RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Hominem quaerere. Clowiek w zrodle historycznym
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2008)


In Reihe: Historia / 177
Acta Universitatis Wratislaviensis / 3080
Deskriptoren: Rosik, Stanislaw (1969-) Wiszewski, Przemyslaw (1974-)
Sprache: Polnisch
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1550214
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw

Inhalt

Buchbeitrag   

Czlowiek "uwieziony" w zródlach archeologicznych i w narracji archeologa
Minta-Tworzowska, Danuta. • S. 17-26

Buchbeitrag   

Antropologiczny aspekt Hávamál
Mikos, Kazimier. • S. 27-52

Buchbeitrag   

Cien Frankensteina
Mierzwinski, Andrzej. • S. 53-60

Buchbeitrag   

Na tropie pierwszego Islandczyka
Urbanczyk, Przemyslaw. • S. 69-78

Buchbeitrag   

Bohater epizodyczny na scenie historii: graf Wichman w Dziejach saskich Widukinda z Korwei (w kregu studiów nad poczátkami polskiej panstwowosci)
Rosik, Stanislaw. • S. 79-84

Buchbeitrag   

Klucz do interpretacji tzw. opony z Bayeux - biskup Odon
Wachowski, Krzysztof. • S. 85-90

Buchbeitrag   

Hetman Stanislaw Koniecpolski w oczach autorów diariuszy sejmowych w czasach Wladyslawa IV
Kolodziej, Robert. • S. 91-98

Buchbeitrag   

Obraz opata v sázavském písemnictví premyslovské doby.
Bláhová, Marie. • S. 113-124

Buchbeitrag   

"Osierocone Cesarstwo", czyli jakiego wladcy juz nie potrzebowali Bizantynczycy po wygasnieciu dynastii macedonskiej
Dudek, Jaroslaw. • S. 125-140

Buchbeitrag   

Ad imaginem hominis: Rytir a jeho barvy. Heraldická symbolika v literature ceskeho stredovéku
Dlouhá, Markéta. • S. 141-150

Buchbeitrag   

Kilka uwag o zdaniach autobiograficznych Janka z Czarnkowa
Cetwinski, Marek. • S. 169-178

Buchbeitrag   

Wizerunki ludzi w Ksiedze henrykowskiej
Boron, Piotr. • S. 179-194

Buchbeitrag   

Pierwszy stopien do piekla? Ciekawosc swiata czlowieka sredniowiecznego
Krawiec, Adam. • S. 219-226

Buchbeitrag   

"Litterati et laici" w Liber Albus Bractwa Liecrackiego Najswietszej Marii Panny w Raciborzu w sredniowieczu
Barciak, Antoni. • S. 227-232

Buchbeitrag   

Czlowiek i nauka w kronikach martynianskich .
Soszynski, Jacek. • S. 233-242

Buchbeitrag   

Doskonale prawo lecz czlowiek ulomny? Kilka uwag o praktyce prawnej wczesnego sredniowiecza
Pieniadz, Aneta. • S. 271-286

Buchbeitrag   

Mulieres suspectae - przypadki niewiernych zon w aklach Sielow koscielnych
Delimata, Malgorzata. • S. 287-292

Buchbeitrag   

Stosunki rodzinne w dawnej Polsce w swietle staropolskiej teorii pedagogicznej i innych zrodel
Zoladz-Strzelczyk, Dorota. • S. 301-310

Buchbeitrag   

Zródla do badán nad wychowaniem kobiet w kregu dynastii piastowskiej w sredniowieczu
Ratajczak, Krzysztof. • S. 311-326

Buchbeitrag   

Nuworysze antyczni - okres pryncypatu
Wypijewski, Igor. • S. 347-352

Buchbeitrag   

Obraz Germanów w korespondencji Wynfretha-Bonifacego
Prochowska-Sularz, Anna. • S. 353-364

Buchbeitrag   

Kamienie runiczne z rejonu Östergötland jako zródlo poznania stosunków spotecznych i mentalnosci Normanów w XI wieku
Kulesza, Przemyslaw. • S. 365-384

Buchbeitrag   

Czy kobieta zaslugiwala na zainteresowanie rocznikarzy? Rozwazania na podstawie najstarszcj annalistyki polskiej i czcskiej
Matla-Kozlowska, Marzena. • S. 385-400

Buchbeitrag   

Homines novi? Problem kontynuacji i przelomu w czeskiej elicie moznowladczej drugiej polowy XII wieku
Pauk, Marcin Rafal. • S. 401-416

Buchbeitrag   

Tak cie pisza, jak cie widza. Procès ksztalnowania sie nazwisk na przykladzie Wismaru w drugiej polowie XIII wieku
Gassowska, Maja. • S. 417-428

Buchbeitrag   

Mniszki w "czasach przemian". Szkice o konwencie cysterek w Trzebnicy w XV-pocz. XVII wieku
Wiszewski, Przemyslaw. • S. 429-466

Buchbeitrag   

Póznosredniowieczne kazania obserwanckie jako zródlo do badania zycia codziennego spoleczenstwa miast wloskich
Lissowska, Agnieszka. • S. 467-482

Buchbeitrag   

Obraz zycia codziennego spolecznosci chlopskich pogranicza polsko-ruskiego w swietle póznosredniowiecznych chelmskich ksiag sadowych
Kolacz, Malgorzata. • S. 483-498