RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Dens (...) potuit de Francorum duritia Romani suscitare succesores imperii. Problem dwóch cesarzy w liscie cesarza Ludwika II do cesarza Bazylego I
Oczkowski, Wojciech. • S. 11-18

Buchbeitrag   

Przyjaciel czy wróg? Obraz wladców-krzyzowców w Aleksjadzie Anny Komneny
Szreder, Tomasz. • S. 19-26

Buchbeitrag   

Sredniowieczne pontyfikalia biskupów Kosciola
Rozen, Fryderyk. • S. 27-34

Buchbeitrag   

Czyja wladza, czyje zwyciestwo? - artystyczne i teologiczne aspekty przedstawienia crux gemmata
Brandys, Aleksandra. • S. 35-42

Buchbeitrag   

Wybrana ikonografia rytualu koronacyjnego królów francuskich z dynastii Kapetyngów i Walezjuszy oraz zawarty w niej przekaz ideowy
Kowalska, Monika. • S. 43-52

Buchbeitrag   

Ideologia wladzy w sfragistyce polskich ksieznych sprawujacych rzady opiekuncze na wybranych trzynastowiecznych przykladach
Muszynska, Agata. • S. 53-62

Buchbeitrag   

Spór o pasowanie Aleksandra III, króla Szkocji - rytual rycerskiej inauguracji w kontekscie politycznym i symbolicznym
Tarczynski, Tomasz. • S. 63-70

Buchbeitrag   

Miedzy polityka a rytualem - wybór wladcy i inauguracja jego rzadów w swietle dziela Brunetto Latiniego pt. Skarbiec wiedzy
Pomierny, Anna. • S. 71-79

Buchbeitrag   

Przedstawienie spetanej Sprawiedliwosci na fresku Ambrogia Loren-zettiego Alegoria Dobrych i Zych Rzadów
Andruszkiewicz, Anna. • S. 80-86

Buchbeitrag   

Sztuka nagrobna jako narzedzie królewskiej propagandy w Polsce XIV-XV w.
Niegowska, Agata. • S. 87-95

Buchbeitrag   

Clarus Insigni Vehitur Triumpho - Triumfy Federica da Montefeltro i Battisty Sforzy na rewersach portretów autorstwa Piera della Francescaw kontek scie reprezentacji wladzy
Smolucha, Agnieszka. • S. 96-107

Buchbeitrag   

Narratio itineris navalis ad Terram Sanctam
Figurski, PawelJurek, LudwikKrynski, Andrzeju.a. [Hrsg.]. • S. 109-130

Buchbeitrag   

Epistola de morte Friderici imperatoris
Figurski, PawelKrynski, Andrzeju.a. [Hrsg.]. • S. 131-139