RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Inkwizycja papieska w Europie Srodkowo-Wschodniej
Kras, Pawel [Hrsg.]. - Kraków (2010)


In Reihe: Studia Dominikanskiego Instytutu Historycznego / 7
Deskriptoren: Kras, Pawel (1969-)
Sprache: Polnisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1637262
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Kras, Pawel

Inhalt

Buchbeitrag   

Praedicatores - inquisitores - persecutores. Wokól historiograficznego sporu o sredniowieczna inkwizycje
Kras, Pawel. • S. 11-34

Buchbeitrag   

Sredniowieczna herezja i inkwizycja: od jurysdykcji indywidualnej do zinstytucjonalizowanej
Kieckhefer, Richard. • S. 35-70

Buchbeitrag   

Kaznodzieje i inkwizytorzy
Merlo, Grado Giovanni. • S. 71-90

Buchbeitrag   

Dominikariscy inkwizytorzy jako "lekarze dusz": dyscyplina duchowa inkwizycji w latach 1231-1331
Ames, Christine Caldwell. • S. 91-114

Buchbeitrag   

Inkwizycja papieska w Europie Srodkowo-Wschodniej - powstanie i organizacja
Kras, Pawel. • S. 115-146

Buchbeitrag   

Inkvizitori i V Cechách v letech 1315-1415
Soukup, Pavel. • S. 147-172

Buchbeitrag   

Zródla do badán nad sredniowieczna inkwizycja dominikanska na Wegrzech
Wysokinski, Ireneusz. • S. 173-196

Buchbeitrag   

Wyksztalcenie sredniowiecznych inkwizytorów dominikanskich z ziem polskich
Kaczmarek, Krzysztof. • S. 197-218

Buchbeitrag   

Inkwizytorzy dominikariscy w diecezji krakowskiej w sredniowieczu
Zdanek, Maciej. • S. 219-238

Buchbeitrag   

Nieznane zródla do dziejów sredniowiecznej inkwizycji w Polsce i Czechach w zbiorach rekopismiennych Biblioteki Jagiellonskiej
Swieboda, Wojciech. • S. 239-254

Buchbeitrag   

Uwagi o odpustach zwiazanych z sredniowieczna inkwizycji w Polsce
Szymborski, Wiktor. • S. 255-268

Buchbeitrag   

Z warsztatu inkwizytora. Obraz heretyka w swietle Glossa Ordinaria super Osee contra haereticos (ADK R.XV.14)
Galuszka, Tomasz. • S. 269-292

Buchbeitrag   

Judaizm jako herezja chrystologiczna w kazaniach dominikanina Jana z Zabkowic (zm. 1446 r.)
Zajchowska, Anna. • S. 293-308

Buchbeitrag   

Role inkvizice pfi potirani ucenecké hereze v univerzitnim prostredi pozdniho stredoveku (Heidelberg - Praha - Viden)
Nodl, Martin. • S. 309-328

Buchbeitrag   

"Cristus in siner jogent vnd kintheit gewundert hart". IX-ty punkt oskarzenia brata Wernera z Friedbergu w procesie z 1405 r.
Bracha, Krzysztof. • S. 329-348

Buchbeitrag   

Podstawy prawne dziatalnosci inkwizycji hiszpanskiej
Taracha, Cezary. • S. 349-361