RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Jaume I i el seu temps 800 anys després: encontres acadèmics de Castelló, Alacant i Valencia, actes.
Narbona Vizcaíno, Rafael [Hrsg.]. - Valencia (2012)


Deskriptoren: Valencia Jakob I. (der Eroberer) (1213-1276) Narbona Vizcaíno, Rafael (1961-)
Sprache: Katalanisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1871502
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Narbona Vizcaíno, Rafael

Inhalt

Buchbeitrag   

Al voltant de la história de Jaume I en el darrers cent anys
Belenguer Cebrià, Ernest. • S. 31-42

Buchbeitrag   

Jaume I: una corona i quatre regnes
Furió Diego, Antoni. • S. 43-72

Buchbeitrag   

Organització del poder, organització del territori en temps de Jaume I
Guinot Rodríguez, Enric. • S. 73-92

Buchbeitrag   

Repoblament i ordenado espacial de Villa de Mallorca
Cateura Bennasser, Pau. • S. 93-108

Buchbeitrag   

Els musulmans de la Corona d 'Aragó en temps de Jaume I
Torró Abad, Josep. • S. 109-132
https://www.academia.edu/3242319

Buchbeitrag   

Jaume I i els jueus
Hinojosa Montalvo, José Ramon. • S. 133-152

Buchbeitrag   

La xarxa urbana de la Corona d'Aragó
García-Oliver, Ferran. • S. 153-168

Buchbeitrag   

La Plana de Castelló: escenari de creació de ciutats en el segle XIII
Rabassa Vaquer, Carles A.. • S. 169-194

Buchbeitrag   

El regne d'Aragó abans de l'expansió de Jaume I: ciutats i ciutadans
Sesma Muñoz, José Angel. • S. 195-206

Buchbeitrag   

Les foncions économiques del patriciat urbà en el segle XIII
Iradiel Murugarren, Francisco Paulino. • S. 207-226

Buchbeitrag   

Els ciutadans de Valencia en el segle XIII
Narbona Vizcaíno, Rafael. • S. 227-258

Buchbeitrag   

Jaume I i els bisbes
Navarro Sorní, Miguel. • S. 259-278

Buchbeitrag   

Qué és un jurista en el segle XIII?
Iglesia Ferreirós, Aquilino José. • S. 279-304

Buchbeitrag   

Messianisme i redempció. Una lectura intrajueva de la Disputa de Barcelona
Fernández López, José Antonio. • S. 305-328

Buchbeitrag   

L'arquitectura del rei
Goerlich, Daniel Benito. • S. 329-352

Buchbeitrag   

Jaume I i els inicis de la pintura en el regne de Valencia
Company Climent, Ximo. • S. 353-382

Buchbeitrag   

La tensió Jerusalem celestial - Jerusalem terrenal en l'Edat Mitjana hispana: el moment de Jaume I
Corella, Miguel. • S. 383-406

Buchbeitrag   

Rei i regne. Conceptes polítics en el segle XIII
Rucquoi, Adeline. • S. 407-424

Buchbeitrag   

Autopresentació, propaganda retal i realitat política
Villacañas Berlanga, José Luis. • S. 425-440

Buchbeitrag   

L'ofici reial i la corona en la literatura juridicopolítica de la Baixa Edat Mitjana
Rivera García, Antonio. • S. 441-460

Buchbeitrag   

Els homes de lo cancellería
Urgell Hernández, Ricard. • S. 461-476

Buchbeitrag   

El règim municipal durant el régnât de Jaume I
Barrio Barrio, Juan Antonio. • S. 477-494

Buchbeitrag   

L'orde del territori
Cabezuelo Pliego, José Vicente. • S. 495-508

Buchbeitrag   

La imatge del rei en la dedicatoria del Jaufré
Espadaler, Anton M.. • S. 509-522

Buchbeitrag   

Els trobadors del rei Jaume
Riquer, Isabel de. • S. 523-544

Buchbeitrag   

Représentations femenines a l'época de Jaume l
Blasco, Almuneda. • S. 545-564

Buchbeitrag   

Musiques per a un rei conquistador: Jaume l com paradigma de masculinitat
Lorenzo, Josemi. • S. 565-582

Buchbeitrag   

Jaume l: historia d'un rei seductor
Roca, María Carme. • S. 583-598

Buchbeitrag   

El rei i la festa: ritu i espectacle en l'época de Jaume I
Massip Bonet, Francesc. • S. 599-620

Buchbeitrag   

Vestit i aparenga en els regnes híspanics del segle XIII
García Marsilla, Juan Vicente. • S. 621-646
https://www.academia.edu/3376196

Buchbeitrag   

In hora mortis. Devocions, espiritualitat i actituds dels reis davant la mort (segle XIII)
Martignoni, Andrea. • S. 647-672

Buchbeitrag   

Nova sint omnia more christiano. Imatges i espais per al nou regne de Jaume I
Serra, Amadeu. • S. 673-686

Buchbeitrag   

La taula i la cuina del rei: cerámica i vaixella entre la tradició i el canvi al segle XIII
Coll, Jaume. • S. 687ff.