RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Jaume I: commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I (Vol. 1-2)
Ferrer i Mallol, María Teresa [Hrsg.]. - Barcelona (2011 - 2013)


In Reihe: Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica / 91
Deskriptoren: Jakob I. (der Eroberer) (1213-1276) Ferrer Mallol, María Teresa (1940-2017)
Sprache: Spanisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1733990
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Ferrer i Mallol, María Teresa

Inhalt

Buchbeitrag   

Jaume I: vida i gestes
Ferrer i Mallol, María Teresa. Teilband 1 (2011) • S. 11-36

Buchbeitrag   

Commemoració del Congrés de Jaume I del 1908. Primer Congrés d'História de la Corona d'Aragó
Claramunt Rodríguez, Salvador. Teilband 1 (2011) • S. 37-40

Buchbeitrag   

La monarquía de Jaume I
García Edo, Vicente. Teilband 1 (2011) • S. 45-58

Buchbeitrag   

Poder i territori durant el regnat de Jaume I. Catalunya i Aragó
Sabaté Curull, Flocel. Teilband 1 (2011) • S. 61-130
https://www.academia.edu/6663355

Buchbeitrag   

Jaume I i el govern de Mallorca i Eivissa (1230-1276)
Cateura Bennasser, Pau. Teilband 1 (2011) • S. 131-142

Buchbeitrag   

El gobierno de Valencia después de la conquista, 1239-1276
Cabezuelo Pliego, José Vicente. Teilband 1 (2011) • S. 143-162

Buchbeitrag   

La frontera del Principat de Catalunya amb el regne d'Aragó
Alanyà i Roig, Josep. Teilband 1 (2011) • S. 163-192

Buchbeitrag   

Els municipis catalans a l'época de Jaume I
Verdés Pijuan, PereTurull Rubinat, Max. Teilband 1 (2011) • S. 193-208

Buchbeitrag   

Los registros de la cancillería de Jaime I
Torra Pérez, Alberto. Teilband 1 (2011) • S. 211-230

Buchbeitrag   

Jaume I a les Constitutions y altres drets de Cathalunya
Montagut Estragués, Tomàs de. Teilband 1 (2011) • S. 233-246

Buchbeitrag   

The Fiscal Power of James the Conqueror (ca. 1230-1276): a Provisional Study
Bisson, Thomas Noel. Teilband 1 (2011) • S. 249-258

Buchbeitrag   

Peites, quésties, redempcions d'exércit i subsidis. La naturalesa i l'evolució dels principáis tributs reíais directes a la Corona d'Aragó des de Jaume I fins a Alfons el Benigne (1213-1336)
Baydal Sala, Vicent. Teilband 1 (2011) • S. 259-286
http://www.academia.edu/4025662

Buchbeitrag   

La política monetaria en temps de Jaume I
Crusafont Sabater, Miguel. Teilband 1 (2011) • S. 287-310

Buchbeitrag   

King James I the Conqueror and the artillery revolution of the Middle Ages
Chevedden, Paul E.. Teilband 1 (2011) • S. 313-340

Buchbeitrag   

Jaume I el Conqueridor i la marina del seu temps: notes per a un marc d'estudi
Estrada-Rius, Albert. Teilband 1 (2011) • S. 341-356

Buchbeitrag   

La gestación de las Cortes de Aragón en el reinado de Jaime I (1213-1276)
Sarasa Sánchez, Esteban. Teilband 1 (2011) • S. 359-366

Buchbeitrag   

Las instituciones parlamentarias valencianas durante el reinado de Jaime I (1238-1276)
Muñoz Pomer, María Rosa. Teilband 1 (2011) • S. 367-384

Buchbeitrag   

Panorama general de les relacions internacionals de Jaume I. Les relacions amb Italia
Ferrer i Mallol, María Teresa. Teilband 1 (2011) • S. 387-426

Buchbeitrag   

La fi de l'expansió a Occitánia
Aurell, Martin. Teilband 1 (2011) • S. 427-436
http://www.academia.edu/4253437

Buchbeitrag   

Jaime I el Conquistador y Alfonso X el Sabio: una compleja relación de encuentros y desencuentros
González Jiménez, Manuel. Teilband 1 (2011) • S. 437-454

Buchbeitrag   

El reino de Navarra y la Corona de Aragón en tiempos de Jaime I el Conquistador (1208-1276): relaciones "diplomáticas"
Carrasco Pérez, Juan. Teilband 1 (2011) • S. 455-470

Buchbeitrag   

Jaume I i el Magrib, una relació mes enllá del comerc
Vela Aulesa, Carles. Teilband 1 (2011) • S. 471-508

Buchbeitrag   

La croada a Terra Santa de 1269 i la política internacional de Jaume I
Marcos Hierro, Ernest. Teilband 1 (2011) • S. 509-522

Buchbeitrag   

Jaime I y el Papado,
Smith, Damian J.. Teilband 1 (2011) • S. 523-536

Buchbeitrag   

Une petite filie de l'empereur de Constantinople, reine d'Aragón. Identité et pouvoirs de Jolánta Árpád (1215-1251)
Ponsich, Claire. Teilband 1 (2011) • S. 539-576

Buchbeitrag   

Les relacions amoroses d'Elo Álvarez, Aurembiaix d'Urgell, Blanca de Antillón, Teresa Gil de Vidaure, Berenguera Alfonso, Sibil-la de Saga... Amistancades, concubines o amants de Jaume I?
Varela Rodríguez, Elisa. Teilband 1 (2011) • S. 577-598

Buchbeitrag   

Els filis de Jaume I i la política successória
Urgell Hernández, Ricard. Teilband 1 (2011) • S. 599-608

Buchbeitrag   

Els 128 quarters del comte rei Jaume I el Conqueridor (1208-1276),
Fluvià Escorsa, Armand de. Teilband 1 (2011) • S. 609-620

Buchbeitrag   

L'arrelament popular de la figura de Jaume I
Valriu i Llinàs, Caterina. Teilband 1 (2011) • S. 623-630

Buchbeitrag   

La percepció de Jaume I en els segles moderns
Serra Puig, Eva. Teilband 1 (2011) • S. 631-652

Buchbeitrag   

Jaume I entre la historia i la literatura
Ensenyat Pujol, Gabriel. Teilband 1 (2011) • S. 653-672

Buchbeitrag   

El rei Jaume I i la Renaixenca ais Paísos Catalans
Sobrequés Callicó, Jaume. Teilband 1 (2011) • S. 673-706

Buchbeitrag   

La historiografía sobre Jaume I
Aurell Cardona, Jaume. Teilband 1 (2011) • S. 707-714

Buchbeitrag   

La iconografía de Jaume I durant l'edat mitjana
Serrano Coll, Marta. Teilband 1 (2011) • S. 715-738

Buchbeitrag   

Composició oral interactiva en el Llibre delsfeits: el testimoni de la retórica
Pujol, Josep. Teilband 1 (2011) • S. 741-760

Buchbeitrag   

La cultura jueva en temps de Jaume I
Feliu, Eduard. Teilband 1 (2011) • S. 761-780

Buchbeitrag   

Arquitectura i art de conquesta al Mediterrani: el contraexemple de Jaume I (1208-1276) i el silenci del Llibre dels feits
Barral Altet, Xavier. Teilband 1 (2011) • S. 783-810

Buchbeitrag   

L'art a l'época de Jaume I. Un instrument áulic?
Español Bertran, Francesca. Teilband 1 (2011) • S. 811-840

Buchbeitrag   

La cirurgia i la guerra en temps de Jaume I
Cifuentes Comamala, Lluís. Teilband 1 (2011) • S. 843-862

Buchbeitrag   

Els coneixements geográfics i cartográfics a la Mediterránia occidental del segle XIII: reflexions contra alguns Uocs comuns historiográfics
Pujades Bataller, Ramon Joseph. Teilband 1 (2011) • S. 863-872

Buchbeitrag   

Identitat lingüística del Llibre dels feits de Jaume I
Bruguera Talleda, Jordi. Teilband 1 (2011) • S. 875-896

Buchbeitrag   

Historia i literatura: Jaume I i els trobadors
Hauf Valls, Albert Guillem. Teilband 1 (2011) • S. 897-920

Buchbeitrag   

Trobadors i cultura trobadoresca durant el regnat de Jaume I
Cabré, Miriam. Teilband 1 (2011) • S. 921ff.

Buchbeitrag   

L'explotació de la terra a Catalunya
Feliú Montfort, Gaspar. Teilband 2 (2013) • S. 13-40

Buchbeitrag   

La senyoria rural en temps de Jaume I. La forja d'un nou ordre jurídic
Benito Monclús, Pere. Teilband 2 (2013) • S. 41-60

Buchbeitrag   

L'elaboració del dret i el règim senyorial en el regnat de Jaume I
Freedman, Paul H.. Teilband 2 (2013) • S. 61-72

Buchbeitrag   

Les territoires des Comtés au temps de Jaume Ier d'Aragon, le Conquérant
Catafau, Aymat. Teilband 2 (2013) • S. 73-88

Buchbeitrag   

L'articulació urbana a Calalunya
Banks, Philip J.. Teilband 2 (2013) • S. 89-106

Buchbeitrag   

Gérone au temps de Jaume Ier
Guilleré, Christian. Teilband 2 (2013) • S. 107-132

Buchbeitrag   

La vida quotidiana i l'espai domèstic al segle XIII
Vinyoles Vidal, Teresa-María. Teilband 2 (2013) • S. 133-170

Buchbeitrag   

Els camins a Catalunya en temps de Jaume I
Bolòs Masclans, Jordi. Teilband 2 (2013) • S. 171-190

Buchbeitrag   

Jaume I: una política mercantil?
Aventín Puig, Mercè. Teilband 2 (2013) • S. 191-200

Buchbeitrag   

Roma e la Corona d'Aragona nel XIII secolo: le bolle pontificie
Schmidt, Tilmann. Teilband 2 (2013) • S. 203-212

Buchbeitrag   

Les iniciatives de l'Església catalana durant el regnat de Jaume I
Pladevall Font, Antoni. Teilband 2 (2013) • S. 213-226

Buchbeitrag   

L'economia de l'Església catalana en temps de Jaume I
Bertran Roigé, Prim. Teilband 2 (2013) • S. 227-246

Buchbeitrag   

Pietat popular i clima religiós
Baucells i Reig, Josep. Teilband 2 (2013) • S. 247-268

Buchbeitrag   

L'Església de Mallorca en temps de Jaume I
Cateura Bennasser, Pau. Teilband 2 (2013) • S. 269-282

Buchbeitrag   

La Iglesia en Aragón en el siglo XIII
Muñoz Garrido, Vidal. Teilband 2 (2013) • S. 283-294

Buchbeitrag   

Parròquies i monestirs de Catalunya. Evolució històrica fins al temps de Jaume I
Martí Bonet, Josep Maria. Teilband 2 (2013) • S. 295-316

Buchbeitrag   

Guerra y religión en el contexto ibérico del siglo XIII: una mirada sobre el reinado de Jaime I
García-Guijarro Ramos, Luis Beltrán. Teilband 2 (2013) • S. 317-338

Buchbeitrag   

Els hospitalers en temps de Jaume I
Bonet Donato, María. Teilband 2 (2013) • S. 339-362

Buchbeitrag   

El franciscanisme medieval: la primera generació de menorets i menoretes a la Corona d'Aragó (1226-1276)
Webster, Jill Rosemary. Teilband 2 (2013) • S. 363-372

Buchbeitrag   

Els ordes religiosos a Catalunya: els dominicans i les grans personalitats de l'orde
Hernando, Josep. Teilband 2 (2013) • S. 373-388

Buchbeitrag   

New perspectives on the creation of the Mercedarian Order
Brodman, James William. Teilband 2 (2013) • S. 389-400

Buchbeitrag   

Les conquestes de Mallorca i d'Eivissa
Mas Forners, Antoni. Teilband 2 (2013) • S. 403-440

Buchbeitrag   

De Mayürqa a Mallorca. El Repartiment
Rosselló Bordoy, Guillermo. Teilband 2 (2013) • S. 441-456

Buchbeitrag   

L'organització agrícola de les noves terres a Mallorca i el paisatge rural
Soto, Ricard. Teilband 2 (2013) • S. 457-484

Buchbeitrag   

De Madina Mayürqa a Ciutat de Mallorca
Barceló Crespí, Maria. Teilband 2 (2013) • S. 485-494

Buchbeitrag   

Llums velles i llums noves sobre la batalla de Portopí
Renedo Puig, Xavier. Teilband 2 (2013) • S. 495-520

Buchbeitrag   

La conquesta i colonització del regne de València per Jaume I. Balanç i noves perspectives
Guinot Rodríguez, Enric. Teilband 2 (2013) • S. 521-532

Buchbeitrag   

L'espai transformat. El País Valencià de la colonització feudal
García-Oliver, Ferran. Teilband 2 (2013) • S. 537-552

Buchbeitrag   

La conquesta de Múrcia
Garrido Valls, Josep-David. Teilband 2 (2013) • S. 553-564

Buchbeitrag   

Els musulmans de València i la conquesta de Jaume I: el destí dels vençuts
Ruzafa García, Manuel Ginés. Teilband 2 (2013) • S. 565-578

Buchbeitrag   

La configuració del perfil municipal en la xarxa urbana del regne de València (1238-1329)
Narbona Vizcaíno, Rafael. Teilband 2 (2013) • S. 579-588

Buchbeitrag   

Fundar una vila, colonitzar un territori. Gandia, 1239-1323
Aparisi Romero, Frederic. Teilband 2 (2013) • S. 589-606
https://www.academia.edu/1763209

Buchbeitrag   

The Commercial Surge of Catalonia
Bensch, Stephen P.. Teilband 2 (2013) • S. 609-632

Buchbeitrag   

El comerç amb els estats italians en temps de Jaume I
Ferrer i Mallol, María Teresa. Teilband 2 (2013) • S. 633-654

Buchbeitrag   

El desarrollo del comercio catalàn en el Mediterràneo oriental durante el reinado de Jaime I
Coulon, Damien. Teilband 2 (2013) • S. 655-676

Buchbeitrag   

Mercaders de Barcelona al nord d'Àfrica durant el regnat de Jaume I
Batlle Gallart, Carmen. Teilband 2 (2013) • S. 677-704

Buchbeitrag   

La integració marítima de les Balears dins l'àrea comercial catalana
Sastre Moll, Jaume. Teilband 2 (2013) • S. 705-718

Buchbeitrag   

L'economia comercial i marítima de València durant el regnat de Jaume I
Igual Luis, David. Teilband 2 (2013) • S. 719-746

Buchbeitrag   

Consolats nàutics, consolats ultramarins i altres formes d'organització nauticomercantil en l'àmbit català,
Duran Duelt, Daniel. Teilband 2 (2013) • S. 747-762

Buchbeitrag   

La draperia a la Corona catalanoaragonesa durant el segon terç del segle XIII
Riera Melis, Antonio. Teilband 2 (2013) • S. 763-834

Buchbeitrag   

Jaume I, una valoració del regnat
Salrach Marés, Josep Maria. Teilband 2 (2013) • S. 837-854

Buchbeitrag   

Mapes de l'itinerari de Jaume I (1208-1276) durant tota la seva vida
Redondo García, Esther. Teilband 2 (2013) • S. 857-876