RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Jedinec a evropská spolecnost od stredoveku do 19. století
Kalous, AntonínStejskal, JanŠrámek, Josef [Hrsg.]. - Olomouc (2014)


Deskriptoren: Mittelalter 19. Jahrhundert Kalous, Antonín (1977-) Šrámek, Josef (1982-) Stejskal, Jan (1970-)
Sprache: Tschechisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2082950
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Kalous, AntonínStejskal, JanŠrámek, Josef

Inhalt

Buchbeitrag   

Úvod. Jedinec a evropská spolecnost od stredoveku do 19. století
Kalous, AntonínStejskal, JanŠrámek, Josef. • S. 9-14

Buchbeitrag   

Relikvie svatého Anastáze Perského. Kult svaté hlavy a jeho pojetí v krestanské tradici
Michalcakova, Jana. • S. 15-28

Buchbeitrag   

Smrt svatého Olafa ve svetle skandinávských pramenu
Polách, Vladimír P.. • S. 29-44

Buchbeitrag   

Christianizace Islandu pohledem domácí tradice
Doová, Lenka. • S. 45-66

Buchbeitrag   

Nekolik poznámek k osudu rukopisu c. 230 olomoucké kapitulní knihovny
Mica, Ladislav. • S. 67-96

Buchbeitrag   

Od hagiografie k etnografii. Zpráva G. I. Novického o christianizaci Chantu
Komendová, Jitka. • S. 97-114

Buchbeitrag   

Ucenec a mnich mezi olomouckými biskupy
Svobodová, Eva. • S. 115-128

Buchbeitrag   

Nástup Bruna ze Schauenburka na biskupský stolec v Olomouc
Somer, Tomáš. • S. 129-144

Buchbeitrag   

Kláštery olomoucké diecéze za episkopátu Bruna ze Schauenburka (1245??1281). Rajhradská kauza z roku 1255
Šrámek, Rudolf. • S. 145-168

Buchbeitrag   

"Presentibus Vlrico de Costel et Iohanne de Wissenowe." K problematice identi??ikace osob ve stredovekých listinách
Novotny, David. • S. 169-186

Buchbeitrag   

Pocátky zhoreleckého mestského dejepisectví
Barus, Martin. • S. 187-210

Buchbeitrag   

Úvaha o prátelství ve stredoveku
Stejskal, Jan. • S. 211-224

Buchbeitrag   

Království a republika slepýma ocima Aurelia Brandoliniho
Kalous, Antonín. • S. 225-242
http://www.academia.edu/11902658

Buchbeitrag   

Johann Tschertte a jeho korespondence s Willibaldem Pirckheimerem a Albrechtem Dürerem
Glonek, Jirí. • S. 243-266

Buchbeitrag   

Konverze v luteránském pohrebním kázání z Magdeburku
Prchal Pavlickova, Radmila. • S. 267-290

Buchbeitrag   

Mezi minulostí a prítomností: Cherusk Arminius jako reformátor církve
Miller, Jaroslav. • S. 291-310

Buchbeitrag   

"A tak mají báby rodícím ženám kazatelkyne býti." Duchovní rozmer v úloze porodních bab v ceskojazycné babické literature raného novoveku
Matejková, Hana Jadrna. • S. 311-330

Buchbeitrag   

Historik a jeho pes aneb Neznámá tvár Bedy Dudíka
Tomaskova, Ema. • S. 331-344

Buchbeitrag   

"[…] clovek musí chte nechte cestou trnovou, ba i krížovou kráceti […]" Letmý pohled do soukromého života Karla Jaromíra Erbena
Konvicná, Jana. • S. 345-356

Buchbeitrag   

František Jaroslav Kubícek - liberální žurnalista na Morave 60. let 19. století
Novotný, Lubomir. • S. 357-374

Buchbeitrag   

Vztah olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna ke Skalicce u Hranic na Morave
Jonová, Jitka. • S. 375-386

Buchbeitrag   

Od brehu Nilu na Hanou aneb Toskánský dar Olomouci
Podhorny, Radek. • S. 387-402