RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Középkortörténeti tanulmányok 7
Kiss, AttilaPiti, FerencSzabados, György [Hrsg.]. - Szeged (2012)


Deskriptoren: 8. Jahrhundert Kiss, Attila (1939-1999)
Sprache: Ungarisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2087006

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Kiss, AttilaPiti, FerencSzabados, György

Inhalt

Buchbeitrag   

Chabannes-i Adémar világképe
Halmágyi, Miklós. • S. 9-22

Buchbeitrag   

Interpolált oklevelek és a magyar nyelvtörténet
Szöke, Melinda. • S. 23-30

Buchbeitrag   

Oklevélhamisítások az Anjou-korban
Rábai, Krisztina. • S. 31-44

Buchbeitrag   

Castellumok és curiak a Temesközben. A nemesi rezi-denciák középkori latin terminológiájáról
Kopeczny, Zsuzsanna. • S. 45-58

Buchbeitrag   

A torquesek (nyakperecek) és a keleti kereszténység?
Révész, Éva. • S. 59-76
https://www.academia.edu/2075910

Buchbeitrag   

Királyi egyházak a középkori Magyarországon. A királyi ká-polna mint lehetséges közös eredet?
Kiss, Gergely. • S. 77-88

Buchbeitrag   

A pöstyéni öreg kolostor titka. Fejezetek egy híres egyházi emlék történetéböl
Marek, Miloš. • S. 89-102

Buchbeitrag   

Fejezetek a karthauzi rend kutatástörténetéböl
Vida, Beáta. • S. 103-116

Buchbeitrag   

A csanádi székeskáptalan vonzáskörzete a késö-középkorban (1354-1526). A területi kapcsolatok esete a káptalanba való bejutás módjai közül
Tóth, Péter. • S. 117-134

Buchbeitrag   

"Nem a hadnak sokasága…" Megjegyzések a Tisza-vidéki gepida fegyveres réteg összetételéhez
Kiss, Attila. • S. 135-164

Buchbeitrag   

Konstantinápoly városfalai és a 626. évi avar ostrom [The City Walls of Constantinople and its Avar Siege in 626.]
Csiky, Gergely. • S. 165-184

Buchbeitrag   

A sátor leszakítása a halálra ítélés jelképes kifejezése? Egy avar szokás nyomai Theophylaktos Simokattés müvében
Nagy, Katalin. • S. 185-198

Buchbeitrag   

Megale Mosabia, Szvatopluk országa. Hol voltak a morva végek
Katona-Kiss, Attila. • S. 199-218

Buchbeitrag   

Avar pusztalakók és birodalmi nagymorvák. A 9. századi Kárpát-medence politikai és ethnikai viszonyairól
Szabados, György. • S. 219-235
https://www.academia.edu/3467211

Buchbeitrag   

Délszlávok Nyitrán? Megjegyzések az alsó ívükön tekercselt drótdíszes karikaékszerek klasszifikációja kapcsán
Langó, Péter. • S. 237-280

Buchbeitrag   

Niképhoros Phókas és a szkíták
Balogh, László. • S. 281-290

Buchbeitrag   

A rojcsai prediálisok a 13-14. században
Szeberényi, Gábor. • S. 291-312

Buchbeitrag   

A körösi várjobbágyok a 13-15. században
Halász, Éva B.. • S. 313-324
http://www.academia.edu/5240296

Buchbeitrag   

Hatalmaskodás és nök 1301-1323 közötti okleveles források tükrében
Bartha, Annamaria. • S. 325-338
https://www.academia.edu/2074312

Buchbeitrag   

Dunai árvizek Magyarországon a középkori írott források tükré-ben 1000-1500. Esettanulmányok, forráskritika és elemzési problémák
Kiss, Andrea. • S. 339-356

Buchbeitrag   

Fa és erdö megjelenése a középkori Homokhátságon az egykorú források tükrében
Tober, Marta. • S. 357-374

Buchbeitrag   

1326 és 1344 közötti okleveles adatok a hazai vízimalmokról
Vajda, Tamás. • S. 375-410

Buchbeitrag   

A nádori ítélkezés és jogkör területi vonatkozásai a 13. század elsö felében
Szöcs, Tibor. • S. 411-424

Buchbeitrag   

A nádori congregatio intézménye Druget Vilmos nádorsága alatt
Krutak, Anita. • S. 425-438

Buchbeitrag   

Az ország nádora
Tóth, Norbert C.. • S. 439-452

Buchbeitrag   

"Keleti hadmüvészet" Nyugaton. A könnyülovas harci müvelt-ség elemei az ibériai rekonkviszta idöszakában
Igaz, Levente. • S. 453-474

Buchbeitrag   

A magyar diplomácia a raguzai-cattarói háborúban (1361-1362)
Juhász, Agnes. • S. 475-484

Buchbeitrag   

Temesközi várak, erödített templomok a török portyázások idöszakában (1390-1551)
Csömöre, Zoltán. • S. 485-504

Buchbeitrag   

Fegyverek, felszerelés, logisztika a késo középkori Magyarországon
Fedeles, Tamás. • S. 505-527
https://www.academia.edu/6902191

Buchbeitrag   

Bajor kifejezések a Lex Baiuvariorumban
Nótári, Tamás. • S. 531-544

Buchbeitrag   

Karó vagy bitófa? A bizánci források jogi szóhasználatáról Bulcsú kivégzése kapcsán
Szabó, Pal. • S. 545-568