RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Kazanie Biskupa Mlodzianków Hoc bibe auod bos sis z rekopisu Biblioteki Jagiellonskiej 2192
Mejor, Mieczyslaw. • S. 15-32

Buchbeitrag   

Kazanie na l Niedziele Adwentu jako wprowadzenie do Postylli Super evangelia dominicalia Lukasza z Wielkiego Kozmina
Bracha, Krzysztof. • S. 33-48

Buchbeitrag   

'Quadragesimale' Milice z Kromeríže
Uhlír, Zdenek. • S. 49-55

Buchbeitrag   

Kazanie Sumam ego de medulla cedri jako wprowadzenie do teologii politycznej Joachima z Fior
Grzeszczak, Jan. • S. 57-68

Buchbeitrag   

Kazania o sw. Stanislawie a hagiografia
Kuzmanova, Stanislava. • S. 69-84

Buchbeitrag   

Swiety Wojciech - Protector Poloniae w kazaniu De sancto Adalberto z rekopisu Biblioteki Wyzszego Seminarium Duchownego w Sandomierzu
Ossowski, Tomasz. • S. 85-94

Buchbeitrag   

Struktury emocji: "Imagines agentes" w kazaniach Peregryna z Opola
Kielbus, Marcin. • S. 95-105

Buchbeitrag   

O problemach badania sladu autorskiego w kazaniu sredniowiecznym na przykladzie Kazania na Narodzenie Panskie z Kazan swietokrzyskich
Stepien, Pawel. • S. 107-124

Buchbeitrag   

Echa lektury dziel Roberta Holcota w kazaniach Mikolaja z Blonia. Przyczynek do rozwazan o póznosredniowiecznych modi legendi ...
Grzybowska, Lidia. • S. 125-140

Buchbeitrag   

Kaznodzieje dominikanscy we Lwowie w XV wieku
Trajdos, Tadeusz M.. • S. 141-154

Buchbeitrag   

Kazania adpopulum Maurycego de Sully - problemyz atrybucja
Spieralska, Beata. • S. 155-170

Buchbeitrag   

Audytorium kaznodziejów a typologia kazan
Wielgosz, Jaroslaw. • S. 171-182

Buchbeitrag   

Veri et evangelicipraedicatores: pierwsi lollardzi i ich wernakularne kaznodziejstwo
Kras, Pawel. • S. 183-206

Buchbeitrag   

Kazania odpustowe. Uwagi o propagandzie krucjatowej i odpustowej w sredniowiecznej Polsce
Szymborski, Wiktor. • S. 207-226

Buchbeitrag   

"Occultae partes praedicationis". Wizerunek zlego kaznodziei w swietle De eruditione praedicatorum Humberta z Romans
Galuszka, Tomasz A.. • S. 227-236

Buchbeitrag   

Wewnetrzne formy poboznosci w kaznodziejstwie
Dabrówka, Andrzej. • S. 237-248

Buchbeitrag   

Stan badan nad kaznodziejstwem na Litwie
Vaitkeviciute, Viktorija. • S. 249-260