RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Klášter Zlatá Koruna. Dejiny - památky - lidé
- Ceské Budejovice (2007)


Deskriptoren: Tschechien Goldenkron Sammelschriften Stifte und Klöster/A-Z
Sprache: Tschechisch


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1286300
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen... 

Inhalt

Buchbeitrag   

K situování zlatokorunského kláštera. Pocátky kolonizace horního Povltaví. [Zur Lagebestimmung des Klosters Goldenkron. Die Anfänge der Kolonisierung der Gebiete am Oberlauf der Moldau]
Storm, Vojtech. • S. 19-27

Buchbeitrag   

Ke kolonizacnímu dílu kláštera Zlatá Koruna. Príspevek k dejinám osídlení. [Zur Kolonisierungsarbeit des Klosters Goldenkron]
Špinar, Jindrich. • S. 28-65

Buchbeitrag   

Zlatokorunská stavební hut. [Die Bauhütte Goldenkron im Mittelalter]
Lavicka, Roman. • S. 66-78

Buchbeitrag   

Sousoší trí svetcu v Kájove. Poznámky ke vzniku sousoší a k nálezu schránky s devocionáliemi. [Die Statuengruppe der drei Heiligen in Gojau. Anmerkungen zur Entstehung der Statuengruppe und zum Fund des Schreins mit Devotionalien]
Pavelec, Petr. • S. 101-107

Buchbeitrag   

Kaple a kaplicky na Zlatokorunsku. [Kapellen und Marterl in der Region Goldenkron]
Paloušová, Zdena. • S. 108-117

Buchbeitrag   

Zlatokorunský mlýn [ Die Mühle von Goldenkron.]
Hansová, JarmilaŠpinarová, Michaela. • S. 118-135

Buchbeitrag   

Stavební vývoj kláštera Zlatá Koruna ve svetle písemných pramenu. [Die Bauentwicklung des Stiftes Goldenkron im Spiegel der schriftlichen Quellen]
Zahradník, Pavel. • S. 139-152

Buchbeitrag   

Výsledky archeologických pruzkumu ve Zlaté Korune v letech 2000-2004 [ Die Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen in Goldenkron in den Jahren von 2000 bis 2004.]
Havlice, Jirí. • S. 153-169

Buchbeitrag   

Opatský dum ve Zlaté Korune. Výsledky doplnujícího stavebne-historického pruzkumu z let 1996 až 2002. [Das Äbtehaus in Goldenkron. Die Ergebnisse der ergänzenden bauhistorischen Untersuchung aus den Jahren 1996 bis 2002]
Chudárek, Zdenek. • S. 170-188

Buchbeitrag   

Díla stredovekého umení v kláštere Zlatá Koruna. [Werke der mittelalterlichen Kunst im Kloster Goldenkron]
Royt, Jan. • S. 189-200

Buchbeitrag   

Michael Parlér ve Zlaté Korune? [Michael Parler in Goldenkron?]
Pavelec, Petr. • S. 201-208

Buchbeitrag   

Klášterní nemocnice ve Zlaté Korune. [Das Klosterspital in Goldenkron]
Charvátová, Katerina. • S. 224-232

Buchbeitrag   

Kostel sv. Markéty u vstupní brány do kláštera. Dejiny objektu [Die Kirche der Hl. Margarete am Klostereingangstor. Geschichte des Gebäudes.]
Hansová, Jarmila. • S. 233-248

Buchbeitrag   

Zlatokorunský klášter ve falzátorské cinnosti Oldricha II. z Rožmberka. [Das Kloster Goldenkron im Spiegel der Falsifizierungstätigkeit Ulrichs II. von Rosenberg]
Maráz, Karel. • S. 371-379

Buchbeitrag   

Náhrobní kameny v areálu zlatokorunského kláštera. [Die Grabsteine im Areal des Zisterzienserstifts Goldenkron]
Kubíková, Anna. • S. 380-388

Buchbeitrag   

Plasy a Zlatá Koruna. [Plass und Goldenkron]
Bukacová, Irena. • S. 400-418

Buchbeitrag   

Zlatá Koruna v poznámkách Bonaventury Pitra [Das Stift Goldenkron in den Anmerkungen Bonaventura Pitrs]
Pavelková, Jindra. • S. 419-438

Buchbeitrag   

Ke kulturne-historickému významu zlatokorunského kláštera. Perspektivy bádání. [Zur kulturhistorischen Bedeutung des Klosters Goldenkron]
Hlinomaz, Milan. • S. 553-561

Buchbeitrag   

K stavebnímu typu opatské kaple zlatokorunského kláštera. [Zum Bautypus der Abtskapelle im Stift Goldenkron]
Storm, Vojtech. • S. 562-565

Buchbeitrag   

K "záhadné" peceti opata Wolfganga u listiny ze 7. dubna 1559 [Zum "rätselhaften" Siegel des Abts Wolfgang an einer Urkunde vom 7. April 1559]
Maráz, Karel. • S. 566-570

Buchbeitrag   

Pruzkum fasád opatství a jižního prucelí konventu ve Zlaté Korune. [Die Untersuchung an den Fassaden des Äbtehauses und der südlichen Front des Konventsgebäudes in Goldenkron]
Blochová, HanaBloch, Jirí. • S. 578-584

Buchbeitrag   

Hodnov - kostel Nejsvetejší Trojice. Soucásti vybavení zlatokorunské klášterní provenience [Honetschlag - die Kirche der Allerheiligsten Dreifaltigkeit das Mobiliar der Klosterprovenienz Goldenkron.]
Hansová, Jarmila. • S. 610-614

Buchbeitrag   

Kadlecova interpretace dejin nejen kláštera Zlatá Koruna. Marginální zmínka o jednom nenápadnému výrocí. [Die Interpretation der Geschichte des nicht nur Klosters Goldenkron nach Jaroslav Kadlec. Eine Randanmerkung zu einem unauffälligen Jubiläum.]
Veber, Tomáš. • S. 628-633

Buchbeitrag   

Historie Zlaté Koruny v bibliografických, ikonografických, elektronických a audiovizuálních informacních zdrojích.
Špinar, Jindrich. • S. 637-670