RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Wstep
Derwich, MarekPobóg-Lenartowicz, Anna. • S. 5-13

Buchbeitrag   

Monastycyzm w kulturze Polski sredniowiecznej. Uwagi problemowe
Derwich, Marek. • S. 17-28

Buchbeitrag   

Kryzys polskich klasztorów norbertanskich w XIV-XV wieku
Rajman, Jerzy. • S. 29-39

Buchbeitrag   

Rola klasztoru benedyktynów w Lubiniu w organizacji osadnictwa Wielkopolski wczesnosredniowiecznej
Kurnatowska, Zofia. • S. 41-46

Buchbeitrag   

Szkola zakonna w Polsce sredniowiecznej jako problem badawczy
Stopka, Krzysztof. • S. 49-61

Buchbeitrag   

Szkola klasztoru kanoników-augustianów w Klodzku w sredniowieczu
Mrozowicz, Wojciech. • S. 63-81

Buchbeitrag   

Kariery zakonne cysterskich graduatów uniwersyteckich w sredniowiecznej Polsce
Kaczmarek, Krzysztof. • S. 83-91

Buchbeitrag   

Próba rekonstrukcji biblioteki kartuzji "Passionis Christi" w Legnicy
Witkowski, Rafal. • S. 93-104

Buchbeitrag   

Biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Krasniku w drugiej polowie XV wieku
Zielinska, Ewa. • S. 105-112

Buchbeitrag   

Duszpasterstwo parafialne joannitíw w miastach Slaska i Wielkopolski w píznym sredniowieczu [Die Gemeindeseelsorge der Johanniter in den Städten Schlesiens und Großpolens im Spätmittelalter]
Starnawska, Maria. • S. 115-126

Buchbeitrag   

Klasztor jako element wczesnych miast na ziemiach polskich w swietle zródel archeologicznych
Piekalski, Jerzy. • S. 127-140

Buchbeitrag   

Klásterní historiografie ve stredovekých Cechách [Monastic historiography in medieval Bohemia]
Bláhová, Marie. • S. 143-157

Buchbeitrag   

Dziejopisarstwo w klasztorze. Srodowiska a formy dziejopisarskie na przykladzie Prus
Wenta, Jaroslaw. • S. 159-171

Buchbeitrag   

Klastory slaskie a rozwój sredniowiecznei historiografii slaskiej [Silesian monasteries and the development of medieval Silesian historiography]
Cetwinski, Marek. • S. 173-180

Buchbeitrag   

"Chronica abbatum Beate Marie Virginis in Arena" jako zródlo poznania zycia wewnetrznego klasztoru na Piasku we Wroclawiu
Pobóg-Lenartowicz, Anna. • S. 181-193

Buchbeitrag   

Malopolskie klasztory cystersów w opinii Jana Dlugosza
Wojciechowska, Beata. • S. 195-200

Buchbeitrag   

Poglady Dlugosza na prawna relacje miedzy Zakonem Krzyzackim a Polska
Polak, Wojciech. • S. 201-211

Buchbeitrag   

Wplywy kultury monastycznej w polskiej dyplomatyce ksiazecej XII-XIII wieku
Nowakowski, Tomasz. • S. 215-224

Buchbeitrag   

Trzynastowieczne falsyfikaty cysterskie z Sulejowa i Jedrzejowa. Motywy i okolicznosci powstania
Dobosz, Józef. • S. 225-237

Buchbeitrag   

Skryptorium dokumentowe klasztoru cystersów w Kamiencu Zabkowickim
Walkówski, Andrzej. • S. 238ff.

Buchbeitrag   

Skryptorium dokumentowe klasztoru cystersów w Kamiencu Zabkowickim do konca XIII wieku. Zarys dziejów
Walkówski, Andrzej. • S. 239-262

Buchbeitrag   

Poczatki skryptorium dokumentowego klasztoru cystersów w Rudach
Wójcik, Marek L.. • S. 263-280

Buchbeitrag   

Rola klasztorów w rozwoju gotyckich rekopisów iluminowanych w Polsce
Karlowska-Kamzowa, Alicja. • S. 281-288

Buchbeitrag   

Tynieckie rekopisy iluminowane w zbiorach biblioteki narodowej przykladem benedyktynskiej kultury pismienniczej w XIV-XV wieku
Klimecka, Grazyna. • S. 289-298

Buchbeitrag   

Wplyw symbolicznego pojmowania roli pisarza na wyobrazenia proroków jako swietych w miniaturach "Biblii Plockiej"
Knapinski, Ryszard. • S. 299-312

Buchbeitrag   

Póznogotyeki relikwiarz medalionowy z prepozytury kanoników regularnych lateranenskich w Bloniu k. Warszawy
Wolosz, Artur K. F.. • S. 325-332

Buchbeitrag   

Czy istnial modelowy kosciól benedyktynski? Benedyktyni a architektura Polski wczesnosredniowiecznej
Zurek, Magdalena. • S. 333-364

Buchbeitrag   

Klasztor w Trzemesznie w swietle najnowszych badan
Chudziakowa, Jadwiga. • S. 365-372

Buchbeitrag   

Opactwo cysterskie w Rudach w swietle badan archcologiezno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 1992-1993
Andrzejewski, AleksanderKajzer, LeszekPietrzak, Janusz. • S. 373-388

Buchbeitrag   

Glos w dyskusji o przedcysterskich budowlach w Wachocku
Pianowski, Zbigniew. • S. 389-392

Buchbeitrag   

Uwagi o "Glosie w dyskusji" w sprawie przedcysterskiego Wachocka
Bialoskórska, Krystyna. • S. 393-422

Buchbeitrag   

Tympanon ksiecia Jaksy - kompozycja srodkowa i jej hipotetyczny pierwowzór
Ratkowska, Paulina. • S. 423-432

Buchbeitrag   

Medalik swietego Benedykta odkryty podczas badan zespolu klasztornego w Trzemesznie
Wiewióra, Marcin. • S. 433-444

Buchbeitrag   

Pochówki benektynów tynieckich jako impuls do dyskusji nad sredniowiecznym rytualem pogrzebowym w osrodkach monastycznych
Zoll-Adamikowa, Helena. • S. 445-448

Buchbeitrag   

Opat oliwski Rudiger - z dziejów sluzby publicznej opata na tle historii opactwa przelomu XIII i XIV wieku
Dekanski, Dariusz Aleksander. • S. 449-466

Buchbeitrag   

Udzial duchowienstwa zakonnego w procesie warszawsko-unicjowskim w 1339 roku
Bieniak, Janusz. • S. 467-490

Buchbeitrag   

Habity zakonne w sredniowieczu. Zarys problematyki
Gach, Piotr Pawel. • S. 491-518