RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Sredniowieczne klasztory na Górnym Slasku. Problem rekrutacji i zasieg spolecznego oddzialywania
Rajman, Jerzy. • S. 67-73

Buchbeitrag   

Legnickie opactwo benedyktynek Bozego Ciala w spoleczenstwie slaskim
Wiszewski, Przemyslaw. • S. 75-90

Buchbeitrag   

Dom konwersów w Rudach
Andrzejewski, AleksanderKajzer, LeszekPietrzak, Janusz. • S. 91-103

Buchbeitrag   

Franciszkanie w spoleczenstwie Slaska w sredniowieczu i dobie nowozytnej
Was, Gabriela. • S. 105-126

Buchbeitrag   

Slaskie dokumenty odpustowe do konca XV wieku
Stelmach, Roman. • S. 181-189

Buchbeitrag   

Dziejopisarstwo cystersów a "memoria" na przykladzie Henrykowa, Lubiaza i Oliwy [Zisterzienserhistoriographie und Memoire am Beispiel Heinrichau, Leubus und Oliwa ]
Wenta, Jaroslaw. • S. 191-198

Buchbeitrag   

"Wspólnota zmarlych" w swietle najstarszych wpisów do "Nekrologu henrykowskiego"
Zerelik, Roscislaw. • S. 199-210

Buchbeitrag   

Nekrolog krzyzowców z czerwona gwiazda: zródlo do poznania srodowiska zakonu i jego kontaktów
Starnawska, Maria. • S. 211-219

Buchbeitrag   

Kláštery a jejich školství v Cechách v dobe predhusitské [ Klöster und ihr Schulwesen im vorhussitischen Böhmen]
Hlavácek, Ivan. • S. 241-246

Buchbeitrag   

Mecenat artystyczny wroclawskich premonstratensów
Jaroszewska, Anna. • S. 247-253

Buchbeitrag   

Znaky klášteru v Ceských zemích. [Die Klosterwappen in den böhmischen Ländern]
Pokorný, Pavel R.. • S. 259-264

Buchbeitrag   

Widowiska i gry pasyjne w sredniowiecznych klasztorach slaskich
Wegrzyn-Klisowska, Walentyna. • S. 291-294

Buchbeitrag   

Hroznata - moznowladca, pielgrzym, fundator klasztoru. [Hroznata - Noble, Crusader, Monastic Founder]
Iwanczak, Wojciech. • S. 355-362

Buchbeitrag   

Cisterciáci ve službách ceské politiky za posledních Premyslovcu
Bláhová, Marie. • S. 363-368

Buchbeitrag   

Ksiazeta Górnego Slaska a klasztor w Rudach
Barciak, Antoni. • S. 389-393

Buchbeitrag   

Mecenat Piastówny cieszynskiej Jadwigi (zm. 1521) nad klasztorem kartuzów w Lapis Refugii na Spiszu
Sroka, Stanislaw A.. • S. 395-397

Buchbeitrag   

Benediktinské opatství v Sázave a jeho laické zázemí. [Die benediktinische Abtei in Sázava und ihr Laienhinterland]
Sommer, Petr. • S. 419-423

Buchbeitrag   

Stosunki spoleczne w dobrach klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wroclawiu do konca XV wieku.
Pobóg-Lenartowicz, Anna. • S. 433-444

Buchbeitrag   

Ludzie z rachunków klasztornych. Przyklad szpitala Sw. Ducha we Wroclawiu w XV wieku
Slon, Marek. • S. 445-450

Buchbeitrag   

Pražské kláštery mezi stredovekem a novovekem, jejich pozice a specifika v mestském organismu na príkladu premontrátského Strahova a augustiniánské sv. Kateriny.
Parez, Jan. • S. 453-461

Buchbeitrag   

Miasto - rywal czy sprzymierzeniec cystersów (Na przykladzie opactwa w Kolbaczu)
Guzikowski, Krzysztof. • S. 463-470