RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Korzenie srodkowoeuropejskej i górnoslaskiej kultury gospodarczej
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2003)


Deskriptoren: Europa Schlesien Polen Sammelschriften Barciak, Antoni (1947-)
Sprache: Polnisch


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1284644
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Barciak, Antoni

Inhalt

Buchbeitrag   

Znaczenie kolonizacji niemieckiej dla rozwoju gospodarczego Slaska
Gawlas, Slawomir. • S. 22-46

Buchbeitrag   

Peryferie czy pomost - mennictwo górnoslaskie wobec sasiadów
Paszkiewicz, Borys. • S. 47-57

Buchbeitrag   

Znaczenie instytucji koscielnych dla organizowania osadnictwa sredniowiecznego na Slasku
Dola, Kazimierz. • S. 58-64

Buchbeitrag   

Z dejin stredoveké ekonomiky v jižním Slezsku
Bakala, Jaroslav. • S. 65-74

Buchbeitrag   

Polityka gospodarcza ksiecia Wladyslawa I Opolskiego (1246-1281)
Dominiak, Wojciech. • S. 75-93

Buchbeitrag   

Praca i pracowitosc w "Ksiedze Henrykowskiej"
Cetwinski, Marek. • S. 94-100

Buchbeitrag   

Strucný prehled ceské historiografie ke stredovekým hospodárským dejinám ceským po vzniku Ceskoslovenské republiky v r. 1918
Hlavácek, Ivan. • S. 110-113

Buchbeitrag   

Aspekty rozwoju gospodarczego Slaska w nowozytnej historiografii slaskiej
Harc, Lucyna. • S. 114-122

Buchbeitrag   

Akta Wyzszego Urzedu Górniczego we Wroclawiu jako zródlo do badania dziejów przemyslu ciezkiego na Górnym Slasku
Golaszewski, Janusz. • S. 173-185

Buchbeitrag   

Poczatki sredniowiecznego osadnictwa w rejonie Zabrza
Barciak, Antoni. • S. 193-200

Buchbeitrag   

Podstawy gospodarcze cysterskich klasztorów slaskich
Bobowski, Kazimierz. • S. 242-249

Buchbeitrag   

Karel IV. a ceská mesta
Bláhová, Marie. • S. 250-266

Buchbeitrag   

Przyczynek do dyskusji o podstawach gospodarczych miasta sredniowiecznego na Slasku.
Golinski, Mateusz. • S. 267-279

Buchbeitrag   

Poczatki przemyslu na Górnym Slasku w dobrach klasztorów cysterskich w swietle zachowanych materialów archiwalnych
Stelmach, Roman. • S. 280-286

Buchbeitrag   

Homo oeconomicus pod wladza ksiecia (na przykladzie tkaczy z wroclawskiego Nowego Miasta w XIII-XIV w.).
Rosik, Stanislaw. • S. 287-293

Buchbeitrag   

Udzial klasztorów w osadnictwie i kolonizacji Slaska w sredniowieczu (na przykladzie kanoników regularnych)
Pobóg-Lenartowicz, Anna. • S. 294-302

Buchbeitrag   

Miejsce gospodarki w swiecie wedlug Ludolfa z Zagania (na marginesie "Katalogu opatów zaganskich").
Wiszewski, Przemyslaw. • S. 314-323

Buchbeitrag   

Zabiegi cechów malych miast górnoslaskich o zachowanie uczciwej konkurencji przez czlonków cechu w czasach wczesnosredniowiecznych
Panic, Idzi. • S. 324-334

Buchbeitrag   

Wplyw dzialalnosci gospodarczej opactw cysterskich na wlasne skryptoria na przykladzie slaskiej galezi filiacyjnej do konca XIII wieku
Walkówski, Andrzej. • S. 359-368