RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów. Materialy z konferencji naukowej Cniezno 21-24 wrzesnia 2006 roku
Dobosz, Józef [Hrsg.]. - Poznán (2009)


Sprache: Polnisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1548369
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Dobosz, Józef

Inhalt

Buchbeitrag   

Miejsce Czech i Polski w sredniowiecznej rzeczypospolitej chrzescijanskiej.
Kloczowski, Jerzy. • S. 17-22

Buchbeitrag   

Nieudane próby chrystianizacji plemion slowianskich
Boron, Piotr. • S. 23-35

Buchbeitrag   

Poczatki organizacji parafialnej polskiego Kosciola
Kurnatowska, Zofia. • S. 37-48

Buchbeitrag   

Pocátky farní organizace v Cechách a na Morave ve výpovedi archeologie
Štefan, IvoVaradzin, Ladislav. • S. 49-72

Buchbeitrag   

K obrazu stredovekého pohrebište - církevní normy a výpoved archeologických pramenu
Mašková, Pavlína. • S. 73-85

Buchbeitrag   

Christianizace ceské spolecnosti a vznik významných sakrálních center (príklad Staré Boleslavi).
Bohácová, Ivana. • S. 87-97

Buchbeitrag   

Svatorecení biskupa Vojtecha.
Kubín, Petr. • S. 99-103

Buchbeitrag   

Ministri enim altaris ministri curie facti sunt. Ottonsko - salicki "system" Kosciola Rzeszy i jego oddzialywanie w Europie Srodkowej XI - XII wieku
Pauk, Marcin RafalWólkiewicz, Ewa. • S. 105-137
https://www.academia.edu/2389303

Buchbeitrag   

Piastowie a idea wypraw krzyzowych w czasie piemszej i drugiej wyprawy krzyowej
Güttner-Sporzynski, Darius von. • S. 139-150

Buchbeitrag   

Reforma gregorianska w Europie Srodkowej za pontyfikatu Innocentego III.
Baran-Kozlowski, Wojciech. • S. 151-167

Buchbeitrag   

Ohlasy a vlivy boju o investituru v ceském prostredí. Biskup Jaromír a problém biskupské a panovnické legitimity na konci 11. století.
Suchánek, Drahomír. • S. 169-179

Buchbeitrag   

Centrum i prowincja rewolucja gregorianska w Kosciele powszechnym a reforma gregorianska w Kosciele polskim
Skwierczynski, Krzysztof. • S. 181-192

Buchbeitrag   

K otázce hradských kostelu, velkofar a arcikneží v premyslovském panství (10.-12. stol.).
Jan, Libor. • S. 193-203

Buchbeitrag   

Pražské arcibiskupství svatého Vojtecha
Wihoda, Martin. • S. 205-217

Buchbeitrag   

Najstarsze klasztory na ziemiach polskich (do konca XII wieku)
Derwich, Marek. • S. 219-230

Buchbeitrag   

Cisterciácký rád ve stredovekých Cechách. Príchod, struktura, nekteré aspekty vývoje
Charvátová, Katerina. • S. 231-250

Buchbeitrag   

Chotešov a Doksany ve 13. století. Dva kláštery premonstrátek v dobe posledních Premyslovcu
Pátková, Hana. • S. 251-258

Buchbeitrag   

Podzial polskiej prowincji dominikanów na przelomie XIII i XIV wieku
Kaczmarek, Krzysztof. • S. 259-274

Buchbeitrag   

Formy a funkce klášterního patronátu v dobe posledních Premyslovcu
Borovský, Tomáš. • S. 275-284

Buchbeitrag   

Zakladatelé v klášterní "pameti" premyslovských Cech
Bláhová, Marie. • S. 285-304

Buchbeitrag   

Zycie i smierc w klasztorze w swietle badán archeoIogicznych
Sulkowska-Tuszynska, Krystyna. • S. 305-332

Buchbeitrag   

Strucný prehled ceské knižní kultury 12. století.
Hlavácek, Ivan. • S. 333-343

Buchbeitrag   

"Sanctus et liber". Obecnosc ksiazki w zywotach polskich i czeskich swietych (IX-XIV wiek)
Nastalska, Joanna. • S. 345-359

Buchbeitrag   

Czyja tradycja? Z rozwazan nad uwarunkawaniami ksztaltonania tozsamosci Piastów i Polaków w XI-XII wieku
Wiszewski, Przemyslaw. • S. 361-366

Buchbeitrag   

"Vindicatio " wladców Polski w zwierciadle kronik Anónima tzw. Galla i mistrza Wincentego
Skibinski, Edward. • S. 367-374

Buchbeitrag   

"Conversio gentis Pomeranorum". Legitymizacja pomorskich misji sw. Ottona z Bambergu w przekazach z XII wieku
Rosik, Stanislaw. • S. 375-384

Buchbeitrag   

Czechy Przemyslidów w "Kronice ksiazat polskich". Przyczynek do "polityki historycznej"?
Cetwinski, Marek. • S. 385-390

Buchbeitrag   

Lista swiadków w dokumentach czarnowaskich w sredniowieczu
Pietrzyk, Iwona. • S. 391-396