RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Koscioly w dobie chrystianizacji
Rebkowski, Marian [Hrsg.]. - Szczecin (2016)


In Reihe: Wolinskie Spotkania Mediewistyczne / 3
Deskriptoren: Rebkowski, Marian (1960-)
Sprache: Polnisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2271831
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Rebkowski, Marian

Inhalt

Buchbeitrag   

Wprowadzenie / Introduction
Rebkowski, Marian. • S. 9, 10

Buchbeitrag   

Zaginiona dokumentacja z przedwojennych badan archeologicznychw Wolinie [The Lost Documentation from the Pre-war Archaeological Research in Wolin]
Filipowiak, WojciechGierke, MichalKokora, KarolinaKowalska, Magda. • S. 13-30, 31-32

Buchbeitrag   

Who were medieval "Wolinians"?
Urbanczyk, Przemyslaw. • S. 33-42

Buchbeitrag   

Late Slavic Elite Graves and Silver Treasures from Stolpe upon Oder
Biermann, Felix PaulRoskoschinski, Philipp. • S. 43-54

Buchbeitrag   

Arkona - Heiligtum, Wohnplatz, Kriegsschauplatz
Ruchhöft, Fred. • S. 55-64

Buchbeitrag   

Wczesne misje Kosciola Wschodniego [Early Missions of the Eastern Church]
Strzelczyk, Jerzy. • S. 67-75, 76

Buchbeitrag   

Old High German Missionary Activities by Means of "Zaubersprüche"-Charms. Anthropological-Religious Universals in the Early Middle Ages
Classen, Albrecht. • S. 77-88

Buchbeitrag   

Trzy zapozyczone motywy w zywotach sw. Ottona z Bambergu. Beda Czcigodny, Sulpicjusz Sewerus i Ammianus Marcellinus jako tlozródel mówiacych o nawrócenia Pomorzan? [Three Borrowed Motifs in the Lives of St. Otto of Bamberg. The Venerable Bede, Sulpicius Severus and Ammianus Marcellinus as the Background to the Narrative of the Conversion of the Pomeranians?]
Slupecki, Leszek Pawel. • S. 89-101, 102

Buchbeitrag   

Kosciól i blade widmo poganstwa: sredniowieczna historiografia o chrystianizacji ziem polskich [The Church and the Pale Spectre of Paganism: the Medieval Historiography of the Christianization of the Polish Lands]
Cetwinski, Marek. • S. 103-113, 114

Buchbeitrag   

Najstarsze koscioly poznanskiego grodu [The Oldest Churches in the Poznan Stronghold]
Kócka-Krenz, Hanna. • S. 117-133, 134-136

Buchbeitrag   

Kosciól drewniany w Kaliszu jako przyklad mozliwychrozwiazan architektonicznych we wczesnej fazie chrystianizacji Polski [The Timber Church in Kalisz as an Example of Possible Architectural Models at the Time of the Early Christianization of Poland]
Baranowski, Tadeusz. • S. 137-151, 152-153

Buchbeitrag   

Handeln im Raum: Von der Elitenkonversion zur mittelalterlichen Pfarrei in Wagrien
Müller, Ulrich (Archäologe). • S. 155-186

Buchbeitrag   

Stara Lubeka w dobie chrystianizacji Slowian polabskich [Alt-Lübeck in the Era of the Christianization of the Elbe Slavs]
Grabowski, Mieczyslaw. • S. 187-200, 201-202

Buchbeitrag   

Ecclesias de ramis arborum, ut novella tunc plantatio exigebat, construxit. Pierwsze pomorskie koscioly w swiadectwie o misyjnych dokonaniach sw. Ottona z Bambergu (XII wiek) [Ecclesias de ramis arborum, ut novella tunc plantatio exigebat, construxit. The First Pomeranian Churches in the Accounts of the Missionary Achievements of St. Otto of Bamberg (12th century)]
Rosik, Stanislaw. • S. 203-212, 213

Buchbeitrag   

Kosciól sw. Wojciecha w Szczecinie [St. Adalbert's Church in Szczecin]
Dworaczyk, Marek. • S. 215-222, 223

Buchbeitrag   

Ecclesia sancti Nicolai w Lubinie. Kosciól grodowy z doby pomorskich misji Ottona z Bambergu [Ecclesia sancti Nicolai in Lubin. A Stronghold Church of the Period of the Pomeranian Mission of Otto of Bamberg]
Rebkowski, Marian. • S. 225-237, 238
https://www.academia.edu/31734180

Buchbeitrag   

Fundacja klasztoru benedyktynów w Stolpiu nad Piana. Problem rozwiazany? [The Foundation of the Benedictine House in Stolpe on the Piana River. Problem Resolved?]
Pietkowski, Piotr. • S. 239-244, 245

Buchbeitrag   

Ecclesia sub ecclesia - czyli o swiatyni odkrytej pod kosciolem augustianskim w Stargardzie [Ecclesia sub ecclesia - the Chapel Discovered under the Augustinian Church in Stargard]
Majewski, Marcin. • S. 247-252, 253

Buchbeitrag   

Koscioly grodowe w Ladzie nad Warta [Churches of the Stronghold of Lad on the Warta River]
Brzostowicz, Michal. • S. 255-277, 278