RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Královský Vyšehrad. 2. Sborník príspevku ke krestanskému miléniu a k posvecení nových zvonu na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla
- Kostelní Vydrí (2001)


Deskriptoren: Tschechien Sammelschriften Städte und Orte/A-Z
Sprache: Tschechisch
Kurztitel: Královský Vyšehrad 2
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1284498
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen... 

Inhalt

Buchbeitrag   

Založení vyšehradské kapituly ve stredoveké historiografii. [Gründung des Vyšehrader Domkapitels in der mittelalterlichen Historiographie]
Bláhová, Marie. • S. 13-31

Buchbeitrag   

Kodex vyšehradský, "korunovacní" charakter jeho iluminované výzdoby a nekteré aspekty "politické teologie" 11. století. [Der Vyšehrader Kodex - die Illuminatoren]
Cerný, Pavel. • S. 33-56

Buchbeitrag   

Fantastický svet na vyšehradské dlažbe. [Die phantastische Welt des Vyšehrader Pflasters.]
Dufková, Marie. • S. 58-73

Buchbeitrag   

Vyšehradské probošství a ceské kanclérství v první polovine 14. století. [Die Vyšehrader Propstei und das böhmische Kanzleramt in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.]
Hledíková, Zdenka. • S. 74-89

Buchbeitrag   

Pramen ideální podoby kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla. [Eine Quelle zur ideellen Gestalt der Kapitel-Kirche St. Peter.]
Benešovská, Klára. • S. 90-101

Buchbeitrag   

Nedestruktivní pruzkumy v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehrade v letech 1980-1998. [Undestruktive Untersuchungen in der St.-Peter-und-Paul-Kirche auf dem Vyšehrad.]
Hrdlicka, LadislavNechvátal, Borivoj. • S. 102-112

Buchbeitrag   

Vyšehradský kopiár bílý. [Das "Weisse Kopialbuch" vom Vyšehrad]
Bohác, Pavel. • S. 113-132

Buchbeitrag   

Gotické nástenné malby v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehrade. [Gotische Wandmalereien in der St.-Peter-und-Paul Kirche auf dem Vyšehrad.]
Všetecková, Zuzana. • S. 133-153

Buchbeitrag   

Vyšehradský probošt Albík z Unicova. [Der Vyšehrader Propst Albík von Unicov]
Ríhová, Marie. • S. 154-169

Buchbeitrag   

K nálezu tzv. mísy Živy z Vyšehradu a problematice pozdne gotických dinanderií v Cechách. [Zum Fund der sog. Živa-Hüssel vom Vyšehrad und zur Problematik der spätgotischen Dinanderien aus Böhmen]
Brych, Vladimír. • S. 170-184

Buchbeitrag   

Poklad vyšehradské kapituly a klenoty vyšehradských prelátu. [Der Domkapitelschatz vom Vyšehrad und die Kleinodien der Vyšehrader Prälaten.]
Stehlíková, Dana. • S. 193-208

Buchbeitrag   

Srovnávací studie zdravotního stavu chrupu dvou vyšehradských populací. [Eine vergleichende Studie des Gesundheitszustandes des Gebisses zweiter Vušehrader Populationen.]
Stránská, Petra. • S. 209-217

Buchbeitrag   

Nález baptisteria pred západním prucelím rane románské basiliky sv. Petra a Pavla na Vyšehrade. [Der Fund eines Baptisteruims vor der Westfront der frühromantischen St.-Peter-und-Paul Basilika auf dem Vyšehrad.]
Nechvátal, Borivoj. • S. 218-228

Buchbeitrag   

Vyšehradská kapitula v numismatických památkách Národního muzea. [Das Vyšehrader Domkapitel in den numismatischen Sammlungen des Nationalmuseums.]
Hásková, Jarmila. • S. 252-268

Buchbeitrag   

Erbovní listiny vyšehradských dekanu. [Wappenurkunden des Vyšehrader Dekane]
Pokorný, Pavel R.. • S. 269-280

Buchbeitrag   

Kapitulní knihovna na Vyšehrade. [Die Bibliothek des Vyšehrader Domkapitels]
Kneidl, Pravoslav. • S. 281-288

Buchbeitrag   

Mosaiky v postranních tympanonech chrámu sv. Perta a Pavla na Vyšehrade. [Mosaiken auf den Seitentympana von St. Peter und Paul auf dem Vyšehrad.]
Šindelár, Lumír. • S. 341-343