RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Ksiega Jadwizanska: Miedzynarodowe Sympozjum Naukowe ; Swieta Jadwiga w dziejach i kulturze Slaska ; Wroclaw-Trzebnica, 21-23 wrzes'nia 1993 roku
Kaczmarek, Michal [Bearb.]. - Wroclaw (1995)


In Reihe: Acta Universitatis Wratislaviensis / 1720
Ergänzende Angaben: https://d-nb.info/952087189/04
Deskriptoren: Schlesien Breslau Polen Sammelschriften
Sprache: Polnisch
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/564321
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Kaczmarek, Michal

Inhalt

Buchbeitrag   

Slask przed lokacja i kolonizacja na prawie niemieckim
Tyszkiewicz, Lech A.. • S. 15-29

Buchbeitrag   

Schlesien zur Zeit der Heiligen Hedwig
Menzel, Josef Joachim. • S. 31-41

Buchbeitrag   

Rodzina swietej Jadwigi
Swastek, Józef. • S. 43-59

Buchbeitrag   

Podstawy bytu konwentu trzebnickiego
Bobowski, Kazimierz. • S. 61-82

Buchbeitrag   

Der Konvent von Trebnitz (Trzebnica) bis zum Ende der habsburgischen Gegenreformation: Ein Überblick
Grüger, Heinrich. • S. 83-98

Buchbeitrag   

Duchowosc sw. Jadwigi Slaskiej w swietle przedtrydenckich wroclawskich ksiag liturgicznych
Araszczuk, Stanislaw. • S. 99-107

Buchbeitrag   

Postawa religijna swietej Jadwigi. Próba charakterystyki.
Dola, Kazimierz. • S. 109-115

Buchbeitrag   

Modlitewnik trzebnicki "Cursus Sanctae Mariae" z pierwszej polowy XIII wieku
Dlugosz, Józef. • S. 117-124

Buchbeitrag   

Szczatki kostne swietej Jadwigi Slaskiej w ujeciu antropologicznym: rekonstrukcja czaszki i glowy
Krupinski, TadeuszKwiatkowska, BarbaraRajchel, Zbigniew. • S. 125-134

Buchbeitrag   

"Na drodze ku chwale" - ideowe programy fundacji artystycznych ksiecia slaskiego Henryka Brodatego
Kutzner, Marian. • S. 135-148

Buchbeitrag   

Die Heilige Hedwig in der deutschen Literatur des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit
Ehlert, Trude. • S. 151-175

Buchbeitrag   

Wartosci historyczne "Zywota wiekszego swietej Jadwigi"
Pater, Józef. • S. 177-187

Buchbeitrag   

Wplywy lubiaskie na skryptorium dokumentowe klasztoru Cysterek w Trzebnicy
Walkówski, Andrzej. • S. 189-221

Buchbeitrag   

Problem proweniencji kancelaryjnej dokumentu ksieznej Jadwigi dla cysterek trzebnickich z data 24 VIII 1242
Wójcik, Marek L.. • S. 223-231

Buchbeitrag   

Materialy rekopismienne dotyczace sw. Jadwigi w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu
Mrozowicz, Wojciech. • S. 233-249

Buchbeitrag   

Sw. Jadwiga w polskim pismiennictwie religijnym czasów nowozytnych
Rok, Bogdan. • S. 251-260

Buchbeitrag   

Wlenskie koscioly sw. Jadwigi
Busko, Cezary. • S. 261-268

Buchbeitrag   

Polichromia wystroju architektoniczno-rzezbiarskiego kaplicy sw. Jadwigi w Trzebnicy
Poksinska, Maria. • S. 271-280

Buchbeitrag   

Das Bildprogramm des Augsburger Hedwigskodex I.3.2 7: ein Beitrag zur Hedwigs-Ikonographie des 15. Jahrhunderts
Grunewald, Eckhard. • S. 283-296

Buchbeitrag   

Michala Lukasza Leopolda Willmanna trzebnicki cykl zywota i cudów sw. Jadwigi
Kaczmarek, RomualdWitkowski, Jacek. • S. 297-319

Buchbeitrag   

Wroclawski tryptyk z "Legenda sw. Yadwigi". Pochodzenie i ikonografia
Kostowski, Jakub. • S. 321-337

Buchbeitrag   

Franciszek Henryk z Breny propagatorem kultu sw. Jadwigi
Jasinski, Kazimierz. • S. 339-351

Buchbeitrag   

Swieta Jadwiga patronka Królestwa Polskiego
Karlowska-Kamzowa, Alicja. • S. 357-370

Buchbeitrag   

Rola kultu sw. Jadwigi w przygotowywaniu akcji antytureckiej na Slasku w koncu XV i w poczatkach XVI wieku
Solicki, Stanislaw. • S. 371-385

Buchbeitrag   

Kult swietej Jadwigi Slaskiej w okresie reformacji i odnowy trydenckiej Kosciola
Harasimowicz, Jan. • S. 387-406

Buchbeitrag   

Kult sw. Jadwigi na Górnym Slasku
Kopiec, Jan. • S. 433-440