RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  In de voetsporen van Jacob van Maerlant: Liber amicorum Raf De Keyser Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek
Bauer, Raoul [Hrsg.]. - Leuven (2002)


In Reihe: Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis A / 30
Deskriptoren: Belgien Mittelalter Festschriften Jacob <van Maerlant> (1235-1291)
Sprache: Niederländisch
Kurztitel: Liber amicorum Raf De Keyser
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/503815
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Bauer, Raoul

Inhalt

Buchbeitrag   

Bibliografie van Raf De Keyser
Meijns, Brigitte. De Keyser, Raphaël [Bearb.]. • S. 27-40

Buchbeitrag   

Helden en heiligen. Elementen uit de antieke cultuur in de Vita Sancti Martini
Vaesen, J.. • S. 55-72

Buchbeitrag   

Het 'Traktaat over de Antichrist': Politiek en Eschatologie bij Adso van Montier-en-Der
Verhelst, Daniel. • S. 73-89

Buchbeitrag   

Omtrent de 'Speculator' van Burchard van Worms ( 1025): Een naschrift bij de historische millenniumdrukte
Van den Auweele, Dirk M. J.. • S. 90-100

Buchbeitrag   

Een elfde-eeuwse dialoog tussen een leermeester en een leerling: Het 'Liber decennalis' van Sigebert van Gembloux
Verbist, Peter. • S. 101-113

Buchbeitrag   

Hoe een heilige verdienstelijk werd. Een portret van Sint-Donatianus van Brugge aan de hand van de elfde-eeuwse mirakelverhalen
Meijns, Brigitte. • S. 114-139

Buchbeitrag   

De religieuze vrouw in de middeleeuwse kerk
Goossens, Jan. • S. 140-149

Buchbeitrag   

'Regni vero Heinrici regis anno ...': Politieke da teringen in de oorkonden van de bisschoppen van Kamerijk (1031-1112)
Mingroot, Erik van. • S. 150-178

Buchbeitrag   

Das Papsttum im Zeitalter der Gregorianischen Reform: Das Papstwahldekret von 1059 und der Beginn der Romopposition im mittelalterlichen Europa
Pellens, Karl. • S. 179-195

Buchbeitrag   

De erfenis van het middeleeuwse canonieke recht: juridisatie als samenhang van institutionalisering en proceduralisering
Bauer, D.. • S. 196-205

Buchbeitrag   

De oorsprong van de oudste kapittels in het noorden van het bisdom Luik: Een voorlopige synthes
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.. • S. 206-221

Buchbeitrag   

'Si quis ecclesie nostre vellet dare altaria sine simonia pro anima sua ...': De opbouw van het parochiaal bezit van de Doornikse Sint-Maartensabdij
Carnier, Marc. • S. 222-234

Buchbeitrag   

Gilles Li Muisis en de 'Abbatum memoria' van de Doornikse Sint-Maartensabdij
De Grieck, Pieter-Jan. • S. 235-243

Buchbeitrag   

'A ve vinculum caritatis': Gillis de Wevel in de ban van Jacob van Maerlant
Verbeke, Werner. • S. 244-257

Buchbeitrag   

Van Thomas' bijen tot 'Jans teesteye': De Brabantse historiografen en hun didactische bekommernis, dertiende en veertiende eeuw
Appelmans, Janick. • S. 258-283

Buchbeitrag   

Gods vingerwijzingen in het gesternte?
Denoyelle, Alfred. • S. 284-300

Buchbeitrag   

Media vita in morte sumus. Graven als representatie van sociale structuren
Bossuyt, S.. • S. 301-314

Buchbeitrag   

Ziekte en dood van hertog Filips van Saint-Pol: Geneeskunde en farmacie aan het Brabantse hof rond 1430
Aerts, ErikVleeschouwers, Cyriel. • S. 315-335

Buchbeitrag   

Didactiek in een middeleeuws stadhuis. De functie en betekenis van een Gents opschrift uit 1480.
Leeuwen, Jacoba van. • S. 336-350

Buchbeitrag   

Van Vlaanderen naar Brabant: Hugo van der Goes, lekenbroe- der in Rooklooster
Geirnaert, Noël. • S. 351-356

Buchbeitrag   

Hans Memling en abt Johannes Crabbe
Tournoy, Gilbert. • S. 357-361

Buchbeitrag   

De Calvarietriptiek uit de Gentse Sint-Baafskathedraal (derde kwart van de 15de eeuw). Een nieuw onderzoek naar de opdrachtgever,
Trio, Paul. • S. 362-373

Buchbeitrag   

Kanttekeningen bij Kanunnik Van der Paele: Sprekende Palen en Groene Papegaaien
Uytven, Raymond van. • S. 374-384

Buchbeitrag   

Een ontmoeting met een kathedraal. Enkele overwegingen
Bauer, R.. • S. 385-400