RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Lucemburkove: ceska koruna uprostred Evropy [Luxembourgs - the crown of Bohemia in the centre of Europe]
Šmahel, FrantišekBobková, Lenka [Hrsg.]. - Praha (2012)


Deskriptoren: Tschechien 15. Jahrhundert Bobková, Lenka (1947-) Šmahel, František (1934-)
Sprache: Tschechisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1829827
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Šmahel, FrantišekBobková, Lenka

Inhalt

Buchbeitrag   

Na prahu pozdního stredovéku
Bobková, Lenka. • S. 13-38

Buchbeitrag   

Lucemburske koreny
Fantysová-Matejková, Jana. • S. 39-46

Buchbeitrag   

Jan Lucembursky a ceská slechta
Žalud, Zdenek. • S. 47-53

Buchbeitrag   

Cesky král a hrabe lucembursky Jan
Bobková, Lenka. • S. 54-70

Buchbeitrag   

Lucembursky-premyslovsky dédic Ceského království Karel IV.
Bobková, Lenka. • S. 71-85

Buchbeitrag   

Rímsky král a cisar Karel IV.
Bobková, Lenka. • S. 86-96

Buchbeitrag   

Cirkevni politika Karla IV.
Hledíková, Zdenka. • S. 97-111

Buchbeitrag   

Caput regni. Prazská mesta za vlady Lucemburku
Ledvinka, Václav. • S. 112-123

Buchbeitrag   

Koruna království ceského za vlády Lucemburku
Bobková, Lenka. • S. 124-140

Buchbeitrag   

Lucembursko: od hrabství k vévodství
Fantysová-Matejková, Jana. • S. 141-144

Buchbeitrag   

Dve manzelky Jana Lucemburského
Kopicková, BoženaFantysová-Matejková, Jana. • S. 145-151

Buchbeitrag   

Jan Jindrich
Antonín, Robert. • S. 152-158

Buchbeitrag   

Vaclav Lucembursky
Fantysová-Matejková, Jana. • S. 159-165

Buchbeitrag   

Ctyri zeny Karla IV
Bláhová, Marie. • S. 166-173

Buchbeitrag   

Lucemburske nevesty
Fantysová-Matejková, JanaBobková, Lenka. • S. 174-182

Buchbeitrag   

Janúv souper Jindrich Korutansky a jeho zena Anna
Dvorácková-Malá, DanaRazím, Jakub. • S. 183-186

Buchbeitrag   

Eliska Rejéka a její partner Jindrich z Lipé
Charvátová, Katerina. • S. 187-190

Buchbeitrag   

Prazstí biskupové za vlády Lucemburkú Jana a Karla
Hledíková, Zdenka. • S. 191-202

Buchbeitrag   

Korunovace a cesky korunovacni rad Karla IV. -
Žurek, Václav. • S. 203-207

Buchbeitrag   

Korunovace Karla IV. v Rísi a v Rime
Kubínová, Katerina. • S. 208-212

Buchbeitrag   

Snatky a svatební slavnosti
Nodl, Martin. • S. 213-215

Buchbeitrag   

Rituály panovnické moci - Ienní a holdovací prísahy
Bláhová, Marie. • S. 216-218

Buchbeitrag   

Turnajc a dvorské slavnosti
Fantysová-Matejková, JanaŽalud, Zdenek. • S. 219-224

Buchbeitrag   

Adventus regis
Holá, Mlada. • S. 225-227

Buchbeitrag   

Pohrby a hroby lucemburskych králu
Bravermanová, Milena. • S. 228-234

Buchbeitrag   

Bitva u Krescaku a Lucemburkové
Žalud, Zdenek. • S. 235-236

Buchbeitrag   

Lucemburstí panovníci v apokalyptickych proroctvích
Cermanová, Pavlína. • S. 237-239

Buchbeitrag   

Vita Caroli
Nodl, Martin. • S. 240-242

Buchbeitrag   

Maiestas Carolina
Nodl, Martin. • S. 243-244

Buchbeitrag   

Zlatá bula Karla IV
Bobková, Lenka. • S. 245-247

Buchbeitrag   

Karlova cesta do Avignonu roku 1365
Bláhová, Marie. • S. 248-250

Buchbeitrag   

Cesta cisare Karla IV. do Paríze 1377-1378
Šmahel, František. • S. 251-254

Buchbeitrag   

Duchovní zivot, kultura a umení za vlády Lucemburku
Šmahel, František. • S. 257-282

Buchbeitrag   

Dvur Jana Lucemburskeho
Žalud, Zdenek. • S. 285-290

Buchbeitrag   

Dvur Karla IV.
Bobková, LenkaŽalud, Zdenek. • S. 291-299

Buchbeitrag   

Dvur Václava IV.
Hlavácek, Ivan. • S. 300-307

Buchbeitrag   

Dvur Zíkmunda Lucemburského
Elbel, Petr. • S. 308-318

Buchbeitrag   

Královská komora a královské finance lucemburské epochy
Cechura, Jaroslav. • S. 319-328

Buchbeitrag   

Cechura Královská mesta
Šimunek, Robert. • S. 329-338

Buchbeitrag   

Lenni soustava v lucemburské epose
Novotný, Robert. • S. 339-345

Buchbeitrag   

Prazsky hrad doby lucemburské
Chotebor, Petr. • S. 346-355

Buchbeitrag   

Ceske královské hrady doby lucemburské
Durdík, Tomáš. • S. 356-368

Buchbeitrag   

Hrady zalozene markrabaty moravskymi z rodu Lucemburku
Placek, Miroslav. • S. 369-380

Buchbeitrag   

Janova sidla a mista jeho hrobu
Benešovská, Klára. • S. 381-388

Buchbeitrag   

Prazká sidla Václava IV.
Benešovská, Klára. • S. 389-396

Buchbeitrag   

Petr z Aspeltu
Dvorácková-Malá, Dana. • S. 397-400

Buchbeitrag   

Opavská a ratiborská knízata ve sluzbách Lucemburku
Capský, Martin. • S. 401-407

Buchbeitrag   

Slezská knízata na lucemburském dvore
Holá, Mlada. • S. 408-413

Buchbeitrag   

Kancleri na dvore Jana a Karla
Bláhová, Marie. • S. 414-419

Buchbeitrag   

Kancleri na dvore Václava IV.
Hlavácek, Ivan. • S. 420-424

Buchbeitrag   

Lekari u královskeho dvora Lucemburku
Ríhová, Mílada. • S. 425-431

Buchbeitrag   

Milci a nizsi slechta na dvore Václava IV
Novotný, Robert. • S. 432-438

Buchbeitrag   

Erby a nobilitacní listiny
Krejcík, Tomáš. • S. 439-441

Buchbeitrag   

Erbovní vyzdoba na hradé Laufu u Norimberka
Ružek, Vladimír. • S. 442-446

Buchbeitrag   

Ríssky a cesky erbovnik Václava IV. a cestí heroldi
Ružek, Vladimír. • S. 447-450

Buchbeitrag   

Lucemburské mincovnictví
Militký, Jirí. • S. 451-454

Buchbeitrag   

Poklacly ze Slezské Stredy a ze St. Mariensternu v reprezentaci Lucemburku
Stehlíková, Dana. • S. 455-457

Buchbeitrag   

Dvorské rády Lucemburku
Studnicková, Milada. • S. 458-460

Buchbeitrag   

Mestské elity ve sluzbách Lucemburku
Musílek, Martin. • S. 461-464

Buchbeitrag   

Praha v dobé lucemburské - rezidencní mésto vladaru Svaté rise rimské a Koruny ceske
Kuthan, Jirí. • S. 467-484

Buchbeitrag   

Katedrala
Benešovská, KláraHlobil, IvoVsetecková, Zuzana. • S. 485-508

Buchbeitrag   

Parleri
Hlobil, Ivo. • S. 509-513

Buchbeitrag   

Umelecka vyzdoba hradu Karlstejna
Royt, Jan. • S. 514-524

Buchbeitrag   

Relikvic, relikviáre a královské insignie
Otavský, Karel. • S. 525-533

Buchbeitrag   

Knizní umení na lucemburském dvore
Hlavácková, Hana. • S. 534-543

Buchbeitrag   

Umcní mezi zbranèmi
Bartlová, Milena. • S. 544-551

Buchbeitrag   

Lucembursti panovnici a prazska univerzita
Nodl, Martin. • S. 552-558

Buchbeitrag   

Pisemna kultura
Bláhová, Marie. • S. 559-569

Buchbeitrag   

Prekladatelstvi zabavne a mibozensky vzdelavaci literatury
Rychterová, Pavlína. • S. 570-575

Buchbeitrag   

Kronikari, ucenci a literati na dvore Vaclava IV. a Zikmunda
Cermanová, Pavlína. • S. 576-584

Buchbeitrag   

Kláster Na Slovanech - Emauzy
Benešovská, KláraKubínová, Katerina. • S. 585-587

Buchbeitrag   

Zahada nejstarsi peceti Univerzity Karlovy
Šmahel, František. • S. 588-589

Buchbeitrag   

Votivni obraz Jana Ocka z Vlasimi
Royt, Jan. • S. 590-592

Buchbeitrag   

Evropské panorama 1378-1437
Šmahel, František. • S. 595-632

Buchbeitrag   

Nevdécné nástupnictvi Václava IV.
Hlavácek, Ivan. • S. 633-642

Buchbeitrag   

Václav IV. na rísském stolci
Hlavácek, Ivan. • S. 643-655

Buchbeitrag   

Spor krále Václava s arcibiskupem ranem z Jenstejna
Doležalová, Eva. • S. 656-663

Buchbeitrag   

Spor Václava IV s panstvem
Novotný, Robert. • S. 664-674

Buchbeitrag   

Národnostní poméry ve méstech na prelomu 14. a 15. století
Cornej, Petr. • S. 675-678

Buchbeitrag   

Zidé v ceskych zemích za panování Lucemburku
Doležalová, Eva. • S. 679-687

Buchbeitrag   

Vaclav IV. a reformi hnuti
Soukup, Pavel. • S. 688-701

Buchbeitrag   

Zikmundova vlada v Uhrach
Dvoráková, Daniela. • S. 702-709

Buchbeitrag   

Jan Sobeslav a Prokop
Elbel, Petr. • S. 710-718

Buchbeitrag   

Jost Lucembursky - markrabe moravsky, braniborsky a král rimsky
Baletka, Tomáš. • S. 719-724

Buchbeitrag   

Zikmund se ujímá své role v Rísi
Dvoráková, Daniela. • S. 725-731

Buchbeitrag   

Zikmundùv boj o otcovu korunu
Cornej, Petr. • S. 732-746

Buchbeitrag   

Bojisté slávy a porázek
Cornej, Petr. • S. 747-752

Buchbeitrag   

Jan Zhorelecky
Bobková, Lenka. • S. 753-757

Buchbeitrag   

Královny Johana a Zofie
Kopicková, Božena. • S. 758-762

Buchbeitrag   

Anna Lucemburská, anglícká kralovna
Suchy, Marek. • S. 763-766

Buchbeitrag   

Marie Uherská a Barbora Celská
Dvoráková, Daniela. • S. 767-772

Buchbeitrag   

Vlasimsky epilog dynastie: Markéta z Lucemburku na Úsové
Elbel, Petr. • S. 773-776

Buchbeitrag   

Osoby a osobnosti ve stínu Lucemburku. Arcibiskupové a kaplani za Václava IV
Hledíková, Zdenka. • S. 777-784

Buchbeitrag   

Rodová povést Lucemburku o vile Meluzíne
Nejedlý, Martin. • S. 785-788

Buchbeitrag   

Lucembursky rodokmen
Royt, Jan. • S. 789-791

Buchbeitrag   

Vyslanec Eustach Deschamps a jcho dojmy z Cech
Nejedlý, Martin. • S. 792-794

Buchbeitrag   

Lucemburské Cechy ocima francouzskych literátu
Nejedlý, Martin. • S. 795-798

Buchbeitrag   

Diví muzi v Bibli Václava IV
Šmahel, František. • S. 799-800

Buchbeitrag   

Korunovace manzelek Václava IV
Žurek, Václav. • S. 801-802

Buchbeitrag   

Jostovy dukáty a moravské mince
Zaoral, Roman. • S. 803-805

Buchbeitrag   

Chronologicky prehled
Žurek, Václav. • S. 806-807

Buchbeitrag   

Rodokmen Lucemburku
Žurek, Václav. • S. 808-809