RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Nederlanden? ... in de Middeleeuwen? Een speurtocht in de velden van literatuur en wetenschap
Avonds, Piet. • S. 13-20

Buchbeitrag   

"Of ghi yet wilt spreect ieghen mi in Dietsche dat ict mach verstaen." Welke taal sprak Reynaert?
Berteloot, Amand. • S. 23-37

Buchbeitrag   

"Walsche boucken" voor het hof
Coolput-Storms, Colette-Anne van. • S. 39-52

Buchbeitrag   

Petrus Pictor en Thomas Cantimpratensis. Een impressie van de Mediolatijnse letterkunde in de Nederlanden
Heene, Katrien. • S. 53-67

Buchbeitrag   

Codicologie of archeologisch graafwerk in middeleeuwse boeken
Coun, Theo. • S. 71-83

Buchbeitrag   

"Membra disiecta": banden met het versneden verleden
Geirnaert, Dirk. • S. 85-101

Buchbeitrag   

Arend de Keysere drukt Boethius
Waterschoot, Werner. • S. 103-112

Buchbeitrag   

Auteurstypes
Reynaert, Joris. • S. 115-127

Buchbeitrag   

Bedongen creativiteit. Over retoricale productieregeling
Coigneau, Dirk. • S. 129-137

Buchbeitrag   

Beschaafde emoties. Hoofsheid en hoofse liefde in de volkstaal
Janssens, Jozef D.. • S. 141-153

Buchbeitrag   

De Brabantse mystiek. Alleen met God op een berg? En dan?
Mommaers, Paul. • S. 155-164

Buchbeitrag   

Laverend tussen de hof der historie en de warande der literatuur. Kroniekschrijving in het graafschap Vlaanderen
Kelders, Ann. • S. 167-177

Buchbeitrag   

De dichter liegt, maar hij spreekt toch de waarheid. Over feit en fictie in middeleeuwse literatuur
Claassens, Geert H. M.. • S. 179-191

Buchbeitrag   

Dichten met andermans woorden. Het effect van een ontlening in de Middelnederlandse Roman van Heinric en Margriete van Limborch
Wachter, Lieve de. • S. 193-204

Buchbeitrag   

Walewein, ideale schoonzoon of schertsfiguur? Ironie in Arturromans
Uyttersprot, Veerle. • S. 205-216

Buchbeitrag   

Van nauw vertalen tot navertellen. Over de vertaaltechniek van Middelnederlandse dichters
Reynders, Anne. • S. 217-226

Buchbeitrag   

"Hoe zal ik u smeken, mijn lief?" Poëtica's van de hoofse minnelyriek
Willaert, Frank. • S. 227-240

Buchbeitrag   

Meester Fransois Stoc. De virtuoze poëtica van een vroege rederijker
Oosterman, Johan B.. • S. 241-250

Buchbeitrag   

Het wereldbeeld van een Utrechtse monnik, anno 1300
Jansen-Sieben, Ria. • S. 251-261

Buchbeitrag   

Schrijven om niet begrepen te worden. Hermetisch taalgebruik in Middelnederlandse alchemistische teksten
Fraeters, Veerle. • S. 263-274

Buchbeitrag   

Middelnederlandse bijbelvertaling
Mertens, Thomas Felix Constantijn. • S. 275-284

Buchbeitrag   

"Il n'en existe d'autre exemplaire dans notre littérature." Handschriften en oude drukken uit de Nederlanden van C.P. Serrure naar de hertog van Arenberg, en verder
Cockx-Indestege, EllySchepper, Marcus de. • S. 287-301

Buchbeitrag   

Van Groenendaal anno 1359 naar Utrecht anno 2000: de tekstuitgever als bruggenbouwer.
De Baere, Guido. • S. 305-316

Buchbeitrag   

Het staat in het woordenboek, dus het klopt
Depuydt, Katrien. • S. 317-325

Buchbeitrag   

En het woord is beeld geworden ... Middelnederlandse literatuur en laatmiddeleeuwse iconografie
Bruyn, Eric de. • S. 329-345