RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Micae Mediaevales IV. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról
Gál, JuditKádas, IstvánMarton, RózsaTarján, Eszter [Hrsg.]. - Budapest (2015)


Deskriptoren: Ungarn Mittelalter
Sprache: Ungarisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2086186
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Gál, JuditKádas, IstvánMarton, RózsaTarján, Eszter

Inhalt

Buchbeitrag   

Basilea ab Hunis expugnata. A 11. századi reichenaui történeti hagyomány és a kalandozó magyarok emlékezete [Basilea ab Hunis expugnata. The Eleventh-Century Historiography at Reichenau and the Memory of the Hungarian Incursions]
Bácsatyai, Dániel. • S. 15-32

Buchbeitrag   

Egyes igeneves szerkezetek használata a magyar krónika 11.-12, századi szövegegységeiben [Participle Constructions in the Hungarian Chronicle From the Eleventh and the Twelfth Centuries]
Benei, Bernadett. • S. 33-42

Buchbeitrag   

Német zsoldosvezérek, magyar remeték [German Mercenary-leaders, Hungarian Hermits]
Csermelyi, József. • S. 43-58

Buchbeitrag   

A prágai egyetem 14. századi hallgatói és a királyi udvar kapcsolatrendszer [The Students of the University of Prague in the Fourteenth Century and their Relationship with the Royal Court of Hungary]
Haraszti Szabó, Péter. • S. 77-92

Buchbeitrag   

A felszabadító oklevelek arengái [Arengas in Charters of Liberation]
Juhász, Csaba. • S. 93-106

Buchbeitrag   

Megyei emberek az északkelet-magyarországi megyei oklevelekben [The "Homines Provinciae" in the Counties of the Medieval North-eastern Hungary]
Kádas, István. • S. 107-122

Buchbeitrag   

A naturális ábrázolás megjelenése a magyarországi heraldikában a középkori címereslevelek tükrében (1298-1526) [Natural Representation in Hungarian Heraldry in the Light of Medieval Grants-of-Arms (1298-1526)]
Kalman, Daniel. • S. 123-132

Buchbeitrag   

A késo középkori Óbuda város magisztrátusa 1526-ig [The Magistrates of Late Medieval Óbuda (1301-1526)]
Kanyó, Ferenc. • S. 133-156
http://www.academia.edu/12557602

Buchbeitrag   

A Nikápolyhoz vezeto út. A keresztes hadak útvonalai a Magyar Királyság területén [The Road to Nicopolis: The Crusaders' Routes in the Kingdom of Hungary]
Kranzieritz, Károly. • S. 157-174

Buchbeitrag   

Az Árpád-házi királyok és hercegek ünnepélyes bevonulásai a dalmáciai városokba [Hungarian Royal and Princely Entries in the Dalmatian Towns During the Árpádian Era]
Gál, Judit. • S. 159-175
https://www.academia.edu/12560070

Buchbeitrag   

Az esztergomi Hippolit-kódexek könyvelési rendszere: az itáliai kettös könyvelés egy sajátos formája magyar földön. Megjegyzések Piero Pincharo de Parma fokönyvi struktúrájához [The Accountkeeping System of the Hippolit-codices in Esztergom: an Unusual Form of the Italian Double-Entry Bookkeeping in Hungary. Some Notes on the Structure of Piero Pincharo de Parma's Books]
Kuffart, Hajnalka. • S. 175-186

Buchbeitrag   

I. Károly külpolitikája a német trónharcok tükrében (1314-1325) [The Foreign Policy of Charles I of Hungary in Context of the Struggles for the German Throne (1314-1325)]
Maléth, Ágnes. • S. 187-198

Buchbeitrag   

Egy kutatási program elso eredményeinek bemutatása - Sokpecsétes oklevelek 1439 és 1457 között [The First Results of a Research Project: Poly Sigillic Diplomas between 1439 and 1457]
Novák, Adam. • S. 199-212

Buchbeitrag   

Thessalonikéi arisztokraták a 12. század elso évtizedeiben. Eudokia hozománya és a Burtzés testvérek öröksége [The Aristocrats of Thessalonike in the First Decades of Twelfth Century: Eudokia's Dowry and the Patrimony of the Bourtza]
Rózsa, Márton. • S. 213-228

Buchbeitrag   

A szerb-magyar viszonyok 1321-ig középkori szerb elbeszélo források tükrében [The Relationship between Hungary and Serbia until 1321 in the Medieval Narrative Sources of Serbia]
Stojkovski, Boris. • S. 229-240
http://www.academia.edu/12755211

Buchbeitrag   

Három 13. századi címertekercs harántpólyáinak vizsgálata [The Bends of three thirteenth-century Rolls of Arms]
Tarján, Eszter. • S. 241-252