RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Mons Sacer 996-1996 (Pannonhalma 1000 éve) (Vol. 1-3)
Takács, Imre [Hrsg.]. - Pannonhalma (1996)


Deskriptoren: Ungarn Pannonhalma Hochmittelalter 11. Jahrhundert Spätmittelalter Neuzeit Sammelschriften Stifte und Klöster/A-Z
Sprache: Ungarisch


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/215983
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Takács, Imre

Inhalt

Buchbeitrag   

Prágai Szent Adalbert - püspökideál, politika és szerzetesség
Engelbert, Pius. Teilband 1 • S. 25-37

Buchbeitrag   

Pannonhalma környékének története a bencések megjelenéséig
Szönyi, Eszter T.Tomka, Péter. Teilband 1 • S. 38-46

Buchbeitrag   

Szent István pannonhalmi oklevele (Oklevéltani-filológiai kommentár)
Érszegi, Géza. Teilband 1 • S. 47-89

Buchbeitrag   

Titel: Szent István pannonhalmi oklevelének historiográfiája
Thoroczkay, Gábor. Teilband 1 • S. 90-109

Buchbeitrag   

Az államférfi Szent István öröksége
Gerics, JózsefLadányi, Erzsébet. Teilband 1 • S. 110-116

Buchbeitrag   

Bencés építészet az Árpád-kori Magyarországon - A "rendi építöiskolák" problémája
Marosi, Ernö. Teilband 1 • S. 131-142

Buchbeitrag   

Régészeti adatok Pannonhalma építéstörténetéhez
László, Csaba. Teilband 1 • S. 143-169

Buchbeitrag   

Pannonhalma újjáépítése a 13. században
Takács, Imre. Teilband 1 • S. 170-236

Buchbeitrag   

Késö gótikus építkezések Pannonhalmán
Papp, Szilárd. Teilband 1 • S. 237-272

Buchbeitrag   

A pannonhalmi bencés apátság könyvei a 11. század végi összeírás alapján
Veszprémy, László. Teilband 1 • S. 327-332

Buchbeitrag   

Mór püspök Szent Zoerard és Benedek remetékröl szóló legendája
Pražák, Richard. Teilband 1 • S. 333-340

Buchbeitrag   

A Szent Imre-legenda
Bollók, János. Teilband 1 • S. 341-356

Buchbeitrag   

Cerbanus és Maximus-fordítása
Kapitánffy, István. Teilband 1 • S. 357-368

Buchbeitrag   

Szent Benedek a középkori magyarországi prédikációés legendairodalomban
Madas, Edit. Teilband 1 • S. 369-386

Buchbeitrag   

A Regula Benedicti középkori kéziratai Magyarországon
Vizkelety, András. Teilband 1 • S. 387-390

Buchbeitrag   

A pannonhalmi Liber ruber
Sarbak, Gábor. Teilband 1 • S. 401-421

Buchbeitrag   

A pannonhalmi konvent hiteleshelyi müködésének kezdetei (1244-1387
Szovák, Kornél. Teilband 1 • S. 422-462

Buchbeitrag   

A pannonhalmi konvent hiteleshelyének 14. századi oklevélátírásai
Dreska, Gábor. Teilband 1 • S. 463-470

Buchbeitrag   

Pannonhalmi oklevelek a 13-14. században
Veszprémy, László. Teilband 1 • S. 471-480

Buchbeitrag   

A bencés konventek hiteleshelyi oklevéladásának kezdetei
Solymosi, László. Teilband 1 • S. 481-498

Buchbeitrag   

Albeus mester összeírása és a pannonhalmi apátság tatárjárás elötti birtokállománya
Solymosi, László. Teilband 1 • S. 515-526

Buchbeitrag   

Pannonhalma és Ják
Rácz, György. Teilband 1 • S. 527-537

Buchbeitrag   

Mátyás király és a monasztikus rendek
Kubinyi, András. Teilband 1 • S. 538-544

Buchbeitrag   

Hétköznapok a középkorvégi magyarországi bencés monostorokban
Érszegi, Géza. Teilband 1 • S. 561-570

Buchbeitrag   

Tolnai Máté föapát és a reneszánsz müvészet emlékei Pannonhalmán (1500-1535)
Mikó, Árpád. Teilband 1 • S. 571-579