RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,5 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  E codicibus impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege (Vol. 1-3)
- Leuven (2004)


In Reihe: Miscellanea Neerlandica / 28-30
Ergänzende Angaben: I. Bio-bibliografie - handschriften - incunabelen - kalligrafie. II. Drukken van de zestiende tot de twintigste eeuw. III. Band - Papier - Verzamelaars en verzamelingen
Deskriptoren: Niederlande Festschriften
Sprache: Niederländisch
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1451477
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen... 

Inhalt

Buchbeitrag   

Bibliografie van Elly Cockx-Indestege
Cockx-Indestege, Elly. De Schepper, Marcus [Bearb.]. Teilband 1 • S. 13-80

Buchbeitrag   

'Aultre naray - Tant que je vive'. De gebedscontext van twee beroemde Bourgondische lijfspreuken
Geirnaert, Noël. Teilband 1 • S. 83-86

Buchbeitrag   

Een Ordinarius '-kalender uit het klooster Groenendaal aan het einde van de vijftiende eeuw. Een bijdrage omtrent de Windesheimse heiligenkalender in de Zuidelijke Nederlanden
Hermans, Joseph M. M.. Teilband 1 • S. 87-127

Buchbeitrag   

'Memoriael'. Een onbekend rapiarium uit de traditie van de Moderne Devotie
Jaspers, Gerard. Teilband 1 • S. 129-164

Buchbeitrag   

Johannes de Novo Domo de Moguntia und Suffridus de Nuremberga. Zwei freimütige Karmeliter als Bücherschreiber (1426-1438)
Overgaauw, Eef A.. Teilband 1 • S. 165-188

Buchbeitrag   

Verluchte handschriften versus gedrukte boeken. Vlaamse miniaturen voor koningen en burgers ten tijde van de opkomst der drukkunst
Smeyers, Maurits. Teilband 1 • S. 189-217

Buchbeitrag   

L'Armorial universel' (Bruxelles, BR Ms. 18088-106), modèle de 'l'Armoriai de Flandre' de Corneille Gaillard (Bruxelles, BR. Ms. 5819-20)
Van den Bergen-Pantens, Christiane. Teilband 1 • S. 219-232

Buchbeitrag   

Willem Heda en de uitgave van zijn 'Historia Episcoporum Ultrajectensium'
Horst, Koert van der. Teilband 1 • S. 233-250

Buchbeitrag   

Johann Veldener in Köln. Geschichte eines Problems
Corsten, Severin. Teilband 1 • S. 253-267

Buchbeitrag   

Islam et Occident. A propos de la marque typographique de Arend de Keysere
Dumon, Pierre. Teilband 1 • S. 269-289

Buchbeitrag   

Die Utrechter Drucker Ketelaer und De Leempt als Buchverkäufer?
Gerritsen-Geywitz, Gisela. Teilband 1 • S. 291-308

Buchbeitrag   

Marco Polo's Description of the Far East and the edition printed by Gheraert Leeu
Hellinga, Lotte. Teilband 1 • S. 309-328

Buchbeitrag   

'Magister cum discipulo'. Over de correspondentie tussen Henry Bradshaw en Wiliam Martin Conway
Kok, Ina. Teilband 1 • S. 329-354

Buchbeitrag   

'Mellibeus' en zijn inkunabel
Lievens, Robrecht. Teilband 1 • S. 355-397

Buchbeitrag   

Ein Venizianer Letterschneider?
Nickel, Holger. Teilband 1 • S. 399-403

Buchbeitrag   

Der Bild-Text des 'Antichrist' im 15. Jahrhundert. Zum Abhängigkeitsverhältnis der Handschriften, Blockdrucke und Drucke und zu einer möglichen antiburgundischen Tendenz
Schmitt, Anneliese. Teilband 1 • S. 405-430

Buchbeitrag   

Papieronderzoek en de drukpers van de Broeders des gemenen levens in Brussel (1475-1485)
Thienen, Gerard van. Teilband 1 • S. 431-454

Buchbeitrag   

Jodocus Hondius' 'Theatrum artis scribendi'. Een nieuwe beschouwing
Croiset van Uchelen, Ton. Teilband 1 • S. 457-490

Buchbeitrag   

'So lang' als Pen en Inckt doorwand'len t'witte velt'. Handgeschreven materieboeken en kalligrafische voorletterboekjes van de zestiende tot de achttiende eeuw in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
Lemaire, Claudine. Teilband 1 • S. 491-511

Buchbeitrag   

Meester Thomas Montis en de zondvloed voorspeld voor het jaar 1524
Bockstaele, Paul. Teilband 2 • S. 3-18

Buchbeitrag   

Druckwerke des 16. Jahrhunderts aus den Niederlanden in der Österreichischen Nationalbibliothek
Borsa, Gedeon. Teilband 2 • S. 19-47

Buchbeitrag   

Het oudste vechtboek uit de Nederlanden: 'La Noble Science des ioueurs despee' (1538)
Braekman, Willy Louis. Teilband 2 • S. 49-65

Buchbeitrag   

Olivier Vredius, "Sigilla Comitum Flandriae", problèmes de gravures que posent les éditions latine, néerlandaise et française de l'œuvre
Cockshaw, Pierre. Teilband 2 • S. 73-82

Buchbeitrag   

Joachim Fortius Ringelberg (c. 1499-c. 1531). Aanzet tot een STC van zijn gedrukte werken
De Graaf, Bob. Teilband 2 • S. 125-148

Buchbeitrag   

Het eerste in de Lage Landen verboden boek: 'Summa der Godliker Scrifturen' (1523)
Valkema Blouw, Paul. Teilband 2 • S. 363-377

Buchbeitrag   

Oortjes, hartstrookjes en rugbeleg. Over het gebruikvan perkament uit middeleeuwse handschriften in boekbanden van de vijftiende tot de zeventiende eeuw, gedemonstreerd aan de hand van fragmenten van de 'Spiegel historiael'
Biemans, Jos A. A. M.. Teilband 3 • S. 3-24

Buchbeitrag   

Les reliures armoriées sur les livres du XVIe siècle conservés à Mons dans le fonds Puissant
Plisnier, René. Teilband 3 • S. 139-147