RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn 70. verjaardag (Vol. 1-3)
Cockx-Indestege, Elly [Bearb.]. - Leuven (1987)


In Reihe: Miscellanea Neerlandica / 1-3
Deskriptoren: Niederlande Festschriften
Sprache: Niederländisch
Kurztitel: Opstellen Jan Deschamps


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/577132
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Cockx-Indestege, Elly

Inhalt

Buchbeitrag   

Johann von Würzburg (11), Wilhelm von Österreich. Ein neu aufgefundener Textzeuge in der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt
Staub, Kurt HansWeimann-Hilberg, Birgitt. • S. 263-271

Buchbeitrag   

Membra disiecta Brugensia. Een fragment van een onbekend Middelnederlands "Lectionarium".
Geirnaert, DirkGeirnaert, Noël. Teilband 1 • S. 207-228

Buchbeitrag   

Dat croenken des loefs van Jacobus van Gruitrode in een tot nog toe onbekend gebedenboek
Schellekens, J. W. M.. Teilband 1 • S. 251-261

Buchbeitrag   

Komposite Programme der Stundenbuchikonographie in den südlichen Niederlanden bis gegen 1480
Büttner, Frank Olaf. Teilband 1 • S. 311-341

Buchbeitrag   

Komposite Programme der Stundenbuchikonographie in den südlichen Niederlanden bis gegen 1480.
Büttner, Frank Olaf. Teilband 1 • S. 311-342

Buchbeitrag   

Onbekende fragmenten van een .Antifonarium " (Maasland, derde kwart 14de eeuw, en Kanalstil, ca. 1400) in de verzameling Baron Jean van Caloen te Loppem
Smeyers, Maurits. Teilband 1 • S. 397-418

Buchbeitrag   

Nieuwe gegevens in verband met de ateliers van Raphael de Mercatellis
Derolez, Albert. Teilband 1 • S. 479-504

Buchbeitrag   

De "Rijmbijbel" van Jacob van Maerlant en het "Luikse Diatessaron" in hun onderlinge verhouding. Proeve van literair-historische stratigrafie
De Bruin, C. C.. Teilband 2 • S. 3-18

Buchbeitrag   

De vertalingen van "De doctrina cordis" en "De praeparatione cordis"
Hendrix, Guido. Teilband 2 • S. 19-30

Buchbeitrag   

Hadewijch en de Bijbel
Reynaert, Joris. Teilband 2 • S. 41-56

Buchbeitrag   

Nabeschouwingen over de "Reinaert".
Gysseling, Maurits. Teilband 2 • S. 147-152

Buchbeitrag   

De handschriftelijke overlevering van de "Trojeroman" van Segher
Janssens, Jozef D.. Teilband 2 • S. 153-162

Buchbeitrag   

Drie onuitgegeven fragmenten van de "Historie van Troyen" van Jacob van Maerlant
Elslander, A. van. Teilband 2 • S. 175-198

Buchbeitrag   

Een bibliothecaris in last: F. H. Mertens en de "Cluyte van Playerwater"
Simons, Ludo. Teilband 2 • S. 309-324

Buchbeitrag   

De Cirkel vanApuleius en verwante prognosemethode uit de vroege zestiende eeuw.
Braekman, Willy Louis. Teilband 2 • S. 345-356

Buchbeitrag   

"Spaenschgroen, enghelschen oker ende schijtgeel": een Vlaams recept om perkament te kleuren.
Coppens, C.. Teilband 2 • S. 357-368

Buchbeitrag   

"Vier aensichten van den meister." Deontologisch traktaat voor artsen, Middelnederlands en Noordnedersaksisch
Jansen-Sieben, Ria. Teilband 2 • S. 369-386

Buchbeitrag   

" Waarom zouden wij aan Westvlaanderen denken, wanneer wij alles zo goed in Holland kunnen plaatsen ?" Rijmonderzoek in "Reynaerts Historie".
Berteloot, Amand. Teilband 2 • S. 389-400

Buchbeitrag   

De benaming van onze taal in oude minderbroedersdrukken
Troeyer, Benjamin de. Teilband 2 • S. 411-418

Buchbeitrag   

Kanttekeningen bij de taal van de Enaamse Codex.
Hoebeke, M.. Teilband 2 • S. 419-440

Buchbeitrag   

Quellenforschung zur Sprachgeschichte im Bereich des Herzogtums Limburg. Eine Bestandsaufnahme.
Wintgens, Leo. Teilband 2 • S. 441-454

Buchbeitrag   

De gebedenboeken van de Cisterciënzerinnenkloosters Medingen en Wienhausen
Achten, Gerard. Teilband 3 • S. 173-188