RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Piastowie slascy w kulturze i europejskich dziejach
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2007)


Deskriptoren: Barciak, Antoni (1947-)
Sprache: Polnisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1343022
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Barciak, Antoni

Inhalt

Buchbeitrag   

Piastowie slascy jako pionierzy modernizacji
Gawlas, Slawomir. • S. 32-49

Buchbeitrag   

Mecenat artystyczny Piastów opolskich w sredniowieczu
Pobóg-Lenartowicz, Anna. • S. 50-65

Buchbeitrag   

Rewolucja agrarna w polityce innowacji w sferze gospodarczej zainicjowanej przez Henryka Brodatego
Bobowski, Kazimierz. • S. 66-72

Buchbeitrag   

"Program fundacyjny" Piastów slaskich w XIII wieku i jego srodkowoeuropejskie konteksty
Pauk, Marcin Rafal. • S. 73-100

Buchbeitrag   

Piastowie slascy a koscioly parafialne od schylku XIV wieku na przykladzie zwiazków wladców opolsko-raciborskich.
Kloch, Bogdan. • S. 101-116

Buchbeitrag   

Konrad II olesnicki panem zastawnym Retzu. Szczegól z dzialalnosci politycznej ksiazat olesnickich w trzeciej cwierci XIV wieku w swietle najstarszego kopiarza olesnickiego
Zerelik, Roscislaw. • S. 117-128

Buchbeitrag   

Zaslugi Piastów dla Kosciola na Slasku w relacjach ad limina
Kopiec, Jan. • S. 129-133

Buchbeitrag   

Piastowie i kartografia
Czechowicz, Boguslaw. • S. 134-150

Buchbeitrag   

Slezšti Piastovci a poslední Premyslovci.
Bláhová, Marie. • S. 151-167

Buchbeitrag   

Slezšti Piastovci na dvore Karla IV
Bobková, Lenka. • S. 168-180

Buchbeitrag   

Piastowie slascy na europejskich stolicach biskupich
Dola, Kazimierz. • S. 181-188

Buchbeitrag   

Mieszko I jako komes i margrabia w pamieci mnichow z Fuldy
Wiszewski, Przemyslaw. • S. 189-198

Buchbeitrag   

Et scripti memoria perennarentur - motyw pisma w arengach trzynastowiecznych dokumentów ksiazat opolskich
Pietrzyk, Iwona. • S. 199-203

Buchbeitrag   

Spolek slezských knižat a jeho role v politice Zikmunda Lucemburského. (K otázce kontinuity mocenských mechanismu pozdniho lucemburského období).
Capský, Martin. • S. 204-220

Buchbeitrag   

Wladyslaw Opolczyk a kraje kultury prawoslawnej
Salamon, Maciej. • S. 221-231

Buchbeitrag   

Wladcy slascy w polityce malzenskiej króla Wladyslawa Jagielly (1386-1412)
Tegowski, Jan. • S. 231-244

Buchbeitrag   

Piastowie górnoslascy wobec Czech i Wegier
Horwat, Jerzy K.. • S. 245-260

Buchbeitrag   

Meliorator terrae Russiae. Panowanie Wladysawa Opolczyka na Rusi (1371-1378).
Karczewski, Dariusz. • S. 261-281

Buchbeitrag   

Niemieckie opinie o Piastach slaskich w sredniowieczu
Potkowski, Edward. • S. 282-297

Buchbeitrag   

Piastowie slascy w opinii intelektualistów doby Oswiecenia
Harc, Lucyna. • S. 298-309

Buchbeitrag   

Europejskie kontakty Piastów slaskich w relacjach kronik slaskich.
Cetwinski, Marek. • S. 310-317

Buchbeitrag   

Piastové v ceských nekrologich Premyslovské doby.
Hlavácek, Ivan. • S. 318-333

Buchbeitrag   

Piastowie slascy w sredniowiecznych kronikach czeskich
Barciak, Antoni. • S. 334-341

Buchbeitrag   

Wizerunki Henryka Probusa
Boron, Piotr. • S. 342-356

Buchbeitrag   

Ksiazeta slascy w syntezie Franciszka Palackiego
Iwanczak, Wojciech. • S. 356-366

Buchbeitrag   

Slaska geneza naruszenia piastowskiej sankcji pragmatycznej Boleslawa Krzywoustego
Matuszewski, Jacek Stefan. • S. 367-382

Buchbeitrag   

Pius princeps. O poboznosci Henryka Brodatego w tradycji wieków srednich
Rosik, Stanislaw. • S. 383-395

Buchbeitrag   

Missiva biskupów olomunieckich jako zródlo do dziejów genealogii Piastów cieszynskich z XVI wieku.
Gojniczek, Waclaw. • S. 396-408

Buchbeitrag   

Znaczenie kultu sw. Jadwigi w Polsce nowozytnej
Rok, Bogdan. • S. 409-415

Buchbeitrag   

Póznosredniowieczne kancelarie Piastów opolskich - stan badan i baza zródlowa
Stelmach, Roman. • S. 416-435