RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X-XVII w.)
- Wroclaw (2004)


Deskriptoren: Tschechien Frühe Neuzeit
Sprache: Polnisch


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1550132
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen... 

Inhalt

Buchbeitrag   

Stan badan nad ksztaltowaniem sie wzajemnego wizerunku Polaków i Czechów (X-XVIIw.). [Studies of the development of the mutual images of Poles and the Bohemians (10th-17th centuries)]
Iwanczak, Wojciech. • S. 11-22

Buchbeitrag   

Wizerunek Czechów w polskich zródlach sredniowiecznych. [Czechs Image in the Polish Medieval Sources]
Krzyzaniakowa, Jadwiga. • S. 23-43

Buchbeitrag   

Obraz Polaka w sredniowiecznej historiografii czeskiej [Poles' image in the medieval Bohemian historiography ]
Barciak, Antoni. • S. 45-55

Buchbeitrag   

Ceši a bitva u Grunwaldu. [The Czech and the Battle of Tannenberg]
Skýbová, Anna. • S. 57-64

Buchbeitrag   

Wizerunek Czecha-heretyka w Polsce doby rewolucji husyckiej. [Image in Poland of the Bohemian-heretic around the time of the Hussite revolution]
Kras, Pawel. • S. 65-89

Buchbeitrag   

Rycerstwo polskie wobec idei krucjat antyhusyckich. [Polish knight and the notion of anti-Hussite crusades]
Grygiel, Jerzy. • S. 91-103

Buchbeitrag   

Przedstawienia husytów w malarstwie gotyckim srodkowej Europy lat 1430-1530. [The Hussites in the Gothic painting in Central Europe in the years 1430-1530]
Kostowski, Jakub. • S. 105-131

Buchbeitrag   

Na sever od Cech, na západ od Polska. (Obraz Lužice a zemí Polabských Slovanu v ceských a polských stredovekých kronikách). [Nördlich von Böhmen, westlich von Polen. (Das Bild der Lausitz und der Elbslawen in böhmischen und polnischen mittelalterlichen Chroniken)]
Hrabová, Libuše. • S. 133-139

Buchbeitrag   

Polacy i Czesi w okresie rywalizacji habsbursko-jagiellonskiej lat 1437-1526 w opinii austriackiej [The image of Poles and the Bohemians among Austrians during the Habsburg-Jagiellonian rivalry in the years 137-1526]
Baczkowski, Krzysztof. • S. 141-154

Buchbeitrag   

Wzajemny wizerunek Czech i Polski w swietle zródel geograficznych i kartograficznych do polowy XVII w. [Mutual image of Bohemia and Poland in the light of geographic and cartographic sources until the mid-17th century]
Bogacz, Teresa. • S. 203-226