RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

O etnogenezie slowian [On ethnogenesis of slavs]
Maczynska, Magdalena. • S. 15-26

Buchbeitrag   

Wybrane aspekty metodologiczne badan milenijnych [Methodological aspects of the Polish milennium research]
Tabaczynski, Stanislaw. • S. 27-37

Buchbeitrag   

"Dlugi" wiek X [The "long" 10th century]
Samsonowicz, Henryk. • S. 39-50

Buchbeitrag   

Prady religijne w imperium ottonskim i ich polityczne implikacje [ Religious trends in Otto's empire and their political implications]
Michalowski, Roman. • S. 51-63

Buchbeitrag   

U poczatków naszej Europy: lacinska 'christianitas' okolo 1000 roku i kierunki zachodzacych w niej zmian [The beginnings of Latin Europe: christianitas around 1000 and directions of changes]
Kloczowski, Jerzy. • S. 65-75

Buchbeitrag   

Nadbaltyccy pertnerzy Polski: Skandynawia na przelomie tysiacleci [The Baltic partners of Poland: Scandinavia at the turn of the 1st millennium]
Leciejewicz, Lech. • S. 77-88

Buchbeitrag   

Tworzenie sie panstwa gnieznienskiego w kontekscie europejskim [The formation of the Gniezno state in the European context]
Kurnatowska, Zofia. • S. 89-102

Buchbeitrag   

Zjazd gnieznienski w roku 1000 i powstanie królestwa i metropolii koscielnej w Polsce [ The Gniezno congress in 1000 and the establishment of the ecclesiastical kingdom and metropolis in Poland]
Wasilewski, Tadeusz. • S. 103-113

Buchbeitrag   

Brun z Kwerfurtu i poczatki kultu Pieciu Braci [Brun of Querfurt and the beginnings of the cult of Five Brothers]
Kürbis, Brygida. • S. 115-127

Buchbeitrag   

Sztuka przedchrzescijan'ska [Pre-christian art]
Gasowski, Jerzy. • S. 129-137

Buchbeitrag   

Katedra w Polsce okolo roku 1000 [La cathédrale de l'an mil en Pologne]
Skubiszewski, Piotr. • S. 139-196

Buchbeitrag   

Panorama badan wykopaliskowych ostatniego trzydziestolecia XX wieku [The panorama of excavation studies in the last thirty years of the 20th century]
Kajzer, Leszek. • S. 197-222

Buchbeitrag   

Najstarsze osrodki grodowo-miejskie na ziemiach polskich [The oldest settlements and towns on Polish lands]
Buko, Andrzej. • S. 223-233

Buchbeitrag   

Najdawniejsze stolice panstwa piastowskiego [ The oldest capitals of the Piast state]
Urbanczyk, Przemyslaw. • S. 235-245

Buchbeitrag   

Architektura wczesnego sredniowiecza w Polsce miedzy rzeczywistoscia a fantazja [The architecture of the early Middle Ages in Poland: between rality and fantasy]
Swiechowski, Zygmunt. • S. 247-265

Buchbeitrag   

Budownictwo sakralne Gniezna i Poznania na przelomie X/XI wieku w swietle zródel pisanych [ Sacral buildings in Gniezno and Poznan' at the turn of the 10th century in written sources]
Labuda, Gerard. • S. 267-286

Buchbeitrag   

Zespól palacowo-sakralny na grodzie poznanskim [The palace and church complex in Poznan' - Ostrów Tumski]
Kócka-Krenz, Hanna. • S. 287-296

Buchbeitrag   

Katedra w Poznaniu: nowe propozycje rekonstrukcji i datowania korpusu nawowego oraz masywu zachodniego od X do XII wieku, w swietle weryfikacji ustalen Krystyny Józefowiczówny [The cathedral of Poznan: new reconstruction and dating of the nave and western part from the 10th to the 12th centuries following verification of Krystyna Józefowiczówna's findings]
Biedron, AdamRodzinska-Chorazy, Teresa. • S. 297-310

Buchbeitrag   

Wawelska rezydencja wladcy okolo roku 1000 [Wawel around 1000]
Firlet, Janusz. • S. 311-323

Buchbeitrag   

Slask okolo roku 1000 [Silesia around the year 1000]
Wachowski, Krzysztof. • S. 325-334

Buchbeitrag   

Wroclaw okolo roku 1000 [Wroclaw around 1000]
Rzeznik, PawelZurek, Adam. • S. 335-352

Buchbeitrag   

Uwagi poczatkach architektura na ziemiach czeskich [Remarks of the beginnings of architecture on Bohemian lands]
Pianowski, Zbigniew. • S. 353-378