RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Polski Slownik Biograficzny (Vol. 1-)
- Kraków (1935 -)


Deskriptoren: Polen Sammelbiographien
Sprache: Polnisch


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/944720

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen... 

Inhalt

Buchbeitrag   

Art. Adam z Bochynia, inaczej zwany z Lowicza (zm. w 1514 r.)
Barycz, Henryk. Teilband 1 (1935) • S. 20-21

Buchbeitrag   

Art. Anna (1204-1265), ksiezna Slaska
Grodecki, Roman. Teilband 1 (1935) • S. 117-119

Buchbeitrag   

Art. Aron (arcy)biskup krakowski (1046-1059)
Grodecki, Roman. Teilband 1 (1935) • S. 165-166

Buchbeitrag   

Art. Barnaba
Grodecki, Roman. Teilband 1 (1935) • S. 305

Buchbeitrag   

Art. Bartko (Bartlomiej)
Grodecki, Roman. Teilband 1 (1935) • S. 313-314

Buchbeitrag   

Art. Bartlomiej z Pragi
Grodecki, Roman. Teilband 1 (1935) • S. 316

Buchbeitrag   

Art. Baszko
Grodecki, Roman. Teilband 1 (1935) • S. 350-351

Buchbeitrag   

Art. Benedykt (2)
Grodecki, Roman. Teilband 1 (1935) • S. 424

Buchbeitrag   

Art. Bernard (4)
Grodecki, Roman. Teilband 1 (1935) • S. 457

Buchbeitrag   

Art. Bezprym (986-1031)
Grodecki, Roman. Teilband 2 (1936) • S. 2

Buchbeitrag   

Art. Boguchwal (1) (zm. 1253)
Grodecki, Roman. Teilband 2 (1936) • S. 194

Buchbeitrag   

Art. Boleslaw Mieszkowic (1014/5-1037)
Wojciechowski, Zygmunt. Teilband 2 (1936) • S. 253-254

Buchbeitrag   

Art. Boleslaw Kedzierzawy (1125-1173)
Grodecki, Roman. Teilband 2 (1936) • S. 259-260

Buchbeitrag   

Art. Boleslaw Wstydliwy (1226-1279)
Grodecki, Roman. Teilband 2 (1936) • S. 260-262

Buchbeitrag   

Art. Boleslaw Wysoki (zm. 1201)
Wojciechowski, Zygmunt. Teilband 2 (1936) • S. 262-263

Buchbeitrag   

Art. Boleslaw (zm. 1278)
Wojciechowski, Zygmunt. Teilband 2 (1936) • S. 264-265

Buchbeitrag   

Bruno z Kwerfurtu
Widajewicz, Józef. Teilband 3 (1937) • S. 24ff.

Buchbeitrag   

Mikolaj Tempelfeld z Brzegu
Kowalczyk, Maria. Teilband 21 (1976) • S. 107-109

Buchbeitrag   

Art. Pilewski, Mikolaj (ok. 1430-1478)
Biskup, Marian. Teilband 26 (1981) • S. 274-276

Buchbeitrag   

Art. Przybyslaw, Wyszelic (1284?)
Jasinski, Kazimierz. Teilband 29 (1986) • S. 130

Buchbeitrag   

Art. Schewecke (Schevecke, Scheveke, Scheweke), Jan (1463-1512), burmistrz i burgrabia gdanski
Biskup, Marian. Teilband 35 (1994) • S. 453-455

Buchbeitrag   

Art. Semrau Artur (1862-1940), historyk, archiwista i muzeolog
Biskup, Marian. Teilband 36 (1995 - 1996) • S. 262-263

Buchbeitrag   

Art. Skalski (Skalský) Jan (zm.1472), rotmistrz zacieznych wojsk polskich, starosta grudziadzki
Biskup, Marian. Teilband 37 (1996 - 1997) • S. 640-642

Buchbeitrag   

Art. Skrzynski Wlodek ze Skrzynna
Sroka, Stanislaw A.. Teilband 38 (1998) • S. 472-473

Buchbeitrag   

Art. Slop Mikolaj zwany Marszalkiem h. Kornicz
Sroka, Stanislaw A.. Teilband 39 (1999) • S. 42-43

Buchbeitrag   

Art. Sobieslaw (Subislaw) I (pol. XII w.), domniemany protoplasta rodziny namiestników gdanskich
Sliwinski, Blazej. Teilband 39 (1999 - 2000) • S. 518-519

Buchbeitrag   

Art. Sobieslaw (Subislaw) II (zm. przed 1233), syn namiestnika gdanskiego Sambora
Sliwinski, Blazej. Teilband 39 (1999 - 2000) • S. 519-520

Buchbeitrag   

Art. Sluzewski Bronisz h. Pomian
Karczewska, Joanna. Teilband 39,1 (1999) • S. 159-160

Buchbeitrag   

Art. Stanislaw (zm. ok.1356)
Wenta, Jaroslaw. Teilband 42 (2003 - 2004) • S. 5-7

Buchbeitrag   

Art. Stanislaw z Bramek zw. Bogiel h. Powala (zm.1445/6)
Radziminski, Andrzej. Teilband 42 (2003 - 2004) • S. 21

Buchbeitrag   

Art. Stanislaw Wyszelic z Gadcza (zm.1309)
Sliwinski, Blazej. Teilband 42 (2003 - 2004) • S. 26-27

Buchbeitrag   

Art. Stanislaw z Glówczyna h. Lubicz (XV)
Radziminski, Andrzej. Teilband 42 (2003 - 2004) • S. 28

Buchbeitrag   

Art. Stanislaw zw. Szyszka z Górki (zm.1501)
Stopka, Krzysztof. Teilband 42 (2003 - 2004) • S. 35-36

Buchbeitrag   

Art. Stanislaw z Kleniewa h. Zagroba (XV)
Radziminski, Andrzej. Teilband 42 (2003 - 2004) • S. 38-39

Buchbeitrag   

Art. Stanislaw z Meszny h. Pierzchala (zm.1456)
Radziminski, Andrzej. Teilband 42 (2003 - 2004) • S. 53-54

Buchbeitrag   

Art. Stanislaw z Miszewa Murowanego h. Lubicz (zm.1414)
Radziminski, Andrzej. Teilband 42 (2003 - 2004) • S. 55

Buchbeitrag   

Art. Stanislaw z Niewiesza h. Pomian (XV)
Radziminski, Andrzej. Teilband 42 (2003 - 2004) • S. 61

Buchbeitrag   

Art. Stanislaw zw. Sówka ze Szczawina h. Prawdzic (zm.1375)
Radziminski, Andrzej. Teilband 42 (2003 - 2004) • S. 88-89

Buchbeitrag   

Art. Stanislaw ze Szczawina h. Prawdzic (zm. po 1424)
Radziminski, Andrzej. Teilband 42 (2003 - 2004) • S. 89

Buchbeitrag   

Art. Stefan Magnus (zm. po 1186/7)
Sliwinski, Blazej. Teilband 43 (2004 - 2005) • S. 131-133

Buchbeitrag   

Art. Stefan (zm. ok. 1253)
Sliwinski, Blazej. Teilband 43 (2004 - 2005) • S. 134-135

Buchbeitrag   

Art. Stefan (zm. miedzy 1350 a 1354)
Sliwinski, Blazej. Teilband 43 (2004 - 2005) • S. 141-142

Buchbeitrag   

Art. Stefan (zm. 1492)
Stopka, Krzysztof. Teilband 43 (2004 - 2005) • S. 150-151

Buchbeitrag   

Art. Stefan V Salmastecy (zm. 1552)
Stopka, Krzysztof. Teilband 43 (2004 - 2005) • S. 152-154

Buchbeitrag   

Art. Stefan z Koscielca h. Leszczyc (zm. 1345/1347)
Radziminski, Andrzej. Teilband 43 (2004 - 2005) • S. 164-165

Buchbeitrag   

Art. Stefan z Nidzicy (von Neidenburg) (zm. 1495)
Radziminski, Andrzej. Teilband 43 (2004 - 2005) • S. 171-172

Buchbeitrag   

Art. Stefan z Otmianowa, Borkowa i Morzy h. Rola (zm. 1454/1464)
Rutkowska, GrazynaSzybkowski, Sobieslaw. Teilband 43 (2004 - 2005) • S. 174-175

Buchbeitrag   

Art. Stefan z Pruszcza (zm. po 1308)
Sliwinski, Blazej. Teilband 43 (2004 - 2005) • S. 175-176

Buchbeitrag   

Art. Stefan Magnus z Wierzbnej (zm. 1241)
Sliwinski, Blazej. Teilband 43 (2004 - 2005) • S. 178-181

Buchbeitrag   

Art. Stefanienc Kilian (zm. ok. 1544)
Stopka, Krzysztof. Teilband 43 (2004 - 2005) • S. 192-194

Buchbeitrag   

Art. Stercze Jan (zm. po 1468)
Markowski, Mieczyslaw. Teilband 43 (2004 - 2005) • S. 436

Buchbeitrag   

Art. Stosz z Zarzycy (zm. po 1276)
Jurek, Tomasz. Teilband 44 (2006 - 2007) • S. 132-133

Buchbeitrag   

Art. Stoigniew (zm. po 1276)
Jurek, Tomasz. Teilband 44 (2006 - 2007) • S. 628-629