RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Pravní kultura stredoveku
Nodl, MartinWecowski, Piotr [Hrsg.]. - Praha (2016)


In Reihe: Colloquia mediaevalia Pragensia / 17
Deskriptoren: Mittelalter Nodl, Martin (1968-)
Sprache: Tschechisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2411284

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Nodl, MartinWecowski, Piotr

Inhalt

Buchbeitrag   

Husitskâ prâvni kultura. Uvodni zamysleni
Nodl, Martin. • S. 7-12

Buchbeitrag   

Literacy and the Legal Culture of the Early Middle Ages. Old Research - New Questions
Pieniadz, Aneta. • S. 13-26

Buchbeitrag   

"Ergo meum maximum et primum sit decretum". Prawo kanoniczne i sadownictwo koscielne w tzw. Dekretach ksieçia Brzetyslawa I.
Pauk, Marcin Rafal. • S. 27-44

Buchbeitrag   

S kým se prel biskup Ondrej? K meandrum v právni krajiné Cech na pocátku 13. stoleti na základé "známého" pribehu
Antonín, Robert. • S. 45-64

Buchbeitrag   

Problem genezy grup prawa samorzadowego - cecháw, gildii, komun - i kwestia ich znaczenia dla historii cywilizacji europejskiej
Pleszczynski, Andrzej. • S. 65-80

Buchbeitrag   

Krolewskie sadownictwo prawa polskiego za panowania Wladyslawa Lokietka i Kazimierza Wielkiego
Marzec, Andrzej. • S. 81-104

Buchbeitrag   

Ceské právni knihy v právni kulture ceského stredovéku a raného novovéku
Starý, Marek. • S. 105-126

Buchbeitrag   

K otázce geneze textu Rozmberské knihy
Štachová, Nada. • S. 127-146

Buchbeitrag   

Tovacovská kniha a otázka (dis)kontinuity moravského zemského práva v pozdnim stredovéku
Janiš, Dalibor. • S. 147-164

Buchbeitrag   

Svedecké výpovedi a kolektivni pamet v prostredi vesnickych komunit. Spor o faru v Kovárove 1491 -1492
Šimunek, Robert. • S. 165-184

Buchbeitrag   

Jadwiga Anjou in Legal Opinions from the End of the Fifteenth Century. A Contribution to Late Mediaeval Visions of Monarchic Authority
Wecowski, Piotr. • S. 185-190

Buchbeitrag   

Under the Rule of Queen Zofia Holszahska. Land, Town and 'in curia reginalis' Courts in Sanok in 1434-1461
Czwojdrak, Bozena. • S. 191-198

Buchbeitrag   

Constitutio nuptialis. Nyska ustawa weselna z 1464 r.
Wólkiewicz, Ewa. • S. 199-215