RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Premyslovci: Budování ceského státu [Die Przemysliden. Die Errichtung des böhmischen Staates]
Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (2009)


Deskriptoren: Tschechien Sommer, Petr (1949-) Treštík, Dušan (1933-2007) Žemlicka, Josef (1946-)
Sprache: Tschechisch
Kurztitel: Sommer, Premyslovci Budování ceského státu


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1347883
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, Josef

Inhalt

Buchbeitrag   

Premyslovci v ceské historiografii. [The Premysls in the Czech Historiography.]
Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, Josef. • S. 7-12

Buchbeitrag   

Stát Premyslovcu v západoslovanské Evrope
Strzelczyk, Jerzy. • S. 32-42

Buchbeitrag   

Evropa, strední Evropa a ceské zeme
Klápšte, Jan. • S. 43-55

Buchbeitrag   

Cas stredovekých kalendárií
Klápšte, Jan. • S. 56-57

Buchbeitrag   

Od príchodu Slovanu k "ríši" ceských Boleslavu
Treštík, Dušan. • S. 61-63, 69-73, 77-96

Buchbeitrag   

Ceská rane stredoveká hradište
Gojda, Martin. • S. 64-68

Buchbeitrag   

Premyslovská doména na pocátku 10. století
Sláma, Jirí. • S. 74-76

Buchbeitrag   

Dvorce: sídla knížat velmožu
Profantová, Nadja. • S. 97-99

Buchbeitrag   

Velká Morava
Kouril, Pavel. • S. 100-105, 108-121

Buchbeitrag   

Velkomoravské vlivy v Cechách
Profantová, Nadja. • S. 106-107

Buchbeitrag   

Hospodárství, obchod a pocátky mincovnictví.
Sláma, Jirí. • S. 122-125

Buchbeitrag   

Pražský hrad v raném stredoveku
Frolík, Jan. • S. 126-128

Buchbeitrag   

Ceský šperk v rane stredovekých pokladech
Profantová, Nadja. • S. 135

Buchbeitrag   

Gens Bohemanorum - kmen Cechu
Treštík, Dušan. • S. 137-139, 144-148

Buchbeitrag   

Hrob knížete z Kolína
Profantová, Nadja. • S. 140-141

Buchbeitrag   

Knížecí družina
Profantová, Nadja. • S. 142-143

Buchbeitrag   

Premyslovský mýtus a první ceští svetci
Treštík, Dušan. • S. 149-153, 157-161

Buchbeitrag   

Spolecnost v podrucí státu
Žemlicka, Josef. • S. 165-171, 175-181, 185-191, 196-203, 207-215

Buchbeitrag   

Praha, paní Cech
Žemlicka, Josef. • S. 172-174

Buchbeitrag   

Hradská centra.
Sommer, Petr. • S. 182-184

Buchbeitrag   

Denáry prvních Premyslovcu
Polanský, LubošPetrán, Zdenek. (2007) • S. 192-195

Buchbeitrag   

Mince od reformy Bretislava I. do pocátku 13. století
Polanský, LubošPetrán, Zdenek. (2007) • S. 204-206

Buchbeitrag   

Mince posledních Premyslovcu
Petrán, ZdenekPolanský, Luboš. • S. 216-218

Buchbeitrag   

Morava soucástí premyslovského státu
Merínský, Zdenek. • S. 219-227, 230-239

Buchbeitrag   

Fridrich I. Barbarossa a Cechy
Zelenka, Jan. • S. 228-229

Buchbeitrag   

Cesta ke krestanské spolecnosti.
Treštík, DušanSommer, Petr. • S. 240-245

Buchbeitrag   

Bronzové dvere hnezdenského dómu.
Sláma, Jirí. • S. 246-250

Buchbeitrag   

Bronzové dvere hnezdenského dómu
Sommer, PetrSláma, Jirí. • S. 246-250

Buchbeitrag   

Nejstarší kláštery Cech a Moravy
Sommer, Petr. • S. 254-257

Buchbeitrag   

Venkovské románské kostely
Žemlicka, Josef. • S. 270-271

Buchbeitrag   

Idea státu a národa
Treštík, Dušan. • S. 272-277, 281-286

Buchbeitrag   

Premyslovský cyklus ve znojemské rotunde
Merhautová, Anežka. • S. 278-280

Buchbeitrag   

Symboly panovnické moci
Žemlicka, Josef. • S. 287-289

Buchbeitrag   

Volba a nastolování ceských knížat
Žemlicka, Josef. • S. 290-291

Buchbeitrag   

Rozmach a vrchol premyslovské moci
Žemlicka, Josef. • S. 295-299, 302-307, 311-317, 322-327, 332-337, 341-347

Buchbeitrag   

Zlatá bula sicilská
Žemlicka, Josef. • S. 300-301

Buchbeitrag   

Královská korunovace
Žemlicka, Josef. • S. 308-309

Buchbeitrag   

Opavští Premyslovci
Konvicná, Jana. • S. 318-321

Buchbeitrag   

Václav II.
Dvorácková-Malá, Dana. • S. 328-331

Buchbeitrag   

Václav III.
Maráz, Karel. • S. 338-340

Buchbeitrag   

Pohrby knížat a králu
Bravermanová, MilenaŽemlicka, Josef. • S. 348-350

Buchbeitrag   

Nová centra premyslovských Cech a Moravy ve 13. století. [New Centres of Premyslids Bohemia and Moravia in the 13th Century]
Doležal, Jirí. • S. 351-361

Buchbeitrag   

Pražské románské domy
Dragoun, Zdenek. • S. 362-365

Buchbeitrag   

Postupy pri kolonizaci: vytycování "újezdu"
Bolina, Pavel. • S. 384-386

Buchbeitrag   

Osídlení ceských zemí na sklonku premyslovské epochy
Klápšte, Jan. • S. 387-393

Buchbeitrag   

Kolonizace.
Klápšte, Jan. • S. 394-397

Buchbeitrag   

Druhá vlna christianizace ceské spolecnosti
Sommer, Petr. • S. 398-409, 413-417

Buchbeitrag   

Pohrby na venkove
Mašková, Pavlína. • S. 410-412

Buchbeitrag   

Zakladatelská cinnost posledních Premyslovcu
Kuthan, Jirí. • S. 418-425, 431-437, 441-445

Buchbeitrag   

Královské hrady.
Durdík, Tomáš. • S. 426-430

Buchbeitrag   

Státní symbolika
Krejcík, Tomáš. • S. 438-440

Buchbeitrag   

Pecete posledních Premyslovcu
Kuthan, Jirí. • S. 446-450

Buchbeitrag   

Dvorské umení: nástup a rozkvet gotiky
Kuthan, Jirí. • S. 451-459, 463-469, 472-475

Buchbeitrag   

Rytírská kultura ve 13. století
Soukup, Pavel. • S. 460-462

Buchbeitrag   

Dvorská kultura a pocátky národních literatur.
Soukup, Pavel. • S. 470-471

Buchbeitrag   

Hranice premyslovského státu
Marková, Markéta. • S. 479-496

Buchbeitrag   

Naši Nemci, cizí Nemci a Židé
Žemlicka, Josef. • S. 497-501, 504-507

Buchbeitrag   

Patriciát: prední mezi meštany
Musílek, Martin. • S. 502-503

Buchbeitrag   

Písemná kultura premyslovských Cech
Bláhová, Marie. • S. 508-529

Buchbeitrag   

Premyslovská tradice v lucemburské dobe
Doležalová, Eva. • S. 530-540

Buchbeitrag   

Premyslovská dynastie: Soupis clenu puvodního ceského panovnického rodu
Kalhous, DavidKopal, PetrMoravcová, IrenaPolanský, Luboš. • S. 541-573