RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Premyslovský stát kolem roku 1000: na pamet' knízete Boleslava II. (7. února 999)
Polanský, Luboš [Hrsg.]. - Praha (2000)


Deskriptoren: Osteuropa Hochmittelalter Sammelschriften Polanský, Luboš (1972-)
Sprache: Tschechisch


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/524846
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Polanský, Luboš

Inhalt

Buchbeitrag   

Ceský kníže Boleslav II.
Sláma, Jirí. • S. 9-26

Buchbeitrag   

Spory o puvod ceské knežny Emmy, manželky Boleslava II.
Polanský, Luboš. • S. 27-48

Buchbeitrag   

"Veliké mesto Slovanu jménem Praha". Státy a otroci ve strední Evrope v 10. století
Treštík, Dušan. • S. 49-70

Buchbeitrag   

Ostrov mezi Brevnovem a Sázavou
Hunácek, Václav. • S. 71-84

Buchbeitrag   

Vznik a význam svatováclavské prilby.
Merhautová, Anežka. • S. 85-92

Buchbeitrag   

Hradište doby Boleslava II.
Tomková, Katerina. • S. 93-100

Buchbeitrag   

Pražský hrad v raném stredoveku
Frolík, Jan. • S. 101-120

Buchbeitrag   

Kaple Panny Marie v kláštere sv. Jirí na Pražském hrade a zacátky ceské sakrální architektury.
Sommer, Petr. • S. 121-126

Buchbeitrag   

Pražská sídelní aglomerace v 10. a 11. století
Ciháková, JarmilaDragoun, ZdenekPodliska, Jaroslav. • S. 127-146

Buchbeitrag   

Problematika pražské mincovny za vlády Boleslava II.
Petrán, Zdenek. • S. 147-154

Buchbeitrag   

Mocenský vývoj v severozápadních Cechách do pocátku 11. století
Cech, Petr. • S. 155-173

Buchbeitrag   

Jihoceská hradište v 10. století. K problematice premyslovského záboru jižních Cech.
Lutovský, Michal. • S. 174-196

Buchbeitrag   

Topografie a otázka kontinuity rane stredovekého ústredí v Olomouci
Bláha, Josef. • S. 179-196

Buchbeitrag   

Pronikání Boleslava II. na Brnensko ve svetle archeologických objevu
Stána, Cenek. • S. 197-208

Buchbeitrag   

Mocenské faktory na vychode otonské rise v dobe Boleslava II. (Machtfaktoren im Osten des ottonischen Reiches zur Zeit Boleslavs II.).
Lübke, Christian. • S. 209-214

Buchbeitrag   

Slezsko v 10. století.
Mozdzioch, Slawomir. • S. 215-224

Buchbeitrag   

Malopolsko v 10. století
Poleski, Jacek. • S. 225-235

Buchbeitrag   

Relikty nejstarší svatyne pod katedrálním kostelem na krakovském Wawelu
Pianowski, Zbigniew. • S. 236-238

Buchbeitrag   

O nálezech mincí ceského knížete Boleslava II. východne od reky Moravy.
Ruttkay, Alexander T.. • S. 239-246

Buchbeitrag   

Hrob Boleslava II.
Bravermanová, Milena. • S. 247-260

Buchbeitrag   

Ekonomické promeny v premyslovském státe za panování nástupcu Boleslava II.
Sláma, Jirí. • S. 261-266

Buchbeitrag   

Rod Premyslovcu na rozhraní 10. a 11. století
Žemlicka, Josef. • S. 267-273