RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Przemyslidzi i Piastowie - twórcy i gospodarze sredniowiecznych monarchii
Dobosz, Józef [Hrsg.]. - Poznán (2006)


Deskriptoren: Polen Tschechien Mittelalter Sammelschriften Adelsfamilien/A-Z
Sprache: Polnisch


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1290737
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Dobosz, Józef

Inhalt

Buchbeitrag   

Dynastia, czyli od spolecznej struktury plemiennej do panstwowej
Samsonowicz, Henryk. • S. 15-22

Buchbeitrag   

Panovnické listiny jako základ poznání fungování ceského pozdne premyslovského státu [The Rulers charters as basement for observations about the function of the Premyslides state]
Hlavácek, Ivan. • S. 23-41

Buchbeitrag   

Církev a ceský stát od 10. do 13. století
Sommer, Petr. • S. 43-77

Buchbeitrag   

Gorliwosc neofitów. Religijnosc osobista Przemyslidów i Piastów w X i na poczatku XI wieku.
Pleszczynski, Andrzej. • S. 93-99

Buchbeitrag   

O czeskiej proweniencji polskiej terminologii koscielnej.
Sikorski, Dariusz Adam. • S. 101-106

Buchbeitrag   

Dejepisectví v ceských zemích premyslovského období.
Bláhová, Marie. • S. 107-139

Buchbeitrag   

Wiezi spoleczne i narodowe w Czechach na poczatku XIV wieku w kronice tzw. Dalimila
Nowacki, Bronislaw. • S. 141-167

Buchbeitrag   

Wokól fundacji artystycznych Piastów [Im Umkreis der Kunststiftungen der Piasten]
Skibinski, Szczesny. • S. 169-193

Buchbeitrag   

Odraz éry premyslovské dynastie v pramenech a literature následující lucemburské doby
Doležalová, Eva. • S. 203-212

Buchbeitrag   

Dynastia piastowska w tradycji i pamieci zbiorowej Polaków [Die Piastendynastie in der Tradition und im kollektivem Gedächtnis der Polen]
Strzelczyk, Jerzy. • S. 213-229

Buchbeitrag   

Rzady Przemyslidów w Polsce w ocenie historiografii polskiej.
Nowacki, Bronislaw. • S. 231-236

Buchbeitrag   

Ceské a polské království za vlády Václava II [Das Königreich Böhmen und Polen unter der Herrschaft Wenzels II.]
Jan, Libor. • S. 237-247

Buchbeitrag   

Kilka uwag o rzadach czeskich w Polsce
Pauk, Marcin Rafal. • S. 249-253