RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Formy komunikace premyslovských panovníku v podání pražského dekana Kosmy.
Bláhová, Marie. • S. 15-40

Buchbeitrag   

Nerealizovaný projekt Karla IV. vybudovat obchodní spojení mezi Benátkami a severem pres Cechy
Jan, Libor. • S. 41-47

Buchbeitrag   

Rola przestrzeni a komunikacja idei w ruchu husyckim
Nowakowski, Pawel F.. • S. 48-58

Buchbeitrag   

Z rožmberské komunikace v 15. století. (Písemná agenda ve službe diplomacie a hospodárství za Oldricha II. do konce husitských válek)
Hlavácek, Ivan. • S. 59-77

Buchbeitrag   

Vojáci a jejich nájemní diplomaté z ceských zemí ve službách Rádu nemeckých rytíru v predhusitské dobe
Polívka, Miloslav. • S. 137-150

Buchbeitrag   

Poselstwa jako forma komunikacji politycznej z Czechami w XV wieku w swietle "Annales" Jana Dlugosza
Krzyzaniakowa, Jadwiga. • S. 151-173

Buchbeitrag   

Komunikacja dyplomatyczna miedzy Polska a Czechami w dobie jagiellonskiej - jej formy i sposoby realizacji.
Baczkowski, Krzysztof. • S. 174-187

Buchbeitrag   

Misje dyplomatyczne legatów apostolskich do Czech w polowie XV wieku
Smolucha, Janusz. • S. 188-203

Buchbeitrag   

Pismo jako forma komunikacji w ksiestwue ioawsji-raciborskim do pocz. XIV wieku.
Pietrzyk, Iwona. • S. 216-233

Buchbeitrag   

W Czechach podskarbi, w Polsce kasztelan. U zródel nowozytnej kariery Sokolowskich herbu Pomian
Szybkowski, Sobieslaw. • S. 224-237

Buchbeitrag   

Drogi wiejskich plebanów (Polska, Czechy XIV-XV w.)
Bylina, Stanislaw. • S. 238-252

Buchbeitrag   

Znane i nieznane. Obraz islamu w Europie Srodkowej (Polska, Czechy) w XV wieku.
Kaliszuk, Jerzy. • S. 253-270

Buchbeitrag   

Czesko-morawscy joannici na Pomorzu 1182-1252.
Smolinski, Marek. • S. 309-342

Buchbeitrag   

Pomorze Wschodnie w strukturze panstwa Waclawa II i Waclawa III. (Okolicznosci zaprowadzenia czeskich rzadów, problem starostw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolsko-kujawsko-pomorskiego.)
Sliwinski, Blazej. • S. 343-370

Buchbeitrag   

Rozliczenie z 1467 r. z zacieznymi czeskimi z Brodnicy I Chelmna za sluzbe Zakonowi w czasie wojny trzynastoletniej.
Mozejko, Beata. • S. 381-399

Buchbeitrag   

Z zagadnien czeskich w sztuce Gdanska i Prus w koncu XIV i pierwszej pol. XV wieku.
Wozinski, Andrzej. • S. 400-423