RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Sociální aspekty pozdne stredovekého mestského pristehovalectví
Nodl, Martin. • S. 3-96

Buchbeitrag   

Príspevek k problematice pozdne stredoveké mestské imigrace. Opavští meštané v Krakove
Capský, Martin. • S. 97-105

Buchbeitrag   

Socjotopografia Torunia i Elblaga w póznym sredniowieczu
Mikulski, Krzysztof. • S. 107-117

Buchbeitrag   

Dlaczego tylko jeden Wroclaw? Próba porównania rozwoju aglomeracji miejskich Wroclawia, Pragi, Krakowa i Poznania
Slon, Marek. • S. 119-131

Buchbeitrag   

Urzednicy i sluzby municypalne w miastach pózosredniowiecznego Slaska. Zarys problematyki.
Wólkiewicz, Ewa. • S. 135-163

Buchbeitrag   

Rycerstwo w miescie na przykladzie Swidnicy w 2. pol. XIV. w. Problem przyczyn i charakteru obecnosci oraz lokalizacja w przestrzeni miejskiej.
Golinski, Mateusz. • S. 165-172

Buchbeitrag   

Testamenty mieszczan krakowskich o przekazywaniu majatku w póznym sredniowieczu i we wczesnej nowozytnosci.
Sowina, Urszula. • S. 173-183

Buchbeitrag   

Cisterciacky meštanského puvodu v Cechách a na Morave v dobe predhusitské
Foltýn, Dušan. • S. 199-206

Buchbeitrag   

Klasztor zenski w miescie sredniowiecznym. Model funkcjonowania w Polsce i na Slasku i weryfikacja tego modelu na przykladzie Wroclawia.
Manikowska, Halina. • S. 207-223

Buchbeitrag   

Vztahy královských mest a venkovských klášteru na Morave v pozdním stredoveku
Borovský, Tomáš. • S. 225-245

Buchbeitrag   

Zmiany wlasnosci fundacji w kosciolach parafialnych na przykladach z kosciola parafialnego Najswietszej Marii Panny w Glownym Miescie Gdansku
Olinski, Piotr. • S. 247-258