RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,6 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Odkrycie grobu Jana Heweliusza w kosciele sw. Katarzyny w Gdansku
Zbierski, Andrzej. • S. 15-40

Buchbeitrag   

Gdansk - dzieje zdrowia jego mieszkanców w zródlach pisanych i na podstawie bada archeopatologicznych
Gladykowska-Rzeczycka, Judyta J.. • S. 41-58

Buchbeitrag   

Znaleziska monet a rynek pieniezny: Skarb, pojedyncze monety i liczmany z bada Zielonej Bramy w Gdansku
Paszkiewicz, Borys. • S. 59-82

Buchbeitrag   

Stan bada archeologicznych miast na terenie województwa lubuskiego
Lewczuk, Jaroslaw. • S. 83-94

Buchbeitrag   

Lódz. Archeologia w miescie bez archeologii miasta
Zawilski, Pawel. • S. 95-106

Buchbeitrag   

Poboznosc w miescie sredniowiecznym
Wachowski, Krzysztof. • S. 107-114

Buchbeitrag   

Miejskie fortyfikacje Wroclawia i Krakowa miedzy sredniowieczem a nowozytnosci
Piekalski, Jerzy. • S. 115-128

Buchbeitrag   

Sredniowieczne i nowozytne umocnienia miejskie Pucka w swietle wyników dotychczasowych bada archeologicznych
Starski, Michal. • S. 129-150

Buchbeitrag   

Póznosredniowieczne mury obronne Gdanska w swietle najnowszych badan archeologicznych
Kasprzak, Monika. • S. 151-166

Buchbeitrag   

Archeobotaniczne przeslanki dotyczace pokarmów roslinnych w Gdansku, Elblagu i Kolobrzegu na tle danych z innych osrodków hanzeatyckich pólnocnej Europy (XIII-XVIII w.)
Latalowa, MalgorzataBadura, MonikaJarosinska, JoannaSwieta-Musznicka, JoannaPinska, Katarzyna. • S. 167-184

Buchbeitrag   

Wlókiennictwo w miastach pomorskich w sredniowieczu
Maik, Jerzy. • S. 185-200

Buchbeitrag   

Stan bada nad budownictwem drewnianym Glównego Miasta Gdanska w XIV wieku
Krzywdzinski, Robert. • S. 215-244

Buchbeitrag   

Uwagi archeologa do historii sredniowiecznej kamienicy gdanskiej
Polak, Zbigniew. • S. 245-256

Buchbeitrag   

Porty i ich infrastruktura w miastach nad dolna Wisla w sredniowieczu na przykladzie Starego Miasta Torunia
Domzal, Robert. • S. 257-272

Buchbeitrag   

Stan badan nad wodociagami Glównego Miasta Gdanska w XIV-XIX wieku
Krzywdzinski, Robert. • S. 273-294

Buchbeitrag   

Wyniki prac wykopaliskowych w kosciele sw. Mikolaja i ich wartos dla rozpoznania topografii najstarszych poziomów osadniczych Gdanska
Golembnik, Andrzej. • S. 295-306

Buchbeitrag   

Zamek Krzyzacki w Gdansku - stan badan
Matuszewski, Piotr. • S. 309-326

Buchbeitrag   

Odkrywanie wczesnosredniowiecznego Kalisza
Baranowski, TadeuszZiabka, Leszek. • S. 327-342

Buchbeitrag   

Luksusowa ceramika naczyniowa pochodzaca z okresu nowozytnego pozyskana w trakcie bada wykopaliskowych na terenie Gdanska
Goraj, Jowita. • S. 343-358

Buchbeitrag   

Badania archeologiczno-architektoniczne kamienicy staromiejskiej przy ul. Wroclawskiej nr 10 / Golebiej nr 6 w Poznaniu. Przyczynek do poznania rozwoju zabudowy mieszkalnej w wiekach srednich i czasach nowozytnych w Poznaniu
Wawrzyniak, PiotrPietrzak, Janusz. • S. 359-384

Buchbeitrag   

Kafle piecowe z XVI-XVIII w. pozyskane z bada archeologicznych prowadzonych na terenie Gdanska w latach 1996-2006
Babinska, Barbara. • S. 385-402

Buchbeitrag   

Problem importu obuwia w Gdansku w 1 polowie XVI w. na przykladzie znalezisk czesci butów ze stan. Lastadia
Ceynowa, Beata. • S. 403-416

Buchbeitrag   

Stan i potrzeby badan nad nowozytn fajk glinian w Gdansku
Dyba, Agnieszka. • S. 417-436

Buchbeitrag   

Szklo w badaniach archeologicznych Gdanska
Krukowska, Olga. • S. 437-454

Buchbeitrag   

Mlynarstwo w sredniowiecznym Gdansku. Przyczynek do zagadnienia rozwoju tego rzemiosla
Kochanowski, Marian. • S. 455-466

Buchbeitrag   

Tkaniny z bada archeologicznych na Wyspie Spichrzów w Gdansku w latach 2004-2006
Jablonska, Joanna. • S. 467-475