RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Studia z archeologii, historii i historii architektury
Olczak, JerzySosnowska, Alina [Hrsg.]. - Poznán (2003)


In Reihe: Archaeologia historica polona / 13
Deskriptoren: Olczak, Jerzy (1929-2007)
Sprache: Polnisch
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1532242
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Olczak, JerzySosnowska, Alina

Inhalt

Buchbeitrag   

Akt "oblacji" sw. Wojciecha na Drzwiach Gnieznienskich
Labuda, Gerard. • S. 59-71

Buchbeitrag   

Badania nad architektura przedromanska na poznanskim grodzie
Kócka-Krenz, Hanna. • S. 73-84

Buchbeitrag   

Rekonstrukcja bryly wczesnoromanskiej bazyliki z Kaldusa pod Chelmnem na Pomorzu Wschodnim
Chudziak, Wojciech. • S. 85-98

Buchbeitrag   

Program i funkcje kosciola premonstrantek w Strzelnie
Swiechowski, Zygmunt. • S. 99-112

Buchbeitrag   

Klasztor norbertanek w Strzelnie (XII-XIX wieku). Obraz kultury w swietle badan archeologiczno-architektonicznych
Sulkowska-Kurasiowa, Irena. • S. 113-128

Buchbeitrag   

Wystrój mozaikowy wczesnosredniowiecznej architektury murowanej w Polsce - fikcja, czy rzeczywistosc?
Olczak, Jerzy. • S. 129-145

Buchbeitrag   

O potrzebie badan miejsc kultu przedchrzescijanskiego na Pomorzu Wschodnim
Choinska-Bochdan, Elzbieta. • S. 147-153

Buchbeitrag   

Przyczynek do studiów nad kontaktami Grodów Czerwienskich ze Skandynawia
Kokowska, EwaKokowski, Andrzej. • S. 155-165

Buchbeitrag   

Rozwój mieszkalnej funkcji domu mieszczanskiego w Europie Srodkowej XII-XIII wieku
Piekalski, Jerzy. • S. 167-183

Buchbeitrag   

Uwagi o zróznicowaniu konstrukcyjnym zachodnioslowianskich mostów
Wilke, Gerard. • S. 185-206

Buchbeitrag   

Wczesnosredniowieczne grodzisko w lupawie na Pomorzu Srodkowym
Jankowska, Dobrochna. • S. 207-220

Buchbeitrag   

Nowe dane do dziejów osadnictwa wczesnosredniowiecznego w Pucku (województwo pomorskie)
Milewska, MartynaKruppé, Jerzy. • S. 221-230

Buchbeitrag   

Torun w epoce grunwaldzkiej (kwestie polityki zewnetrznej)
Czacharowski, Antoni. • S. 231-236

Buchbeitrag   

Sredniowieczne fortyfikacje miejskie Malborka
Chec, Adam. • S. 237-243

Buchbeitrag   

Sredniowieczne zamki a szlaki komunikacyjne ziemi krakowskiej. Wstep do studiów
Kolodziejski, Stanislaw. • S. 245-255

Buchbeitrag   

Badania archeologiczne w kosciele p.w. Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny w Krasniku, woj. lubelskie
Hoczyk-Siwkowa, Stanislawa. • S. 257-266