RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Manuscripten en miniaturen: studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek
Biemans, Jos A. A. M. [Hrsg.]. - Zutphen (2007)


In Reihe: Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel / NR 8
Deskriptoren: Niederlande Festschriften Handschriften Buchmalerei
Sprache: Niederländisch
Kurztitel: Studies Anne S. Korteweg
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1196834
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Biemans, Jos A. A. M.

Inhalt

Buchbeitrag   

Bibliografie van Anne S. Korteweg
Korteweg, Anne S.. Vlist, Ed van der [Bearb.]. • S. 13-20

Buchbeitrag   

'A little treasure': prayer book 74 G 2 from the Koninklijke Bibliotheek in the Hague
As-Vijvers, Anne Margreet W.. • S. 21-32

Buchbeitrag   

Paleografische en codicologische bespiegelingen over handen en handschriften
Biemans, Jos A. A. M.. • S. 33-46

Buchbeitrag   

Prozaproductie in twee kolommen: de Middelnederlandse bronnen van Otto van Passaus "Die 24 Alten"
Bouwman, André Th.. • S. 47-58

Buchbeitrag   

Bloemen voor Anna: een bijzondere verluchtingscyclus in gebeden tot de Heilige Anna
Broekhuijsen, Klara H.. • S. 59-75

Buchbeitrag   

Jozef en de geschenken van de drie koningen
Chavannes-Mazel, Claudine A.. • S. 77-90

Buchbeitrag   

Meditation, memory, and marginal decoration in the Book of Hours of Catherine of Cleves
Gerritsen, Willem Pieter. • S. 91-100

Buchbeitrag   

Veertiende-eeuws Utrechts penwerk
Gerritsen-Geywitz, Gisela. • S. 101-112

Buchbeitrag   

'Als handschrift gedrukt'
Gruys, Jan A.. • S. 113-123

Buchbeitrag   

Een collectie boeken in Delft, 1498
Gumbert, Johann Peter. • S. 124-132

Buchbeitrag   

De lotgevallen van een Romeinse incunabel te Leuven: Nicolaus de Lyra, 'Postilla litteralis super totam Bibliam' (1472) uit het bezit van Henricus van Zomeren
Heel, Jos van. • S. 133-146

Buchbeitrag   

Grensgangers: verluchte handschriften uit de Nederlanden in het Vaticaan, met speciale aandacht voor HR. Ross. 70
Hermans, Joseph M. M.. • S. 147-158

Buchbeitrag   

'Dit boesken hebben geseint vijf Susteren': over de inhoud en bijzondere provenance van Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Hs. 79 K 3
Hövelmann, Henrike. • S. 159-179

Buchbeitrag   

To endow and embellish the library: manuscript acquisitions in Groningen, 1615 - 1758
Huisman, Gerda C.. • S. 171-182

Buchbeitrag   

Het raadsel van de verdwenen beestjes: over de twee Haagse handschriften met Maerlants 'Der naturen bloeme'
Jongen, Ludo. • S. 191-193

Buchbeitrag   

Zoeksleutels voor de lokalisering van Middelnederlandse getijdenboeken: enkele opmerkelijke verschillen in de lange kruisgetijden
Hülsmann, Margriet. • S. 193-200

Buchbeitrag   

Meer mystiek uit het Arnhemse Agnietenklooster: de handschriften Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 71 H 51 en 133 H 13
Kienhorst, Hans. • S. 201-215

Buchbeitrag   

Pragmatische procesveranderingen in de boekverluchting
Klein, Jan Willem. • S. 217-229

Buchbeitrag   

Een houtsnede in een handschrift
Kok, Ina. • S. 231-242

Buchbeitrag   

The cultural dynamics of medieval book production
Kwakkel, Erik. • S. 243-252

Buchbeitrag   

Tot nut, eer en luister voor de Koninklijke Bibliotheek: de collectie handschriften van Jacob Visser
Leerintveld, Ad. • S. 253-264

Buchbeitrag   

De Gruuthuse-ballades, ofwel: de meningsverschillen tussen een liedjesschrijver en een muzikant
Loos, Ike de. • S. 265-278

Buchbeitrag   

Notes on the liturgical 'use' of the Hours of the Virgin in the Low Countries
Marrow, James H.. • S. 279-294

Buchbeitrag   

De verknipte 'Guiron'
Meuwese, Martine. • S. 295-302

Buchbeitrag   

Waar rustte het hoofd van de H. Helvidius?: op zoek naar een Maria Magdalenaklooster in het bisdom Utrecht
Mulder, Herman. • S. 303-310

Buchbeitrag   

Bruegels's 'Netherlandish proverbs' and the borders of a Flemish book of hours
Rudy, Kathryn M.. • S. 311-336

Buchbeitrag   

Dazzle my eyes ...: the parhelion in art and history
Scheller, Robert Walter. • S. 337-354

Buchbeitrag   

Le cycle de l'Enfance des petites heures de la Vierge dans les livres d'heures des Pays-Bas méridionaux: un bilan intermédiaire
Vanwijnsberghe, Dominique. • S. 355-365

Buchbeitrag   

Een hoofs gebaar?: de betekenis van de handschoen in laat-dertiende-eeuwse Noord-Franse miniaturen
Welie-Vink, Wendelien A. W. van. • S. 367-383

Buchbeitrag   

The sacred bleeding host of Dijon in choir books and on posters
Wieck, Roger S.. • S. 385-396

Buchbeitrag   

Legstukjes voor en puzzel: ee Luiks missaal in de Vaticaanse Bibliotheek
Wierda, Lydia Stijntje. • S. 397-407