RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Sw. Jacek Odrowaz i dominikanie na Slasku
Barciak, Antoni [Hrsg.]. - Katowice (2008)


Deskriptoren: Schlesien Dominikaner Barciak, Antoni (1947-)
Sprache: Polnisch
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1830474
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Barciak, Antoni

Inhalt

Buchbeitrag   

Demoniczni Etiopowie, mqz w bieli i wrota smierci. Swiat wyobrazni w "Zywocie sw. Jacka"
Cetwinski, Marek. • S. 21-25

Buchbeitrag   

Kult sw. Jacka w jego rodzinnej miejscowosci
Mateja, Erwin. • S. 26-33

Buchbeitrag   

Kult sw. Jacka w dawnym Bytomiu
Drabina, Jan. • S. 34-41

Buchbeitrag   

Ksiazçta raciborscy a klasztory dominikanskie w Ratiborzu
Barciak, Antoni. • S. 115-123

Buchbeitrag   

Ksiazçta opolscy a klasztor Dominikanów w Opolu
Pobóg-Lenartowicz, Anna. • S. 124-134

Buchbeitrag   

Dzieje klasztoru dominikanskiego sw. Krzyza w Oswiçecimiu do polowy XIV wieku
Stanko, Przemyslaw. • S. 135-145

Buchbeitrag   

Mobilnosc dominikanów ze slqskiej kontraty polskiej prowincji Zakonu Kaznodziejskiego w XV wieku
Kaczmarek, Krzysztof. • S. 146-171

Buchbeitrag   

Dominikanie w Nysie
Dola, Kazimierz. • S. 186-197

Buchbeitrag   

Ze Slqska na Mazowsze. Wokól poczatków dominikanów w Plocku. Kilka uwag krytycznych
Stawski, Marek. • S. 198-210

Buchbeitrag   

Przyczynek do dziejów wspólpracy dominikanów polskich i czeskich. Ojciec Piotr Zaczek - odnowiciel prowincji czeskiej ipolskiej zakonu
Spiez, Jan Andrzej. • S. 211-226

Buchbeitrag   

Ceškí dominikáni, jejch intelektuální cinnost zejména pri pražské univerzite a knihy a knihovny ve 14. století [Czech Black friars, their intellectual activity on the Prague University, books and librarie in the 14th century]
Hlavácek, Ivan. • S. 227-248

Buchbeitrag   

Karel IV. a dominikáni
Bláhová, Marie. • S. 249-266

Buchbeitrag   

Postac bl. Czesíawa w historiografii
Niedziela, O. Maurycy L.. • S. 267-285

Buchbeitrag   

Kazanie na dzien sw. Dominika Peregryna z Opola jako zródlo do kultu bi Czeslawa
Kucharski, Wojciech. • S. 304-314

Buchbeitrag   

"Mesco dux et fundatov vocatus qui hunc librum tibi christe". Kilka uwag o poznogotyckim graduate z klasztoru Dominikanów w Raciborzu
Czechowicz, Boguslaw. • S. 315-320

Buchbeitrag   

Niemieckojezyczna, rymowana redakcja "Zlotej Legendy". Przyczynek do dziejów literatury mendykanckiej w Czechach czasów Przemysla Otokara II
Wenta, Jaroslaw. • S. 321-330