RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Symboliczne i realne podstawy tozsamosci spolecznej w sredniowieczu
Gawlas, SlawomirŽmudzki, Pawel [Hrsg.]. - Warszawa (2017)


Deskriptoren: Mittelalter Gawlas, Slawomir (1949-)
Sprache: Polnisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2411298
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Gawlas, SlawomirŽmudzki, Pawel

Inhalt

Buchbeitrag   

Pytania o tozsamosc sredniowiecznych Polaków w swietle wspólczesnych dyskusji humanistyki
Gawlas, Slawomir. • S. 15-82

Buchbeitrag   

Najnowsze czeskie badania nad pamiecia sredniowieczna
Velicka, Tomáš. • S. 83-101

Buchbeitrag   

Pamiec spoleczna. Aktualne dyskusje i nurty badawcze
Woycicka, Zofia. • S. 102-120

Buchbeitrag   

Memoria a badanie tozsamosci we wczesniejszym sredniowieczu - kilka uwag o pozytkach, ale tez ograniczeniach w zastosowaniu metody
Pac, Grzegorz. • S. 121-137

Buchbeitrag   

Wspólnota klasztorna jako "srodowisko pamieci". Konwent opactwa Petershausen i podstawy jego tozsamosci w pierwszej polowie XII wieku
Pauk, Marcin Rafal. • S. 138-164

Buchbeitrag   

Kulturowy kontekst nazw "Polanie", "Polacy", "Polska" w sredniowiecznej historiografii polskiej i ruskiej
Žmudzki, Pawel. • S. 165-219

Buchbeitrag   

Podanie o Kazimierzu Mnichu w polskim dziejopisarstwie do konca XIV wieku
Stembrowicz, Inga. • S. 220-282

Buchbeitrag   

Uwagi na temat poczatków Polski w pamieci historycznej w póznym sredniowieczu
Wecowski, Piotr. • S. 283-312

Buchbeitrag   

Gall Anonim o relacji Polski do Niemiec / Cesarstwa Rzymskiego w kontekscie wywodu Mnicha Sazawskiego o polozeniu Czech
Pleszczynski, Andrzej. • S. 313-332

Buchbeitrag   

Tozsamosc czternastowiecznego pralata na przykladzie Janka z Czarnkowa
Borek, Arkadiusz. • S. 333-376

Buchbeitrag   

Rola kancelarii miejskiej w budowaniu tozsamosci mieszczanskiej w póznosredniowiecznej Polsce
Bartoszewicz, Agnieszka. • S. 377-392

Buchbeitrag   

Czym sie rózni poganin od chrzescijanina? Kilka uwag na marginesie eposu Ermolda Czarnego
Michalowski, Roman. • S. 393-406

Buchbeitrag   

Rola kobiet w budowaniu tozsamosci rodzinnych i rodowych we wczesnym sredniowieczu (VIII-X w.)
Pieniadz, Aneta. • S. 407-426

Buchbeitrag   

Ksztaltowanie sie tozsamosci dynastycznej we wczesniejszym sredniowieczu
Dalewski, Zbigniew. • S. 427-459

Buchbeitrag   

Teodoryk Wielki, Eutaryk i "jednosc Gotów": Historia Gothorum Kasjodora w sluzbie legitymizacji w ladzy
Kasperski, Robert. • S. 460-485

Buchbeitrag   

Liudprand z Cremony - "pierwszy Europejczyk" i jego ojczyzna: Królestwo Italii
Grabowski, Antoni T.. • S. 486-502

Buchbeitrag   

Tozsamosc i obcosc w czasach Daniela Romanowicza: konstrukcja narracji w Kronice halicko-wolynskiej
Jusupovic, Adrian. • S. 503-515

Buchbeitrag   

Spójrz, co kula ta wie: polityka pamieci w nowozytnych miastach slaskich.
Wólkiewicz, Ewa. • S. 516-561

Buchbeitrag   

Przygotowanie do smierci - obowiazki dobrego chrzescijanina w swietle testamentów magnackich w Wielkim Ksiestwie Litewskim w XV stuleciu i na poczatku XVI w
Trimoniene, Rita Regina. • S. 562ff.