RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Godos, hispanos y hostolenses en la órbita del rey de los francos
Lalinde Abadía, Jesús. (1992) • S. 35-74

Buchbeitrag   

L'aprisió i el problema del repoblament
Udina Abelló, Antoni Maria. • S. 159-170

Buchbeitrag   

L'Església catalana al segle X
Riu Riu, Manuel. • S. 161-189

Buchbeitrag   

Catalogne et regnum Francorum: les enseignements de la titulature comtale
Zimmermann, Michel. • S. 209-263

Buchbeitrag   

Introducció de l'edició dels treballs
Udina i Martorell, Frederic. Teilband 1 • S. 11-18
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202528/298632

Buchbeitrag   

La Cultura llatina medieval a Catalunya. Estat de la qüestió
Alturo Perucho, Jesús. Teilband 1 • S. 21-48
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202529/298633

Buchbeitrag   

Descabdellament polític i militar dels musulmans a terres catalanes (segles VIII-XI)
Epalza, Míkel de. Teilband 1 • S. 49-79

Buchbeitrag   

Societat i economia
Feliú Montfort, Gaspar. Teilband 1 • S. 81-115

Buchbeitrag   

Symbolic implications of the events of 985-988
Freedman, Paul H.. Teilband 1 • S. 117-129
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202532/298638

Buchbeitrag   

El Dret als segles VIII-XI
Pons Guri, Josep Maria. Teilband 1 • S. 131-159
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202533/298639

Buchbeitrag   

Entre l'estat antic i el feudal. Mutacions socials i dinàmica político-militar a l'Occident carolingi i als comtats catalans
Salrach Marés, Josep Maria. Teilband 1 • S. 191-252

Buchbeitrag   

Cultura científica àrab i cultura científica llatina a la Catalunya altmedieval: el monestir de Ripoll i el naixement de la ciència catalana
Samsó Moya, Julio. Teilband 1 • S. 253-269

Buchbeitrag   

El clero secular y la red de parroquies
Engels, Odilo. Teilband 1 (1992) • S. 267-280

Buchbeitrag   

Manuscrits i documents llatins d'origen català del segle IX
Alturo Perucho, Jesús. Teilband 1 • S. 273-280
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202537/298643

Buchbeitrag   

Jalons pour une enquête sur les strategies matrimoniales des Comtes Catalans
Aurell, Martin. Teilband 1 • S. 281-364
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202538/298644
http://www.academia.edu/5106480

Buchbeitrag   

Castells i línies de Reconquesta
Benet Clarà, Albert. Teilband 1 • S. 365-391
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202539/298645

Buchbeitrag   

Castells, guàrdies i torres de defensa
Benet Clarà, Albert. Teilband 1 • S. 393-407
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202540/298646

Buchbeitrag   

Aportacions al coneixement de les vies de comunicació
Bolòs Masclans, Jordi. Teilband 1 • S. 409-436
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202541/298647

Buchbeitrag   

Sur les "Origines" de la Catalogne: Quelques remarches et orientations de recherche
Bonnassié, Pierre. Teilband 1 • S. 437-445
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202542/298648

Buchbeitrag   

Les Genealogies comtals catalanes
Costa Paretas, Maria de las Mercedes. Teilband 1 • S. 447-462
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202543/298649

Buchbeitrag   

De les encunyacions carolíngies a l'autonomia monetària
Crusafont Sabater, MiguelBalaguer, Anna María. Teilband 1 • S. 463-475

Buchbeitrag   

Der Weltklerus und das Pfarrnetz
Engels, Odilo. Teilband 1 • S. 477-490
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202545/298651

Buchbeitrag   

La Comunitat local o veïnal
Font Rius, Josep Maria. Teilband 1 • S. 491-576
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202546/298652

Buchbeitrag   

La comunitat local o veïnal
Font Rius, Josep Maria. Teilband 1 • S. 491-576

Buchbeitrag   

Les Assemblees Comtals: una aproximació historiogràfica
Gonzalvo Bou, Gener. Teilband 2 • S. 9-17
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202470/298653

Buchbeitrag   

Els Textos d'ensenyament en l'escola catedralícia de Vic al segle XI
Sants Gros, Miquel dels. Teilband 2 • S. 19-26
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202471/298654

Buchbeitrag   

El Derecho en la Cataluña altomedieval
Iglesia Ferreirós, Aquilino José. Teilband 2 • S. 27-34
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202472/298655

Buchbeitrag   

La Litúrgia a Catalunya ara fa mil anys
Olivar Daydí, Alexandre Maria. Teilband 2 • S. 75-84
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202474/298657

Buchbeitrag   

La Consagració i la dotació d'esglèsies a Catalunya en els segles IX-XI
Ordeig Mata, Ramón. Teilband 2 • S. 85-101
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202475/298658

Buchbeitrag   

El concepte musulmà d'Estat
Puig Aguilar, Roser. Teilband 2 • S. 103-115

Buchbeitrag   

Alguns problemes de metrologia
Riu Riu, Manuel. Teilband 2 • S. 117-121

Buchbeitrag   

Els jueus de Barcelona i Girona fins a la mort de Ramon Borrell (1018)
Romano Ventura, David. Teilband 2 (1992) • S. 123-130

Buchbeitrag   

La Organización familiar en Cataluña en el siglo X
Ruiz Doménec, José Enrique. Teilband 2 • S. 131-140
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202479/298662

Buchbeitrag   

León y Cataluña: paralelismos y divergencias
Suárez Fernández, Luis. Teilband 2 (1992) • S. 141-157

Buchbeitrag   

El Llegat i la consciència romano-gòtica. El nom d'Hispània
Udina i Martorell, Frederic. Teilband 2 • S. 171-200
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202482/298665

Buchbeitrag   

La Barcelona del segle X, segons les fonts àrabs coetànies
Vernet Ginés, Juan. Teilband 2 • S. 201-207
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202483/298666

Buchbeitrag   

Implicacions simbòliques dels esdeveniments de 985-988
Freedman, Paul H.. Teilband 2 • S. 281-293
http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/202486/298669