RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Tankar om ursprung: forntiden och medeltiden i nordisk historieanvänding
Edquist, Samuel [Hrsg.]. - Stockholm (2009)


In Reihe: The Museum of National Antiquities. Studies / 13
Sprache: Schwedisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Edquist, Samuel

Inhalt

Buchbeitrag   

Inledning - tankar om ursprung
Edquist, Samuel. • S. 7-14

Buchbeitrag   

Föreställningar om ursprung och identitet i Saxo Grammaticus Gesta Danorum och Snorre Sturlassons Heimskringla
Hermanson, Lars. • S. 15-33

Buchbeitrag   

I hvilken grad oppstod norsk nasjonalfølelse og identitet i middelalderen?
Opsahl, Erik. • S. 35-52

Buchbeitrag   

Fornaldarsagernes verden og 1300-tallets panskandinaviske identitet: fornaldarsagaerne som historisk litteratur
Jakobsson, Sverrir. • S. 53-66

Buchbeitrag   

Bilden av ryssland och ryssar i svenska källor fram till 1500-talet
Sjtjeglov, Andrej. • S. 67-79

Buchbeitrag   

Erindring og ejendomsret: jordegendommens betydning for islandsk identitetsdannelse i middelalder og tidlig moderne tid
Agnes Siggerdur Arnórsdóttir. • S. 81-94

Buchbeitrag   

Holger Danske og dansk identitet: en dansk helt i kamp for troen, ca. 1450-1550
Møller Jensen, Janus. • S. 95-117

Buchbeitrag   

Emund Slemme - kättare eller frihetshjälte?: en nordisk investiturstrid och dess historiografiska efterspel
Ågren, Henrik. • S. 119-141

Buchbeitrag   

Rangordning av relevanta förfäder i Sven Lagerbrings historieskrivning
Wallette, Anna. • S. 143-157

Buchbeitrag   

"Fornforskning är att vilja uplyfta nationalespriten": om forntidsuppfattning och minnesvård i 1800-talets nationalisering av Sverige
Jensen, Ola W.. • S. 159-178

Buchbeitrag   

Vikingen kontra vindrickaren: forntid och konsumtion i några sångtryck från 1800-talet
Enefalk, Hanna. • S. 179-198

Buchbeitrag   

Moderna myter och revolutionära drömmar: exemplet Nibelungens ring av Richard Wagner
Arvidsson, Stefan. • S. 199-222

Buchbeitrag   

Den iscensatta medeltiden och drömmen om moderniteten: historiebruket vid Stockholmsutställnigen 1897
Nordin, Jonas M.. • S. 223-248

Buchbeitrag   

Vikingtiden på Borre: Hvordan har fortiden blitt brukt og formidlet?
Østigård, Terje. • S. 249-268

Buchbeitrag   

"På mannens kärlek vilar kvinnans värde": kvinnliga artefakter bland manliga aktörer i det vikingatida Ryssland
Hillerdal, Charlotta. • S. 269-290

Buchbeitrag   

I tjelvars fotspår: moderna ursprungsberättelser om Gotland
Edquist, Samuel. • S. 291-310

Buchbeitrag   

Vikingatid och medeltid i åländsk historieskrivning
Holmén, Janne. • S. 311-328

Buchbeitrag   

Vikingatid?: nej tack!: den svenska vikingen mellan fakta och fiktion
Johansson, Stefan. • S. 329-340

Buchbeitrag   

Runristare idag: om vikingatida identitet
Petersson, Bodil. • S. 341-365