RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Tegendraads genot: opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse teksten
Porteman, KarelVerbeke, WernerWillaert, Frank [Hrsg.]. - Leuven (1996)


Deskriptoren: Mittelalter Willaert, Frank (1952-)
Sprache: Niederländisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1333678
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Porteman, KarelVerbeke, WernerWillaert, Frank

Inhalt

Buchbeitrag   

Ter inleiding
Willaert, Frank. • S. IV-XVI

Buchbeitrag   

Veldekes eerste lied (MF 56,1)
Willaert, Frank. • S. 1-10

Buchbeitrag   

Hadewijch en de eenhoorn. Strofisch gedicht 29 s trof 4.
Vekeman, Herman W. J.. • S. 11-18

Buchbeitrag   

De negende brief van Hadewijch
Faesen, Rob. • S. 19-30

Buchbeitrag   

Zwart. Over het negende visioen van Hadewijch
Fraeters, Veerle. • S. 31-46

Buchbeitrag   

Walewein en de vurige rivier. Roman van Walewein, 4938- 5093
Gerritsen, Willem Pieter. • S. 47-61

Buchbeitrag   

Het laatste woord is aan Willem. Over het slot van Van den Vos Reynaerde (A 3390-3469).
Daele, Rik van. • S. 63-72

Buchbeitrag   

Een pleidooi voor Beatrijs' geliefde. 'Die ionheline sach op die suverlike, daer hi ghestade minne toe droech' (vv. 340-1).
Janssens, J.. • S. 73-82

Buchbeitrag   

'Cristus een ghieregh slockard' of de wansmaak van Ruusbroec
De Baere, Guido. • S. 83-92

Buchbeitrag   

Een dichter lijdt: De verborgen liefdesgeschiedenis in Der vrouwen heimelijcheit (Gent U.B., 444)
Claassens, Geert H. M.. • S. 93-102

Buchbeitrag   

'De steen die trect die naelde naar . . .': Lied 95 uit het Gruuthuse-handschrift
Reynaert, Joris. • S. 103-110

Buchbeitrag   

Met voorbedachte rade: De Troje-bloemlezing in het handschrift-Van Hulthem
Jongen, Ludo. • S. 111-118

Buchbeitrag   

Een pelgrimstocht tussen hemel en hei: Over Die pelgrimagie der menscberliker natueren (Berlijn Ms. Germ. fol. 624)
Demuynck, Dirk. • S. 119-130

Buchbeitrag   

De Apocalyps van Hendrik Mande
Mertens, Thomas Felix Constantijn. • S. 131-138

Buchbeitrag   

Anthonis de Roovere: Vander Mollenfeeste
Waterschoot, Werner. • S. 139-148

Buchbeitrag   

'Jhesus, den ie vercorem heb boven al dat ye gewert'. Een lied van Suster Bertken
Buuren, Alfons M. J. van. • S. 149-160

Buchbeitrag   

De dood van Beyaert
Wackers, Paul W. M.. • S. 161-171

Buchbeitrag   

Visser versus boer, of de lof der mildheid.
Geirnaert, Dirk. • S. 173-186

Buchbeitrag   

Het refrein 'Wat ic huer doe kin canse niet ghepaeyen'
Coigneau, Dirk. • S. 187-193

Buchbeitrag   

Matthijs de Casteleins 'Verblijdt u Vlaenderlant schoon blomme': De kunst van de propaganda en de propaganda van de kunst
Porteman, Karel. • S. 195-204