RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,6 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Magt, stat og køn i middelalderens og reformationstidens samfund
Jacobsen, Grethe. • S. 1-21

Buchbeitrag   

Et kort over Norden.
Grinder-Hansen, Poul. • S. 16-17

Buchbeitrag   

Margrete - Nordens frue og husbond.
Etting, Vivian. • S. 18-24

Buchbeitrag   

Kalmar 1397 - staden och tiden som den gav namn åt
Blomkvist, Nils. • S. 25-31

Buchbeitrag   

Aristokrati og Kalmarunion
Olesen, Jens E.. • S. 39-41

Buchbeitrag   

Finland i unionen
Törnblom, Lena. • S. 56-59

Buchbeitrag   

Hansestæderne og Norden
Hoffmann, Erich. • S. 66-73

Buchbeitrag   

Det sønderjyske spørgsmål.
Albrectsen, Esben Fischer. • S. 74-76

Buchbeitrag   

Kalmarunionen imellem den polsk-litauiske union og Den tyske Orden
Nowak, Zenon Hubert. • S. 77-79

Buchbeitrag   

Kroner og kors som unionssymboler.
Bartholdy, Nils G.. • S. 92-97

Buchbeitrag   

Den sorte død
Benedictow, Ole Jørgen. • S. 98-101

Buchbeitrag   

Mennesker og deres lod
Bagge, Sverre. • S. 102-107

Buchbeitrag   

Lantbrukskrisen och dess följder
Orrman, Eljas. • S. 108-113

Buchbeitrag   

Järnverk och bergsbruk
Magnusson, Gert. • S. 114-115

Buchbeitrag   

Skibe og søfart.
Bill, Jan. • S. 121-125

Buchbeitrag   

Stagnasjon og byutvikling
Christophersen, Axel. • S. 126-128

Buchbeitrag   

Møntforholdene under Kalmarunionen til 1448.
Grinder-Hansen, Keld. • S. 129-133

Buchbeitrag   

Guldsmedskonst
Tegnér, Göran. • S. 134-139

Buchbeitrag   

Hus och hem
Korhonen, Teppo. • S. 140-147

Buchbeitrag   

Højmiddelalderens runer
Stoklund, Marie. • S. 149-153

Buchbeitrag   

Bogproduktion
Halldórsson, Ólafur. • S. 154-157

Buchbeitrag   

Lov og ret
Johansen, Jens Christian V.. • S. 158-161

Buchbeitrag   

Frue og husbond - kvinders muligheder.
Jacobsen, Grethe. • S. 162-165

Buchbeitrag   

Läsning och lärdom.
Härdelin, Alf. • S. 166-169

Buchbeitrag   

Musikk på dronning Margrete 1.s tid.
Bergsagel, John. • S. 174-177

Buchbeitrag   

Liturgi og kunst
Petersen, Nils Holger. • S. 179-181

Buchbeitrag   

Ett spel med borgar
Drake, Knut. • S. 182-187

Buchbeitrag   

Något om vapen och krigskonst.
Lidén, Hans A.. • S. 188-191

Buchbeitrag   

Gotland - ett stridens äpple
Westholm, Gun. • S. 192-195

Buchbeitrag   

Grønland, de nordiske kolonier ved verdens ende.
Arneborg, Jette. • S. 196-199

Buchbeitrag   

Textilier och dräkt 1350-1450.
Nockert, Margareta. • S. 200-211

Buchbeitrag   

Kirker og klostre i højgotikken.
Wienberg, Jes. • S. 212-215

Buchbeitrag   

Kyrkokonsten som hantverk
Tångeberg, Peter. • S. 216-221

Buchbeitrag   

Mønstrede brokadestoffer i altertavlernes malerier
Plathe, Sissel F.. • S. 223-226

Buchbeitrag   

Billedkunst og unionsideologi
Kaspersen, Søren. • S. 228-233

Buchbeitrag   

Nye betragtninger over dronning Margretes gravmæle i Roskilde domkirke og dets kunstner
Albrecht, Anna Elisabeth. • S. 234-237

Buchbeitrag   

Helgon, vallfart och pilgrimer
Andersson, Lars. • S. 239-243

Buchbeitrag   

Den hellige Birgitta.
Nyberg, Tore S.. • S. 244-249

Buchbeitrag   

Margrete og Birgittinerorden.
Etting, Vivian. • S. 251-255

Buchbeitrag   

Birgittinernes klostre.
Nyberg, Tore S.. • S. 256-261

Buchbeitrag   

Birgitta och konsten
Lindgren, Mereth. • S. 263-267

Buchbeitrag   

Margrete - magten i en kvindes hånd: om at sætte køn på egenskaber
Damsholt, Nanna. • S. 268-271

Buchbeitrag   

Ved Margretes grav.
Grinder-Hansen, Poul. • S. 273-277