RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Zamki w sredniowiecznej Polsce
Kajzer, Leszek. • S. 7-10

Buchbeitrag   

Spoleczne uwarunkowania powstania zamków moznowladczych w Czechach (XIII - pocz. XIV wieku).
Pauk, Marcin Rafal. • S. 11-17

Buchbeitrag   

Nienawisc Rudego Smoka do Boleslawa a geneza zamków romanskich na Slasku
Boguszewicz, Artur. • S. 18-23

Buchbeitrag   

O najstarszych prywatnych zamkach w Wielkopolsce
Skuratowicz, Jan. • S. 24-29

Buchbeitrag   

Program ideowy zamku w Debnie (propozycja odczytania)
Laskowski, Andrzej. • S. 30-38

Buchbeitrag   

Uwagi o póznogotyckim detalu architektonicznym zamku w Debnie kolo Wojnicza
Czyzewski, Krzysztof J.Walczak, Marek. • S. 39-42

Buchbeitrag   

Dwór w Janiszewie na Kujawach
Poturalska, Ewa. • S. 43-48

Buchbeitrag   

Zamek konwentualny i rezydencja Wielkich Mistrzów w Malborku w 1 pol. XIV w. - nowe odkrycia i hipotezy
Pospieszny, Kazimierz. • S. 49-52

Buchbeitrag   

Zamki biskupie i kapitulne na Warmii w kontekscie architektury obronnej i rezydencjonalnej
Brzostowska, Izabella. • S. 53-57

Buchbeitrag   

Ethos rycerski i jego wyraz w architekturze municypalnej i sztukach plastycznych miast pruskich w XIV i XV wieku
Kosteczko, Monika. • S. 58-63

Buchbeitrag   

Z problematyki wschodnioeuropejskiego zamku w sredniowieczu
Siemanczuk, Henadz. • S. 64-68

Buchbeitrag   

Wykorzystanie wczesnosredniowiecznych grodzisk na terenach poludniowo-wschodnich województw ukrainskich dla budownictwa zamkowego w ciagu XV-XVI w.
Malczenko, Oleg. • S. 69-73

Buchbeitrag   

Dwór panski w Wielkim Ksiestwie Litewskim w XV-XVII wieku wedlug opisów majatków feudalnych Bialorusi
Kturka, Iryna. • S. 74-77

Buchbeitrag   

Dwory hospodarskie Wielkiego Ksiestwa Litewskiego przed i po pomiarze wlocznej (koniec XIV-XVI w.)
Holubeu, Walancin. • S. 78-79

Buchbeitrag   

Wokól kilku husyckich wyobrazen Kosciola oraz jego zinstytucjonalizowanych form liturgii: "Przeprowadska pana proboszcza", czyli satyra, karykatura, parodia i pamflet w pietnastowiecznych manuskryptach czeskich
Kostowski, Jakub. • S. 241-246