RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Érszegi, Géza«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Érszegi, Géza

RI opac: 53 Einträge

1Sammelwerk  Veszprem varos okmanytara: potkötet (1000-1526)
Érszegi, GézaSolymosi, László [Hrsg.]. - Veszprem (2010)

2Sammelwerk  Tanulmányok a 950 éves tihanyi alapítólevél tiszteletére
Érszegi, Géza [Hrsg.]. - Tihany (2007)

3Buchbeitrag  Werboczy and the "bull of Constance"
Érszegi, Géza. (2016) - In: Das Konzil von Konstanz und Ungarn S. 181-194

4Buchbeitrag  "…az ország szabadságát a konstanzi egyetemes zsinaton esküvel megerosítették, ahogy az a róla kiadott bullában világosan olvasható"
Érszegi, Géza. (2014) - In: Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris S. 176-188

5Buchbeitrag  Bulla ipsa falsa esse videtur
Érszegi, Géza. (2014) - In: FS László Solymosi S. 53-68

6Buchbeitrag  Pannonhalma
Érszegi, Géza. (2013) - In: Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz S. 66-73

7Buchbeitrag  A pápai diplomácia kezdeti lépései Károly Róbert trónra segítéséért (Miklós pápai legátus magyarországi müködéséhez)
Érszegi, Géza. (2011) - In: Károly Róbert és Székesfehérvár S. 16-31

8Buchbeitrag  A veszpremvölgyi monostor tizedjövedeimeröl
Érszegi, Géza. (2010) - In: FS Ferenc Makk (2010) S. 95-106

9Buchbeitrag  "Írásba szokás foglalni a halandók tetteit..."
Érszegi, Géza. (2010) - In: Biblia scripta. Az Írás a középkorban S. 47-57

10Buchbeitrag  On the Literary Remains of the So-Calied Great Decree of 1405 of King Sigismund of Hungary
Érszegi, Géza. (2009) - In: Church Union and Crusading in the Fourteenth and Fifteenth Centuries S. 175-190

11Buchbeitrag  Szent István Intelmei fiához: a tartalom és forma egysége [Die Ermahnungen des heiligen Königs Stephan an seinen Sohn - ein Fürstenspiegel (Einheit von Inhalt und Form)]
Érszegi, Géza. (2007) - In: Szent Imre 1000 éve. Székesfehérvár 1007-2007 S. 24-29

12Artikel  Zenta kiváltságlevele, 1506
Érszegi, Géza. (2007) - In: Turul Bd. 80 (2007) S. 13-23

13Buchbeitrag  Érszegi Géza munkássága: 1970-2005
Érszegi, Géza. (2005) - In: FS Géza Érszegi S. 391-411

14Buchbeitrag  "Elhozták hát az apostoli áldás levelét a koronával és kereszttel együtt..."
Érszegi, Géza. (2004) - In: FS Gábor Farkas S. 103-111

15Buchbeitrag  Zum Wirken des päpstlichen Legaten Nicolaus Bocassini in Ungarn
Érszegi, Géza. (2001) - In: FS András Vizkelety S. 157-172

16Buchbeitrag  Géza fejedelem és a kereszténység
Érszegi, Géza. (2001) - In: "Múltunk építökövei..." S. 29-41

17Buchbeitrag  "Hét példányban megírattak": az Aranybulla szövegének hagyományozása
Érszegi, Géza. (2001) - In: "Múltunk építökövei..." S. 61-71

18Buchbeitrag  The Emergence of the Hungarian State, the Adoption and Consolidation of Christianity (970-1095)
Érszegi, Géza. (2001) - In: A thousand years of Christianity in Hungary S. 25-36

19Buchbeitrag  Romana urna tegier ...
Érszegi, Géza. (2001) - In: L'eredità classica in Italia e Ungheria S. 21-34

20Buchbeitrag  "Adalbert püspök kente meg a keresztség olajával"
Érszegi, Géza. (2000) - In: Ezer év Szent Adalbert oltalma alatt S. 25-37

21Buchbeitrag  Az év minden napján délben mindörökre harangozni kell...
Érszegi, Géza. (2000) - In: Déli harangszó. Tanulmányok a pápai rendelet félezeréves jubileumára S. 187-202

22Buchbeitrag  Romana urna tegier...
Érszegi, Géza. (2000) - In: FS Ferenc Makk (2000) S. 137-147

23Buchbeitrag  A veszprémvölgyi alapítólevél
Érszegi, Géza. (2000) - In: Válaszúton. Pogányság - Kereszténység. Kelet - Nyugat. Konferencia A X-XI S. 159-175

24Buchbeitrag  Die Christianisierung Ungarns anhand der Quellen.
Érszegi, Géza. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 600-607

25Artikel  Az elsö nemesítö oklevelünkröl..
Érszegi, Géza. (1999) - In: Turul Bd. 72 (1999) S. 72-76

26Buchbeitrag  Le royaume de Hongrie à l'époque médiévale
Érszegi, Géza. (1999) - In: Hungaria regia (1000-1800). Fastes et défis S. 29-32

27Artikel  Documenta, quibus Hungariae, Valachiae et Moldaviae relationes melius illustrantur (1417-1484)
Diaconescu, MariusÉrszegi, Géza. (1998) - In: Mediaevalia Transilvanica Bd. 2, 2 (1998) S. 283-288

28Buchbeitrag  Szent Margit és Boldog Ilona
Érszegi, Géza. (1998) - In: FS Agnes R. Várkonyi S. 36-42

29Buchbeitrag  Oklevéltan
Érszegi, Géza. (1996) - In: A történelem segédtudományai S. 12-28

30Buchbeitrag  A székesfehérvári Boldogasszony Egyház kiváltságairól
Érszegi, Géza. (1996) - In: A székesfehérvári Boldogasszony Bazilika történeti jelentösége S. 115-142

31Buchbeitrag  Szent István pannonhalmi oklevele (Oklevéltani-filológiai kommentár)
Érszegi, Géza. (1996) - In: Mons Sacer 996-1996 Tl. 1 S. 47-89

32Buchbeitrag  Hétköznapok a középkorvégi magyarországi bencés monostorokban
Érszegi, Géza. (1996) - In: Mons Sacer 996-1996 Tl. 1 S. 561-570

33Buchbeitrag  Paleográfia
Érszegi, Géza. (1996) - In: A történelem segédtudományai S. 29-42

34Artikel  A jáki monostor felszentelésének napja
Érszegi, Géza. (1996) - In: Magyar egyháztörténeti évkönyv Bd. 2 (1996) S. 109-114

35Artikel  Beitrag zur Geschichte von Petri (Unterpetersdorf)
Érszegi, Géza. (1996) - In: Burgenländische Heimatblätter Bd. 58 (1996) S. 97-114

36Buchbeitrag  Delle beghine in Ungheria (ovvero l'insegnamento di un codice di Siena)
Érszegi, Géza. (1995) - In: Spiritualità e lettere nella cultura italiana e ungherese del basso medioevo S. 63-73

37Buchbeitrag  Exsecutio maiorum - exsecutio filiorum
Érszegi, Géza. (1995) - In: FS Gyula Kristó S. 161-168

38Artikel  Magyarországi források két évszázad pápai oklevéladásához
Érszegi, Géza. (1994) - In: Magyar egyháztörténeti évkönyv Bd. 1 (1994) S. 47-56

39Buchbeitrag  A Nagy Lajos - kori királyi kapolna kérdéséhez [De capella tempore Ludovici I regis constructa]
Érszegi, Géza. (1992) - In: Várak a késöközépkorban S. 94-101

40Buchbeitrag  I primi secoli della cristianita
Érszegi, Géza. (1992) - In: Storia religiosa dell'Ungheria S. 45-58

41Artikel  A Nagy Lajos-kori királyi kápolna kérdéséhez
Érszegi, Géza. (1990) - In: Castrum bene Bd. 2 (1990) S. 94-101

42Buchbeitrag  Das Wappen von Körmend
Érszegi, Géza. (1990) - In: Acta contionis heraldicae municipalis hodiernae anno 1988o in oppido Keszthely habitae S. 209-220

43Buchbeitrag  Fogalmazási mintákat tartalmazó tankönyv töredékei a 14. század elsö feléböl
Érszegi, GézaSzelestei, László N.. (1990) - In: Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról S. 297-326

44Artikel  Szent István görög nyelvu okleveléröl
Érszegi, Géza. (1988) - In: Levéltári szemle Bd. 38, 3 (1988) S. 3-13
http://library.hungaricana.hu/en/view/LeveltariSzemle_38_1988/?pg=238

45Buchbeitrag  III. Béla kancelláriai reformjáról
Érszegi, Géza. (1984) - In: A magyar hivatali írásbeliség fejlödése, 1181-1981 S. 72-79

46Buchbeitrag  Sponsus
Érszegi, Géza. (1984) - In: FS Elemér Mályusz (1984) S. 77-96

47Buchbeitrag  Zu Alltagsleben und Sachkultur ungarischer Benediktinerklöster des Spätmittelalters
Érszegi, Géza. (1980) - In: Klösterliche Sachkultur des Spätmittelalters S. 195-216

48Artikel  Kormend kozepkori pecsetje es cimere. [Sceau et blason de la ville de Kormend]
Érszegi, Géza. (1979) - In: Vasi szemle Bd. 33 (1979) S. 347-358

49Buchbeitrag  Walferus comes 1157-es monostor-alapító oklevelének hitelességéhez
Érszegi, Géza. (1978) - In: FS Janos Horváth S. 93-107

50Buchbeitrag  István király "intelmei"
Érszegi, Géza. (1978) - In: Iskolarádió, Forráselemzés, Szöveggyüjtemény S. 49-55

51Buchbeitrag  "A boszorkányokról, akik nincsenek"
Érszegi, Géza. (1978) - In: Iskolarádió, Forráselemzés, Szöveggyüjtemény S. 57-62

52Buchbeitrag  Die Entstehung der Wart.
Érszegi, Géza. (1977) - In: Die Obere Wart. Festschrift zum Gedenken an die Wiedererrichtung S. 117-163

53Artikel  Az 1514-es magyarországi parasztháborúra vonatkozó források a Zichy-család levéltárából
Érszegi, GézaKenéz, GyözöSolymosi, László. (1972) - In: Századok Bd. 106 (1972) S. 1013-1042

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.