RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Øye, Ingvild«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Øye, Ingvild

RI opac: 86 Einträge

1Sammelwerk  'Small things forgotten': locks and keys & board games
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (2013)

2Sammelwerk  Halsnøy kloster - til kongen og Augustins ære
Økland, Bard GramJünger, Jane C. S.Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Oslo (2013)

3Sammelwerk  Fra kongssete til kulturminne. Håkonshallen og Bergenhus-området gjennom 750 år
Ågotnes, AnneØye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (2011)

4Sammelwerk  The archaeology of regional technologies: case studies from the Palaeolithic to the age of the Vikings
Barndon, RandiEngevik, AsbjørnØye, Ingvild [Hrsg.]. - Lewiston, NY (2010)

5Sammelwerk  Osteoarchaeological Analyses from Medieval Bergen
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (2009)

6Sammelwerk  De første 200 årene: nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer
Andersson, HansHansen, GitteØye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (2008)

7Sammelwerk  Utmark: the outfield as industry and ideology in the Iron Age and the Middle Ages
Holm, IngunnInnselset, Sonja M.Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (2005)

8Sammelwerk  Medieval fishing tackle from Bergen and Borgund
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (2004)

9Sammelwerk  Vestlandsgården-fire arkeologiske undersøkelser: Havrå - Grinde -Lee -Ormelid
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (2002)
https://www.academia.edu/1170109

10Monographie  Jorda blir levevei. Norges Landbrukshistorie Bd. 1
Myhre, BjørnØye, Ingvild. - Oslo (2002)

11Sammelwerk  Ships and Commodities
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (2001)

12Sammelwerk  Norm og praksis i middelaldersamfunnet
Mundal, ElseØye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (1999)

13Sammelwerk  Samfunn i endring. Fra vikingtid til reformasjon
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (1998)

14Monographie  Middelalderbyens agrare trekk
Øye, Ingvild. - Bergen (1998)

15Sammelwerk  Medieval Fires in Bergen - Revisited
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (1998)

16Sammelwerk  Middelalderens symboler
Christensson, AnnMundal, ElseØye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (1997)

17Sammelwerk  Bergen und die Deutsche Hanse
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (1996)

18Sammelwerk  By og land i middelalderen
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (1994)

19Sammelwerk  Bergen and the German Hansa
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (1994)

20Sammelwerk  Håndverk og byggeskikk i middelalderen
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (1993)

21Sammelwerk  Våre første byer
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (1992)

22Sammelwerk  Liv og helse i middelalderen
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (1992)

23Sammelwerk  Middelalderens mentalitet
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (1990)

24Sammelwerk  Middelalderkvinner - liv og virke
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (1989)

25Monographie  Textile equipment and its working environment, Bryggen in Bergen, c1150 - 1500
Øye, Ingvild. - Bergen (1988)

26Sammelwerk  Kystliv
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (1987)

27Sammelwerk  Kjøpstad og rikssentrum
Øye, Ingvild [Hrsg.]. - Bergen (1986)

28Sammelwerk  Middelalderbyen
Øye, Ingvild [Bearb.]. - Bergen (1985)

29Buchbeitrag  Agrarian technology and land use in Scandinavian landscapes c. 800-1300 AD
Øye, Ingvild. (2016) - In: Agrarian technology in the medieval landscape S. 157-172

30Artikel  When did weaving become a male profession?
Øye, Ingvild. (2016) - In: Danish journal of archaeology Bd. 5 (2016) S. 34-51

31Artikel  Production, Quality, and Social Status in Viking Age Dress: Three Cases from Western Norway
Øye, Ingvild. (2015) - In: Medieval clothing and textiles Bd. 11 (2015) S. 1-28
https://www.academia.edu/11521517

32Buchbeitrag  Tekstilproduksjon i middelalderbyene - mer enn bare husflid?
Øye, Ingvild. (2015) - In: FS Petter B. Molaug S. 27-54

33Buchbeitrag  Technology and Textile Production from the Viking Age and the Middle Ages: Norwegian Cases
Øye, Ingvild. (2015) - In: Textiles and the medieval economy. Production, trade, and consumption S. 41-63

34Buchbeitrag  Medieval archaeology in Norway - a discipline of its own?
Øye, Ingvild. (2015) - In: Medieval Archaeology in Scandinavia and Beyond. History, Trends and Tomorrow S. 175-188

35Buchbeitrag  Bergen and the German Hansa in an archaeological perspective
Øye, Ingvild. (2014) - In: FS Manfred Gläser S. 481-490
https://www.academia.edu/11348714

36Buchbeitrag  Utfordringer og dilemmaer for middelalderarkeologisk forskning
Øye, Ingvild. (2013) - In: Utfordringer for norsk middelalderarkeologi S. 8-18
https://www.academia.edu/3644376

37Buchbeitrag  Artefacts in contexts - an introduction
Øye, Ingvild. (2013) - In: 'Small things forgotten'. Locks and keys & board games S. 9-16
https://www.academia.edu/4729402

38Buchbeitrag  Halsnøy kloster - ei innleiing
Øye, Ingvild. (2013) - In: Halsnøy kloster - til kongen og Augustins ære S. 14ff.
https://www.academia.edu/5384567

39Buchbeitrag  Technology, land use and transformations in Scandinavian landscapes, c. 800-1300 AD
Øye, Ingvild. (2013) - In: Economic archaeology. From structure to performance in European archaeology S. 295-310
https://www.academia.edu/5055463

40Buchbeitrag  Når oppstod gården? Metodiske og kronologiske spørsmål.
Øye, Ingvild. (2013) - In: Jordbruksbosetningens utvikling på Vestlandet S. 217-228
https://www.academia.edu/7931483

41Buchbeitrag  Utmarka i vestnordisk perspektiv
Øye, Ingvild. (2012) - In: From nature to script. Reykholt, environment, centre, and manuscript making S. 49-78
https://www.academia.edu/3124216

42Buchbeitrag  Infancy and Adolescence - Recreation and Socialisation in medieval Bergen
Øye, IngvildMygland, Sigrid Samset. (2012) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8 S. 493-510
http://www.academia.edu/2371743

43Buchbeitrag  Fra kongssete til kulturminne Håkonshallen og Bergenhus-området gjennom 750 år-en innledning
Øye, IngvildAgotnes, Anne. (2011) - In: Fra kongssete til kulturminne. Håkonshallen og Bergenhus-området gjennom 750 år S. 7-11

44Buchbeitrag  Gastronomic archaeology. How to unearth the culinary relations in our finds
Øye, Ingvild. (2011) - In: Ruralia 8 S. 225-234

45Buchbeitrag  Håkonshallen blir museum - de siste femti år
Øye, IngvildAgotnes, Anne. (2011) - In: Fra kongssete til kulturminne. Håkonshallen og Bergenhus-området gjennom 750 år S. 140ff.

46Buchbeitrag  Textile-production Equipment
Øye, Ingvild. (2011) - In: Things from the town. Artefacts and inhabitants in Viking-age Kaupang S. 339-372
https://www.academia.edu/1168001

47Buchbeitrag  Settlements and Agrarian Landscapes: Chronological Issues and Archaeological Challenges
Øye, Ingvild. (2011) - In: Viking settlements and Viking society S. 494-506

48Buchbeitrag  Women in early towns
Øye, Ingvild. (2010) - In: The Viking age. Ireland and the West S. 298-308
https://www.academia.edu/1168132

49Buchbeitrag  Technology and regions in a long time perspective - an introduction
Øye, IngvildBarndon, RandiEngevik, Asbjørn. (2010) - In: The archaeology of regional technologies S. 1-14
http://www.academia.edu/1168033

50Buchbeitrag  Medieval and early modern urban fortifications in Bergen
Øye, Ingvild. (2010) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 7 S. 793-812
https://www.academia.edu/1226392

51Buchbeitrag  Burials and human remains from medieval Bergen - an introduction
Øye, Ingvild. (2009) - In: Osteoarchaeological Analyses from Medieval Bergen S. 9-17
https://www.academia.edu/1168037

52Artikel  Settlement patterns and field systems in medieval Norway
Øye, Ingvild. (2009) - In: Landscape history Bd. 30, 2 (2009) S. 37-54
https://www.academia.edu/1168044

53Buchbeitrag  On the margins of the medieval farm - Norwegian cases
Øye, Ingvild. (2009) - In: Ruralia 7 S. 99-107
https://www.academia.edu/1168042

54Buchbeitrag  Lifestyle in medieval Bergen
Øye, Ingvild. (2008) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 6 S. 681-698
https://www.academia.edu/1168078

55Buchbeitrag  Hvorfor de forste 200 ârene? En introduksjon
Andersson, HansHansen, GitteØye, Ingvild. (2008) - In: De første 200 årene. Nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer S. 9-14

56Buchbeitrag  Kontakten mellom Bergen og Færøyene i middelalderen i arkeologisk og historisk lys
Øye, Ingvild. (2008) - In: FS Símun V. Arge S. 243-252
https://www.academia.edu/1168475

57Buchbeitrag  Crafts in Bergen from the 12th to the 18th Century
Øye, Ingvild. (2006) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 5 S. 601-618
https://www.academia.edu/1168096

58Buchbeitrag  Landbruket i historisk lys
Øye, Ingvild. (2006) - In: Vestlandets historie 1 S. 76-129
https://www.academia.edu/1168102

59Artikel  "Den medeltida byns sociala dimensioner" - nye tilnœrminger til den skånske landsbyen
Øye, Ingvild. (2006) - In: Meta. Medeltidsarkeologisk tidskrift , 3 (2006) S. 69-79

60Buchbeitrag  Kvinner som tradisjonsformidlere - rom og redskaper
Øye, Ingvild. (2006) - In: FS Gro Mandt S. 439-454
https://www.academia.edu/1168101

61Buchbeitrag  Introduction
Øye, Ingvild. (2005) - In: Utmark. The outfield as industry and ideology in the Iron Age and the Middle Ages S. 9-20

62Buchbeitrag  Farming and farming systems in Norse societies of the North Atlantic
Øye, Ingvild. (2005) - In: Viking and Norse in the North Atlantic S. 359-370
http://www.academia.edu/1159908

63Buchbeitrag  Land and peasants - recent medieval studies in Norway
Øye, Ingvild. (2005) - In: Land, Lords and Peasants. Peasants' right to control land in the Middle Ages S. 119-132
https://www.academia.edu/1168123

64Buchbeitrag  Kammer, kjønn og kontekst
Øye, Ingvild. (2005) - In: FS Bergljot Solberg Tl. 1 S. 393-415
https://www.academia.edu/1168113

65Buchbeitrag  Agricultural conditions and rural societies c. 800-1350
Øye, Ingvild. (2004) - In: Norwegian Agricultural History S. 79-140
https://www.academia.edu/1170125

66Buchbeitrag  The Infrastructure of Bergen in the Middle Ages and Early Modern Period to c. 1700
Øye, Ingvild. (2004) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 4 S. 513-529
https://www.academia.edu/1168122

67Artikel  Raghhild Simonsdatter and Women's Social and Economic Position in Norse Society
Øye, Ingvild. (2002) - In: Collegium medievale Bd. 15 (2002) S. 81-94

68Buchbeitrag  Outfields as part of the medieval farm - Four archaeological case studies from Western Norway
Øye, Ingvild. (2001) - In: Scandinavian archaeological practice - in theory S. 400-411
http://www.academia.edu/1159911

69Buchbeitrag  Norway in the Middle Ages: Farms or Mainiets and Villages too?
Øye, Ingvild. (2000) - In: Ruralia 3 S. 12-23
https://www.academia.edu/1169109

70Artikel  Middelalderarkeologi i Bergen - Gammelt fagfelt tar ny form
Øye, Ingvild. (2000) - In: Arkeo (2000) S. 60-66

71Buchbeitrag  Kvinner, kjønn og samfunn: fra vikingtid til reformasjon
Øye, Ingvild. (1999) - In: Med kjønnsperspektiv på norsk historie S. 17-82
https://www.academia.edu/1168115

72Artikel  Nytt lys på middelalderjordbruket
Øye, Ingvild. (1999) - In: Arkeo , 1 (1999) S. 29-36
https://www.academia.edu/1170403

73Buchbeitrag  Archaeological evidence for trade in Bergen from the 12th to the 17th century
Øye, Ingvild. (1999) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 2 S. 547-562
https://www.academia.edu/1170404

74Buchbeitrag  Introduction
Øye, Ingvild. (1998) - In: Medieval Fires in Bergen - Revisited S. 9-14

75Buchbeitrag  Symbolforskning - en innfallsport til middelalderarkeologi?
Øye, Ingvild. (1997) - In: Middelalderens symboler S. 23-36
https://www.academia.edu/1170401

76Buchbeitrag  State, tasks and outlook for archaeology in Bergen
Øye, Ingvild. (1997) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 1 S. 441-454
https://www.academia.edu/1169136

77Artikel  Kaupangen i Sogn - arkeologiske utfordringer
Øye, Ingvild. (1994) - In: Arkeo , 2 (1994) S. 17-22
https://www.academia.edu/2074924

78Artikel  Hvor historisk er historisk arkeologi?
Øye, Ingvild. (1992) - In: Meta. Medeltidsarkeologisk tidskrift , 4 (1992) S. 50-60
https://www.academia.edu/1170398

79Artikel  Middelalderens kvinner i arkeologien
Øye, Ingvild. (1991) - In: Kvinner i arkeologi i Norge Bd. 11 (1991) S. 15-25

80Artikel  Middelalderkvinner i tverrfaglig belysning
Øye, Ingvild. (1990) - In: Historisk tidsskrift (Oslo) (1990) S. 435-454
https://www.academia.edu/1170394

81Artikel  Mål, vekt og verdi i Romsdalsjordbruket i middelalderen
Øye, Ingvild. (1990) - In: Landbruksmuseet på Gjermundnes. Småskrift Bd. 7 (1990) S. 24-34
https://www.academia.edu/1170397

82Artikel  Middelaldergården - en tverrfaglig utfordring
Øye, Ingvild. (1990) - In: Arkeo Bd. 2 (1990) S. 18-23
https://www.academia.edu/1170396

83Artikel  Kaupangen i Sogn i komparativ belysning
Øye, Ingvild. (1989) - In: Viking. Tidsskrift for norrøn arkeologi Bd. 52 (1989) S. 144-165
https://www.academia.edu/1170392

84Artikel  Arkeologiske undersøkelser i Gulen
Øye, Ingvild. (1977) - In: Nicolay. Arkeologisk tidsskrift Bd. 26 (1977) S. 28-31
https://www.academia.edu/1170244

85Artikel  Gamle "byveger" til Bergen
Øye, Ingvild. (1974) - In: Bergens historiske forenings skrifter Bd. 74 (1974) S. 202-218
https://www.academia.edu/1170241

86Artikel  Bergens eldste kjente grensemerker
Helle, KnutØye, Ingvild. (1974) - In: Bergens historiske forenings skrifter Bd. 74 (1974) S. 151-201
https://www.academia.edu/1170242

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.