RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Šandera, Martin«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Šandera, Martin

RI opac: 22 Einträge

1Monographie  Jindrich starší z Minsterberka: syn husitského krále: velký hrác s nízkými kartami
Šandera, Martin. - Praze (2016)

2Monographie  Hynce Ptacek z Pirkstejna: opomijeny vitez husitske revoluce
Šandera, Martin. - Praha (2011)

3Monographie  Dokumenty k dejinám ceského stredoveku a raného novoveku.
Šandera, MartinMusil, FrantišekBeran, Zdenek. - Hradec Králové (2006)

4Monographie  Zikmundovi verní na ceském severovýchode: opocenská strana v husitské revoluci [Die Getreuen Sigismunds: die Opocno-Partei in der Hussitenrevolution]
Šandera, Martin. - Ceské Budejovice (2005)

5Artikel  Konfrontace i soulad - stavovský a náboženský princip rozdelení ceské šlechty v 15. století
Šandera, Martin. (2013) - In: Husitský Tábor Bd. 18 (2013) S. 205-227

6Buchbeitrag  Kníze Jindrich starsí a minsterberské knízectví / Ksiaze Henryk Starszy i Ksiestwo Ziebickie
Šandera, Martin. (2010) - In: Ziebice - miasto sw. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy ksiazecej S. 41-48

7Buchbeitrag  Dejiny Kladska od zástavy Janu II. Opavsko-Ratiborskému po vznik hrabství. [Das Glatzer Land von der hussitischen Revolution bis zur Gründung der Grafschaft]
Šandera, Martin. (2009) - In: 550 let Hrabství kladského. 1459-2009. Sborník S. 77-98

8Buchbeitrag  Mistr Jan Rokycana a jeho východoceské pusobení
Šandera, Martin. (2009) - In: Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejcka v Hradci Králové 1308-2008 S. 33-40

9Buchbeitrag  Hanuš Welfl z Varnsdorfu. První zemský hejtman Kladského hrabství [Johannes Welfl von Warnsdorf (Hanuš von Varnsdorf) - der erste Landeshauptmann der Glatzer Grafschaft]
Šandera, Martin. (2009) - In: 550 let Hrabství kladského. 1459-2009. Sborník S. 99-116

10Buchbeitrag  Stríbrné mesto ve víru husitské revoluce
Šandera, Martin. (2009) - In: FS Ružena Hlušicková S. 225-246

11Buchbeitrag  Hynce Ptácek z Pirkštejna a jeho role ve spojených východoceských landfrýdech
Šandera, Martin. (2007) - In: Šlechta, moc a reprezentace ve stredoveku S. 251-299

12Buchbeitrag  Na tohle mesto Ríše nemá štestí
Šandera, Martin. (2007) - In: FS Zdenek Macek S. 182-189

13Buchbeitrag  Východní Cechy v casech války krále Jirího s vnitrními i vnejšími odpurci
Šandera, Martin. (2007) - In: FS Kohárov-Nesej S. 192-200

14Artikel  Jindrich I. Minsterberský - první hrabe kladský a jeho majetková základna. [Heinrich I. von Münsterberg - erster Graf von Glatz und seine Eigentumsbasis]
Šandera, Martin. (2005) - In: Kladský sborník Bd. 6 (2005) S. 7-21

15Buchbeitrag  Zdenek Kostka z Postupic: Prítel krále, neprítel církve
Šandera, Martin. (2004) - In: FS František Šmahel (2004) S. 323-336

16Buchbeitrag  Puta z Castolovic - integrující cinitel ceskokladsko-slezského pohranicí [Puta von Castolowitz als integrierender Faktor des böhmisch-Glatzer-schlesischen Grenzgebietes.]
Šandera, Martin. (2003) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu 1. Integracní a partikulární rysy S. 275-292

17Artikel  Hynce Ptácek z Pirkštejna: Tvurce polipanské konsolidace ceských utrakvistu [ Heinz Ptatschko von Pirkstein. Höhepunkt der Herrschaftskonsolidierung der böhmischen Utraquisten]
Šandera, Martin. (2003) - In: Marginalia historica Bd. 7 (2003) S. 109-198

18Artikel  Jirí z Chvalkovic (Príspevek k historii husitských elit) [Georg von Chvalkovice (Ein Beitrag zur Geschichte der hussitischen Eliten)]
Šandera, MartinWolf, Vladimír. (2002) - In: Východoceské listy historické Bd. 19/20 (2002) S. 185-193

19Buchbeitrag  Markéta z Pirkštejna. (Dcera "východoceského krále").
Šandera, Martin. (2002) - In: FS Vladimír Wolf S. 353-359

20Artikel  Generální snem zemí Koruny ceské v Kladsku roku 1512. [Generallandtag der Böhmischen Krone in Glatz 1512]
Šandera, Martin. (2001) - In: Kladský sborník Bd. 4 (2001) S. 19-28

21Artikel  Význam Kladska pro posílení pozic Opocenské strany. [Die Bedeutung des Glatzer Landes für die Verstärkung der Positionen der Opocner Seite]
Šandera, Martin. (1999) - In: Kladský sborník Bd. 3 (1999) S. 61-68

22Artikel  Strana Opocenských v husitské revoluci [Die Gruppierung Strana Opocenských in der Hussitenrevolution]
Šandera, Martin. (1998) - In: Východoceské listy historické Bd. 13/14 (1998) S. 41-65

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.