RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Žemlicka, Josef«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Žemlicka, Josef

RI opac: 251 Einträge

1Monographie  Do trí korun: poslední rozmach Premyslovcu (1278-1301)
Žemlicka, Josef. - Praha (2017)

2Sammelwerk  Zlatá bula sicilská: mezi mýtem a realitou
Wihoda, MartinŽemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (2016)

3Sammelwerk  Návraty do krajiny ceského stredoveku. Výbor z díla
Žemlicka, JosefKlápšte, JanLunáková, Ludmila [Hrsg.]. - Praha (2016)

4Monographie  Premysl Otakar II.: kral na rozhrani veku
Žemlicka, Josef. - Praha (2011)

5Sammelwerk  Vladislav II. druhý král Premyslova rodu. K 850. výrocí jeho korunovace
Mašek, MichalSommer, PetrŽemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (2009)

6Sammelwerk  Premyslovci: Budování ceského státu [Die Przemysliden. Die Errichtung des böhmischen Staates]
Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (2009)

7Monographie  Cechy v dobe knížecí (1034-1198) [ Böhmen in fürstlicher Zeit (1034-1198)]
Žemlicka, Josef. - Praha (2007)

8Monographie  Premyslovci. Jak žili, vládli, umírali
Žemlicka, Josef. - Praha (2006)

9Monographie  Zpoved Kukaty, aneb chmurný príbeh z dob, kdy v Cechách vládli Premyslovci
Žemlicka, Josef. - Praha (2003)

10Sammelwerk  Dejiny ve veku nejistot. Sborník k príležitosti 70. narozenin Dušana Treštíka
Klápšte, JanPleskova, EvaŽemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (2003)

11Monographie  Pocátky Cech královských 1198 - 1253: Promena státu a spolecnosti [ Zu den Anfängen des böhmischen Königtums 1198-1253. Umwandlung von Staat und Gesellschaft.]
Žemlicka, Josef. - Praha (2002)

12Sammelwerk  Historický atlas mest Ceské republiky. 6. Slaný
Semotanová, EvaŽemlicka, JosefFranková, Božena [Hrsg.]. - Praha (1998)

13Monographie  Století posledních Premyslovcu [ Die letzten Jahrhunderte der Przemysliden]
Žemlicka, Josef. - Praha (1998)

14Sammelwerk  Svatý Vojtech, Cechové a Evropa [Der heilige Adalbert, Tschechen und Europa], Mezinárodní sympozium usporádané Ceskou krestanskou akademií a Historickým ústavem Akademie ved CR 19. a 20. listopadu 1997
Treštík, DušanŽemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (1998)

15Monographie  Cechy v dobe knízecí: 1034-1198 [Böhmen in der Feudalzeit]
Žemlicka, Josef. - Praha (1997)

16Monographie  Ilustrované ceské dejiny. 4. Ceské zeme za vlády posledních Premyslovcu. = Illustrated Czech History. 4. The Czech Lands during the Reign of the last Premyslids 1253-1310.
Žemlicka, Josef. - Praha (1996)

17Sammelwerk  Úvod do dejin a kultury nemecky mluvících zemí. 1
Bláhová, MarieKosnar, LubomírSpevácek, JiríŽemlicka, Josef. - Praha (1994)

18Monographie  Cechové, Nemci a stát Premyslovcu.
Žemlicka, Josef. - Praha (1991)

19Monographie  Premysl Otakar I.: Panovník, stát a ceská spolecnost na prahu vrcholného feudalismu [] Ottokar I. aus dem Haus der Premysliden. Staatsmann, Regierung u. der böhmischen Gesellschaft zu Beginn des Hochmittelalters
Žemlicka, Josef. - Praha (1990)

20Monographie  Zlatá bula sicilská
Žemlicka, Josef. - Praha (1987)

21Sammelwerk  Typologie rane feudálních slovanských státu. Typologie rane feudálních slovanských státu. Sborník príspevku z mezinárodní konference k tématu "Vznik a rozvoj slovanských rane feudálních státu a národností ve strední a jihovýchodní Evrope" konané ve dnech 18.-20. listopadu 1986 v Praze
Žemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (1987)

22Monographie  Století posledních Premyslovcu: Ceský stát a spolecnost ve 13. století [ Das Jahrhundert der letzten Premysliden. Böhmischer Staat und Gesellschaft im 13. Jahrhundert]
Žemlicka, Josef. - Praha (1986)

23Artikel  Kníže a král v souradnicích premyslovského veku [Duke and King in the Framework of the Premyslid Era]
Žemlicka, Josef. (2016) - In: Cesky casopis historicky Bd. 114 (2016) S. 7-31

24Buchbeitrag  Purkrabí Hirzo a jeho souputníci. Z úredního názvosloví premyslovské doby
Žemlicka, Josef. (2016) - In: FS Jirí Kuthan (2016) S. 83-94

25Artikel  "Právo knížete" a "právo zeme" jako pojmy staršího stredoveku ["Ducal Law" and "the Law of the Land" as Concepts in the Late Middle Ages]
Žemlicka, Josef. (2015) - In: Cesky casopis historicky Bd. 113 (2015) S. 303-345

26Buchbeitrag  The King and 'His' Town of Litomerice/Leitmeritz in Medieval Bohemia
Žemlicka, Josef. (2015) - In: Lords and towns in medieval Europe S. 155-164

27Buchbeitrag  Medieval Prague and the transformations of its structure
Žemlicka, Josef. (2014) - In: Saggi Francesca Bocchi S. 61-78

28Buchbeitrag  Heredes, hereditas, iure hereditario. K jednomu stredovékému pojmu [Heredes, hereditas, iure hereditario. To the One Medieval Term]
Žemlicka, Josef. (2014) - In: Stredoveká Evropa v pohybu S. 375-384

29Buchbeitrag  The Christianisation and State Formation Process in Central Europe
Žemlicka, Josef. (2014) - In: The Cyril and Methodius mission and Europe S. 22-27

30Artikel  K organizaci venkovského zázemí stredovekých mest [On the Organisation of the Rural Hinterland of Medieval Towns]
Žemlicka, Josef. (2013) - In: Cesky casopis historicky Bd. 111 (2013) S. 681-727

31Artikel  Ceská krajina ve stredoveké transformaci [The Czech Landscape in Medieval Transformation]
Žemlicka, Josef. (2012) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 15, 1 (2012) S. 7-43

32Buchbeitrag  Der langwierige Weg zum Rathaus im tschechischen Mittelalter
Žemlicka, Josef. (2012) - In: Rathäuser als multifunktionale Räume der Repräsentation, der Parteiungen und des Geheimnisses S. 211-226

33Buchbeitrag  The Germans and the Implantation of German Law among the Bohemians and Moravians in the Middle Ages
Žemlicka, Josef. (2012) - In: The expansion of Central Europe in the Middle Ages S. 237-270

34Buchbeitrag  Gemeinsam und gegeneinander: Gefangene und Kerkermeister im Premyslidengeschlecht
Žemlicka, Josef. (2012) - In: The making of Western Christendom, 4th - 8th centuries S. 335-354

35Buchbeitrag  Havelské Mesto pražké: realita nebo fikce?
Žemlicka, Josef. (2012) - In: Havelské Mesto pražské ve stredoveku. Historie, archeologie, stavební historie S. 12-23

36Buchbeitrag  Epizody z vládni praxe Premysla Otakara II. O revindikacich, hradech a nucené smene [Episodes from the Governmental Practice of Premysl Otakar II. On Revindications, Castles and Forced Changes]
Žemlicka, Josef. (2012) - In: FS Pavel Kouril S. 521-536

37Artikel  Díte ve starsím stredoveku [Das Kind im früheren Mittelalter]
Žemlicka, Josef. (2012) - In: Documenta Pragensia Bd. 31 (2012) S. 81-88

38Artikel  K pozemkové výbave ceské nobility ve starším stredoveku
Žemlicka, Josef. (2012) - In: Cesky casopis historicky Bd. 110 (2012) S. 189-233

39Buchbeitrag  Zu den Anfängen der Städte im Staat der Przemysliden. Beispiele aus dem tschechischen Städteatlas
Žemlicka, Josef. (2011) - In: Stadtgründung und Stadtwerdung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung S. 447ff.

40Buchbeitrag  Prager Westhandel im Früh- und Hochmittelalter
Žemlicka, Josef. (2011) - In: FS Franz Irsigler (2011) S. 1-14

41Buchbeitrag  Dux "Boemorum" und rex Boemie im mitteleuropäischen Wettstreit (nicht nur aus tschechischer Sicht gesehen) .
Žemlicka, Josef. (2011) - In: Böhmen und seine Nachbarn in der Premyslidenzeit S. 91-136
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/18162/11964

42Buchbeitrag  K zájmu Premysla Otakara II. o mesta. [On the interest of Premysl II in towns]
Žemlicka, Josef. (2010) - In: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie S. 29-34

43Buchbeitrag  Svatý Václav jako vecný kníže "Cechu" [Der heilige Wenzel als weiser Fürst der "Tschechen" ]
Žemlicka, Josef. (2010) - In: Svatý Václav. Na památku 1100. výrocí narození knížete Václava Svatého S. 211-220

44Buchbeitrag  Smrt posledního Premyslovce jako soucást evropské dynastické "výmeny"
Žemlicka, Josef. (2010) - In: FS Anežka Merhautová S. 377-383

45Buchbeitrag  Die Verehrung des heiligen Gotthard (Godehard) im pr(emyslidischen Böhmen
Žemlicka, Josef. (2010) - In: Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter S. 363-368

46Buchbeitrag  Smrt posledního Premyslovce jako soucást europské dynastické "výmeny"
Žemlicka, Josef. (2010) - In: FS Anežka Merhautová S. 377-383

47Artikel  K ústrojí premyslovského státu. Cechy a Morava jako zeme, království, markrabství. [On the Mechanism of the Przemyslid State. Bohemia and Moravia as a Land, a Kingdom]
Žemlicka, Josef. (2010) - In: Cesky casopis historicky Bd. 108 (2010) S. 361-405

48Buchbeitrag  The Czech State in the Era of Przemyslid Princes and Kings (from the Beginning of the 11th Century to 1306). 4. The Realm of Przemysl Otakar II and Wenceslas II
Žemlicka, Josef. (2009) - In: A History of the Czech Lands S. 106-118

49Buchbeitrag  Zlatá bula sicilská
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 300-301

50Buchbeitrag  Praha, paní Cech
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 172-174

51Buchbeitrag  Naši Nemci, cizí Nemci a Židé
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 497-501, 504-507

52Buchbeitrag  The Czech State in the Era of Przemyslid Princes and Kings (from the Beginning of the 11th Century to 1306). 2. Royal Titles and Their Historical Significance
Žemlicka, Josef. (2009) - In: A History of the Czech Lands S. 95-97

53Buchbeitrag  Premyslovci v ceské historiografii. [The Premysls in the Czech Historiography.]
Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 7-12

54Buchbeitrag  Královská korunovace
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 308-309

55Artikel  O "svobodné soukromosti" pozemkového vlastnictví (K rozsahu a kvalite velmožské držby v premyslovských Cechách) [On "unencumbered appropriation" of landed property. On the scope and quality of aristocratic possessions in Przemyslid Bohemia]
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Cesky casopis historicky Bd. 107 (2009) S. 269-308

56Buchbeitrag  Jindrich Zdík - biskup, diplomat a organizátor
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Jindrich Zdík (1126-1150). Olomoucký biskup uprostred Evropy S. 13-27

57Buchbeitrag  The Czech State in the Era of Przemyslid Princes and Kings (from the Beginning of the 11th Century to 1306). 3. The Czech Lands in the Time of the Great Colonization
Žemlicka, Josef. (2009) - In: A History of the Czech Lands S. 98-105

58Buchbeitrag  Volba a nastolování ceských knížat
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 290-291

59Buchbeitrag  Pohrby knížat a králu
Bravermanová, MilenaŽemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 348-350

60Buchbeitrag  Jindrich Zdik - biskup, diplomat a organizator
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Jindrich Zdik (1126 - 1150). Olomoucky biskup S. 13-28

61Buchbeitrag  Krizovatky Vladislava II. Co mohl a nemohl druhy cesky král?
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Vladislav II. druhý král Premyslova rodu S. 17-27

62Buchbeitrag  Spolecnost v podrucí státu
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 165-171, 175-181, 185-191, 196-203, 207-215

63Buchbeitrag  L'écho de la première croisade en Bohême
Žemlicka, Josef. (2009) - In: La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge S. 279-284

64Buchbeitrag  Rozmach a vrchol premyslovské moci
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 295-299, 302-307, 311-317, 322-327, 332-337, 341-347

65Buchbeitrag  Symboly panovnické moci
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 287-289

66Buchbeitrag  Venkovské románské kostely
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 270-271

67Artikel  Österreich und Böhmen 1156 - 1212: Versuch eines historischen Vergleichs des 'Privilegium minus' und der Goldenen Bulle von Sizilien
Žemlicka, Josef. (2008) - In: Historica Ser. NS, Bd. 13 (2008) S. 47-74

68Buchbeitrag  Przemysl Otakar I.
Žemlicka, Josef. (2008) - In: Cestí králové (2008) S. 79-92

69Artikel  Kasteláni, vilikové a benenficia v netransformované transformaci [Castel bailiffs, Castle stewards (villici) and Beneficia in untransformed transformation]
Žemlicka, Josef. (2008) - In: Cesky casopis historicky Bd. 106 (2008) S. 109-136

70Buchbeitrag  Privilegium minus a Zlatá bula sicilská: 1156-1212. Srovnání srovnatelného? [ Privilegium Minus and the Golden Bulla of Sicily: 1156-1212. Comparison of Comparable?]
Žemlicka, Josef. (2008) - In: FS Svatava Rakova Tl. 2 S. 475-493

71Artikel  Die dritte Basler Urkunde Friedrichs II. für die Premysliden (26. September 1212). Zur Interpretation des Begriffs Mocran et Mocran
Žemlicka, Josef. (2007) - In: Archiv für Diplomatik Bd. 53 (2007) S. 251-290

72Artikel  Mocren, Mogkran, Muckern: Kde hledat rišský majetek Mocran et Mocran? [Mocren, Mogran, Muckern. Wo lag das Reichsgut Mocran et Mocran?]
Žemlicka, Josef. (2007) - In: Cesky casopis historicky Bd. 105 (2007) S. 305-350

73Buchbeitrag  Zum städtischen Selbstbewusstsein in den böhmischen Ländern während des 13. und 14. Jahrhunderts
Žemlicka, Josef. (2007) - In: Was machte im Mittelalter zur Stadt? Selbstverständnis, Außensicht und Erscheinungsbilder S. 151-155

74Buchbeitrag  Cesta Moravy k markrabství [The Moravian Way to the Margraviate Status.]
Žemlicka, Josef. (2007) - In: FS Jaroslav Pánek S. 65-68

75Buchbeitrag  K urcování a interpretaci místních jmen ve Friedrichove diplomatári a dalších edicích [Zur Bestimmung und Interpretation von Ortsnamen in Friedrichs Urkundenbuch und in weiteren Editionen]
Žemlicka, Josef. (2007) - In: Inter laurum et olivam S. 539-552

76Buchbeitrag  Výberová bibliografie prací profesora Josefa Žemlicky za léta 1997-2006
Žemlicka, Josef. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 566-573

77Artikel  O modelech vývoje premyslovského státu [Über das Modell der Entwicklung des Przemysliden-Staates]
Treštík, DušanŽemlicka, Josef. (2007) - In: Cesky casopis historicky Bd. 105 (2007) S. 122-164

78Buchbeitrag  Praha mezi Reznem a Merseburkem: K politické geografii strední Evropy a jejímu odrazu v Zlaté bule sicilské [Prag zwischen Regensburg und Merseburg. Zur politischen Geographie Mitteleuropas und ihrem Reflex in der Sizilianischen Goldenen Bulle]
Žemlicka, Josef. (2007) - In: FS Václav Ledvinka S. 21-38

79Artikel  The Christianisation of Bohemia and Moravia
Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, JosefDoležalová, Eva. (2007) - In: Annual of medieval studies at Central European University Budapest Bd. 13 (2007) S. 153-163

80Buchbeitrag  Bohemia and Moravia
Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, Josef. (2007) - In: Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus' c.900-1200 S. 214-262

81Artikel  Mocran et Mocran: Tretí basilejská listina Fridricha II. v kontextu Zlaté buly sicilské [Mocran et Mocran. Die dritte Baseler Urkunde von Friedrich II. im Zusammenhang mit der Goldenen Bulle von Sizilien.]
Žemlicka, Josef. (2006) - In: Cesky casopis historicky Bd. 104 (2006) S. 733-782

82Buchbeitrag  Hmotné zabezpecení nejstarších benediktinských klášteru v Cechách
Žemlicka, Josef. (2006) - In: Svatý Prokop, Cechy a strední Evropa S. 265-276

83Buchbeitrag  Sídelní geografie premyslovských Cech
Žemlicka, Josef. (2006) - In: Ceské zeme v raném stredoveku S. 74-84

84Artikel  "Polská koruna" Vratislava II, aneb cím ho nemohl obdarit Jindrich IV. Glosy ke stredoveké korunovacní symbolice [ The "Polish Crown" of Vratislav II. or What Henry IV Could or Could Not Bestow Upon Him. Notes on Medieval Coronation Symbolism]
Žemlicka, Josef. (2006) - In: Cesky casopis historicky Bd. 104 (2006) S. 1-46

85Buchbeitrag  Úcta svatého Gotharda v premyslovských Cechách
Žemlicka, Josef. (2006) - In: Svetci a jejich kult ve stredoveku S. 345-349

86Buchbeitrag  Wallfahrten aus Böhmen nach dem Heiligen Land und ihre kulturelle Bedeutung (bis Mitte des 12. Jahrhunderts)
Žemlicka, Josef. (2006) - In: Wallfahrten in der europäischen Kultur S. 37-52

87Buchbeitrag  Kníže Vladivoj a premyslovská consanguinitas ke skladbe vládnoucího rodu v 10. a zacátkem 11. století [Fürst Vladivoj und die premyslidische consanguinitas zur Zusammensetzung des Herrschergeschlechtes im 10. und frühen 11. Jahrhundert.]
Žemlicka, Josef. (2006) - In: FS Jirí Sláma (2006) S. 181-195

88Buchbeitrag  Sacramenta v politickém živote premyslovských Cech [ Sacramenta im politischen Leben Böhmens in der Premyslidenzeit]
Žemlicka, Josef. (2006) - In: FS Lenka Bobková S. 16-26

89Buchbeitrag  Tertius rex Bohemorum: Premysl Otakar I., král na rozhraní epoch
Žemlicka, Josef. (2006) - In: Cisterciáci na Morave. Sbornik k 800. výrocí príchodu cisterciáku na Moravu S. 42-52

90Buchbeitrag  Die mittelalterliche Stadt in Böhmen und Mähren als Objekt der mediävistischen Forschung. Bilanz und Perspektiven.
Žemlicka, Josef. (2005) - In: Stadt und Region. Internationale Forschungen und Perspektiven S. 127-138

91Artikel  Atlasové projekty v Historickém ústavu Akademie ved Ceské republiky
Felcman, OndrejSemotanová, EvaŠimunek, RobertŽemlicka, Josef. (2005) - In: Historická geografie Bd. 33 (2005) S. 484-504

92Buchbeitrag  Güterausstattung der ältesten Benediktinerklöster in Böhmen
Žemlicka, Josef. (2005) - In: Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa S. 289-301

93Buchbeitrag  Premyslovští "Emigranti" a ríšská politika: K diplomacii Sálcu a Štaufu ve strední Evrope [Die premyslidischen "Emigranten" und die Reichspolitik. (Zur Diplomatie der Salier und Staufer im Mitteleuropa).]
Žemlicka, Josef. (2005) - In: FS Ales Skrivan S. 513-524

94Buchbeitrag  Roudnický záznam o "zlých létech" po smrti Premysla Otakara II. Osudy vsi Dájova a František Pražský? [Die Raudnitzer Aufzeichnung der "schlimmen Jahre" nach dem Tode Premysl Otakars II. Das Schicksal des Dorfes Dájov und Franz von Prag?]
Žemlicka, Josef. (2005) - In: FS Jirí Kuthan (2005) S. 89-102

95Buchbeitrag  Transformation of the Dukedom of 'the Bohemians' into the Kingdom of Bohemia
Žemlicka, Josef. (2005) - In: Political Culture in Central Europe (10th-20th Century) 1 S. 47-64

96Buchbeitrag  Rituál prísahy a koruna Václava II.: K obrazu dvora posledních Premyslovcu
Žemlicka, Josef. (2005) - In: FS František Kavka (2005) S. 35-46

97Buchbeitrag  Peruc, Cechy a lovecká vášen knížete Oldricha
Žemlicka, Josef. (2004) - In: Peruc v mýtech a dejinách. Sborník S. 5-23

98Buchbeitrag  "Král jak ubohý hríšník svých poklesku litoval v pláci". Václav II., Zbraslav a svatý Ludvík IX. ["The weeeping king regetted his sins like the sinner miserable". Wenzel 2., Zbraslav and St. Luis 9. of France.]
Žemlicka, Josef. (2004) - In: FS František Šmahel (Verba) S. 193-210

99Buchbeitrag  Die böhmisch-mährische Stadt in den Bild- und Quellenzeugnissen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit
Žemlicka, Josef. (2004) - In: Bild und Wahrnehmung der Stadt S. 285-299

100Buchbeitrag  Poslední lov knížete Bretislava. K událostem ve Zbecne pred Vánocemi roku 1100. [Die letzte Jagd des Fürstens Bretislav. Zu den Ereignissen in Zbecno vor Waihnachten im Jahre 1100]
Žemlicka, Josef. (2003) - In: FS Jaroslav Mezník S. 231-246

101Artikel  Ceské 13. století: "Privatizace" státu [ Das böhmische 13. Jahrhundert. Die "Privatisierung" des Staates]
Žemlicka, Josef. (2003) - In: Cesky casopis historicky Bd. 101 (2003) S. 509-541

102Buchbeitrag  Stará cesta do Bechynska. K vnímání prostoru a vzdáleností v premyslovských Cechách.
Žemlicka, Josef. (2003) - In: FS Dušan Treštík S. 319-332

103Buchbeitrag  Die tschechische Mediävistik 1990 - 2002
Šmahel, FrantišekŽemlicka, Josef. (2003) - In: Tschechische Mittelalterforschung 1990 - 2002 S. 11-66

104Artikel  Nemci, nemecké právo a transformacní zmeny 13. století. Nekolik úvah a jeden záver [ Die Deutschen, das deutsche Recht und Transformationsänderungen des 13. Jahrhunderts Einige Erwägungen und ein Schluß.]
Žemlicka, Josef. (2003) - In: Archaeologia historica Bd. 28 (2003) S. 33-46

105Buchbeitrag  Die Deutschen und die deutschrechtliche Kolonisation Böhmens und Mährens im Mittelalter
Žemlicka, Josef. (2002) - In: Historiographical Approaches to Medieval Colonization of East Central Europe S. 107-143

106Artikel  Medieval studies
Šmahel, FrantišekŽemlicka, Josef. (2002) - In: Historica Ser. NS, Bd. 7/8 (2000/01) S. 13-55

107Buchbeitrag  Panovníci z rodu Premyslovcu
Žemlicka, Josef. (2002) - In: Clovek Ceského stredoveku S. 25-56

108Artikel  Svatý Václav v dejinách a tradicích zeme
Žemlicka, Josef. (2001) - In: Universum Bd. 9, 41 (2001) S. 28-32

109Buchbeitrag  Das Premysliden-Geschlecht an der Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert
Žemlicka, Josef. (2001) - In: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 S. 79-91

110Buchbeitrag  Gemeinsame Züge der mitteleuropäischen Staaten.
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 830-833

111Buchbeitrag  Hereditates, que vulgariter claske vocantur. Ješte k otázce "kladských" dedin [Hereditates, que vulgariter claske vocantur. Once Again, Concerning the Matter of the "Glatz-Hereditates"]
Žemlicka, Josef. (2000) - In: FS Pavel Spunar (2000) S. 144-154

112Buchbeitrag  Böhmen - von den slawischen Burgzentren zum spätmittelalterlichen Städtenetz (mit Berücksichtigung Mährens)
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Städtelandschaft - Städtenetz - zentralörtliches Gefüge S. 233-254

113Buchbeitrag  Die Premysliden und Böhmen
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 430-435

114Buchbeitrag  Art. Moravia
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 2 S. 985-986

115Buchbeitrag  Böhmen: Herrschaftszentren und Herrschaftsorganisation.
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 367-372

116Artikel  Hmotné vybavení kláštera v Sázave do konce 12. století s výhledem do roku 1419
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Sázavsko Bd. 7 (2000) S. 5-13

117Buchbeitrag  Rod Premyslovcu na rozhraní 10. a 11. století
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Premyslovský stát kolem roku 1000 S. 267-273

118Buchbeitrag  Natürliche Zerstörungen in den böhmisch-mährischen Städten während des Mittelalters und der frühen Neuzeit
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Stadtzerstörung und Wiederaufbau. Zerstörung durch die Stadtherrschaft, innere Unruhen und Kriege S. 147-155

119Buchbeitrag  Stredoveká kolonizace v pojetí Františka Palackého a soucasný stav výzkumu [ Die mittelalterliche Kolonisation im Verständnis František Palackýs und der heutige Forschungsstand.]
Žemlicka, Josef. (1999) - In: František Palacký 1798 - 1998 S. 101-111

120Buchbeitrag  Natürliche Zerstörungen in den böhmisch-mährischen Städten während des Mittelalters und der frühen Neuzeit
Žemlicka, Josef. (1999) - In: Stadtzerstörung und Wiederaufbau. Zerstörungen durch Erdbeben, Feuer und Wasser S. 147-155

121Artikel  Markomané, Nemci a stredoveká kolonizace. K historiografii jednoho problému ceské medievistiky [ Markomannen, Deutsche und die mittelalterliche Kolonisation. Zur Historiographie eines Problems der tschechischen Mediävistik]
Žemlicka, Josef. (1999) - In: Cesky casopis historicky Bd. 97 (1999) S. 235-272

122Buchbeitrag  Art. Podebrad
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 459-461

123Buchbeitrag  Art. Ungarisch Ostra
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 638-639

124Buchbeitrag  Art. Libitz an der Cidlina
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 335

125Buchbeitrag  "Ríše" ceských Boleslavu, Slavníkovci a biskup Vojtech. ["Das Reich" der tschechischen Boleslaw's, Slavnik's und Bischof Adalbert]
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Swietego Wojciecha S. 61-69

126Buchbeitrag  Art. Wrana
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 674-675

127Buchbeitrag  Art. Zlicanen
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 660

128Buchbeitrag  Art. Ungarisch Hradisch
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 636-638

129Buchbeitrag  Art. Knobiz
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 268

130Buchbeitrag  Art. Smecno
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 574

131Buchbeitrag  Art. Prerow an der Elbe
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 493-494

132Buchbeitrag  Art. Zlonitz
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 687-688

133Artikel  "Dvacet pánu" Ceské zeme. K vymezení panujícího rodu v 11. a 12. století [ "Zwanzig Herren" des Landes Böhmen. Zur Bestimmung des Herrschergeschlechtes im 11. und 12. Jahrhundert.]
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Casopis matice moravské Bd. 117 (1998) S. 293-309

134Buchbeitrag  Art. Krinetz
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 301

135Buchbeitrag  Art. Lautschin
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 321

136Buchbeitrag  Art. Bustehrad
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 87-88

137Buchbeitrag  Art. Liditz
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 339

138Buchbeitrag  Art. Dimokur
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 110-111

139Artikel  "Právo nucené smeny" pri zakládání stredovekýych mest [Das Recht des Zwangsaustausches bei der Gründung mittelalterlicher Städte]
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Cesky casopis historicky Bd. 96 (1998) S. 502-531

140Buchbeitrag  Art. Buchlau
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 82

141Buchbeitrag  Art. Lissa an der Elbe
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 341-342

142Artikel  Rod, rodina a príbuzenstvo Hroznaty Tepelského. K otázce fyzické kontinuity ceské šlechty [Geschlecht, Familie und Verwandschaft Hroznatas von Teplá. Zur Frage der physischen Kontinuität des böhmischen Adels]
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Západoceský historický sborník Bd. 4 (1998) S. 5-39

143Buchbeitrag  Art. Znaim
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 660-661

144Buchbeitrag  Art. Oswetiman
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 435-436

145Buchbeitrag  Art. Budenitz
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 84

146Buchbeitrag  Die Tradition der babenbergisch-przemyslidischen Heiratsverbindungen
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert S. 77-84

147Buchbeitrag  Art. Welvarn
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 656-657

148Buchbeitrag  Art. Buchlowitz
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 83

149Buchbeitrag  Tradice babenbersko-premyslovských manželských svazku [Die Tradition der babenbergisch-premyslidischen Heiratsverbindungen]
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Cesko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko S. 69-75

150Artikel  Rod, rodina a príbuzenstvo Hroznaty Tepelského. (K otázce fyzické kontinuity ceské šlechty) [Geschlecht, Familie und Verwandschaft Hroznatas von Teplá. (Zur Frage der physischen Kontinuität des böhmischen Adels)]
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Západoceský historický sborník Bd. 4 (1998) S. 5-39

151Buchbeitrag  Dekan Vít, hodnostár a dobrodinec pražské kapituly. Sonda do života významné kulturní osobnosti 13. století [ Dekan Veit - Würdenträger und Wohltäter des Prager Kapitels. Eine Sonde in das Leben einer bedeutenden Persönlichkeit des 13. Jahrhunderts]
Žemlicka, Josef. (1998) - In: FS Zdenka Hledíková (1998) S. 549-569

152Buchbeitrag  Art. Schlan
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 550-551

153Buchbeitrag  Art. Sadska
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 539-540

154Buchbeitrag  Art. Nimburg
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 413-415

155Artikel  Vztah Jana Lucemburského k mestum Ceského království [Die Beziehung Johann von Luxemburgs zu den Städten im Königreich Böhmen]
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 5 (1998) S. 27-34

156Buchbeitrag  Premyslovci - Piastovci - Slavníkovci.
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Svatý Vojtech, Cechové a Evropa S. 37-48

157Buchbeitrag  Art. Ungarisch Brod
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 635-636

158Buchbeitrag  Art. Budec
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 83-84

159Buchbeitrag  Art. Wenzel I. (der Einäugige), König von Böhmen (1230-53) (1205-1253)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 2187-2188

160Artikel  Vznik mesta Slaného: Príciny a okolnosti pozdního konstituování jednoho královského mesta [ Entstehung der Stadt Slaný: Ursachen und Umstände der späten Konstituierung einer königlichen Stadt]
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Historická geografie Bd. 29 (1997) S. 339-357

161Buchbeitrag  Art. Vladislav II., König von Böhmen (1471-1516) und Ungarn (1490-1516) (1456-1516)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1805

162Buchbeitrag  Art. Udalrich, Fürst von Böhmen (1012-33, 1033-34/† 1034)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1172-1173

163Buchbeitrag  Art. Vratislav I., Fürst von Böhmen (915-921) (888-921)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1873

164Buchbeitrag  Zu den gegenseitigen Raum- und Rechtsverhältnissen der Urbanisierungsprozesse in den Böhmischen Ländern
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 672-675

165Buchbeitrag  Art. Vladislav II., Herzog und König von Böhmen (1140-72) († 1174)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1804-1805

166Artikel  Kastelán Blah a jeho rod. Príbeh velmožské rodiny z Litomericka [Kastellan Blah und sein Geschlecht.]
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 35 (1997) S. 193-206

167Buchbeitrag  Art. Vrsovci (dt. Wrschowitzer, im lat. Orig. Wirsovici, Wrissowici, Vrsenses), Adelsgeschlecht in Böhmen
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1875-1876

168Buchbeitrag  Slaný - opoždené založení jednoho královského mesta
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Slaný. Ceské mesto ve stredoveku S. 4-11

169Buchbeitrag  Art. Wenzel III., König von Böhmen und Polen 1305-06, König von Ungarn 1301-05 (als Ladislaus V.) (1289-1306)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 2190

170Buchbeitrag  Zwangsumtausch als Instrument der königlichen Städtegründungspolitik in Böhmen und Mähren
Žemlicka, Josef. (1997) - In: FS Karlheinz Blaschke (1997) S. 157-166

171Buchbeitrag  Art. Wenzelskrone
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 2194

172Buchbeitrag  Die Städtepolitik Johanns von Luxemburg im Königreich Böhmen
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Johann der Blinde S. 255-262

173Buchbeitrag  Art. Vratislav II., Fürst und König von Böhmen (1061-92) (nach 1031-1092)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1873-1874

174Buchbeitrag  Art. Vladislav I., Herzog von Böhmen (1109-17, 1120-25) († 1112)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1804

175Buchbeitrag  Art. Stará Boleslav
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 61-62

176Buchbeitrag  Art. Všehrd, Viktorin Cornelius von, böhmischer Jurist und Humanist (um 1460-1520)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1876

177Buchbeitrag  Art. Wenzel II., König von Böhmen, König von Polen. 1. Leben
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 2188-2189

178Buchbeitrag  Entstehung und Entfaltung der Marktorganisation in Böhmen und Mähren
Žemlicka, Josef. (1996) - In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa S. 17-27

179Artikel  Expanze, krize a obnova Cech v letech 935-1055: K systémovym promenám ranych státu ve strední Evrope [ Die Expansion, Krise und Erneuerung Böhmens in den Jahren 935-1055]
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Cesky casopis historicky Bd. 93 (1995) S. 205-222

180Buchbeitrag  Leitmeritz (Litomerice) als Beispiel eines frühmittelalterlichen Burgzentrums in Böhmen
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Burg, Burgstadt, Stadt S. 256-264

181Buchbeitrag  Art. Premysliden
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 186-188

182Buchbeitrag  Art. Spytihnev II., Herzog von Böhmen (1055-1061)
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 2149

183Artikel  Das "Reich" des böhmischen Boleslavs und die Kirche an der Jahrtausendwende. Zur Charakteristik der frühen Staaten in Mitteleuropa
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Archeologické rozhledy Bd. 47 (1995) S. 267-278

184Buchbeitrag  Stredoveké mesto v Cechách a na Morave v pohledech soucasného výzkumu
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Miasto S. 23-27

185Artikel  K dotvárení hradské síte za Bretislava I. [Completing the Fortress Network under Bretislav I. ]
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Historická geografie Bd. 28 (1995) S. 27-47

186Buchbeitrag  Premyslovci, Vítkovci, Kuenringové. Vytlacení šlechtické moci do politických hranic 1156/58 - 1310
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Kultury na hranici. Jižní Cechy - Jižní Morava - Waldviertel - Weinviertel S. 39-42

187Buchbeitrag  Art. Rostislav, Fürst im Großmährischen Reich (846-870)
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1044

188Buchbeitrag  Art. Schlan
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1475

189Buchbeitrag  Art. Sedletz
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1666

190Buchbeitrag  Origins of noble landed property in Premyslide Bohemia
Žemlicka, Josef. (1994) - In: Nobilities in Central and Eastern Europe S. 7-24

191Buchbeitrag  Vyšehrad 1130: Soud, nebo inscenace? (K "nekosmovskému" pojetí ceských dejin) [Vyšehrad im Jahre 1130. Gericht oder Inszenierung? Zu einer von Kosmas abweichenden Auffassung der böhmischen Geschichte]
Žemlicka, Josef. (1994) - In: FS František Šmahel (1994) S. 47-68

192Artikel  Die Anfänge des "grundherrschaftlichen" Adels im Staat der Premysliden
Žemlicka, Josef. (1994) - In: Historica Ser. NS, Bd. 1 (1994) S. 37-57

193Buchbeitrag  Art. Otakar I. Premysl, Herzog von Böhmen (1192-1193), König von Böhmen (1198-1230)
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1553

194Buchbeitrag  Art. Mähren
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 106-111

195Buchbeitrag  Art. Melník
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 502

196Buchbeitrag  Art. Otto I., mährischer Teilfürst († 1087)
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1577

197Buchbeitrag  Art. Mojmír I., Herrscher des Großmährischen Reiches (ca. 830-846)
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 720-721

198Buchbeitrag  Art. Opatovice
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1411

199Artikel  Premyslovci - jak je neznáme.
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 31 (1993) S. 52

200Artikel  "Omnes Bohemi": od svatováclavské celedi ke stredoveké slechte ["Omnes Bohemi": Von der "Gemeinde des hl. Wenzel" bis zum mittelalterlichen Adel]
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 3 (1993) S. 111-133

201Artikel  Te ducem, te iudicem, te rectorem: (Snemovni shromazdeni v casne stredovekych cechach - kontinuita ci diskontinuita?) [Te ducem, te iudicem, te rectorem: Die Landtagsversammlungen im frühmittelalterlichen Böhmen - Kontinuität oder Diskontinuität? ]
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Cesky casopis historicky Bd. 91 (1993) S. 369-383

202Buchbeitrag  K osobnosti knížete Konráda II. Oty [Zur Persönlichkeit des Fürsten Konrad II. Ota]
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Ceský stát na prelomu 12. a 13. století S. 17-27

203Buchbeitrag  Art. Olmütz
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1400-1401

204Buchbeitrag  Art. Otakar II. Premysl, König von Böhmen (1253-1278)
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1553-1554

205Buchbeitrag  Art. Mladá Boleslav (Jung Bunzlau)
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 697-698

206Artikel  Zrízení pracovní skupiny pro dejiny stredovekého osídlení
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 31 (1993) S. 49

207Buchbeitrag  Art. Mojmír II., letzter Herrscher des Großmährischen Reiches (894-ca. 905/906)
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 721

208Buchbeitrag  K hodnovernosti listiny Jana XV. pro kláster v Brevnove (31.V.993) [Zur Glaubwürdigkeit des Privilegs Johanns XV. für das Kloster Brevnov]
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Milénium brevnovského klástera S. 25-39

209Artikel  Premyslovský stát v politické skladbe rane stredoveké Evropy
Žemlicka, Josef. (1992) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 2 (1992) S. 29-44

210Artikel  Mitra ceských knížat.
Žemlicka, Josef. (1992) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 3 (1992) S. 17-22

211Artikel  "Moravané" v casném stredoveku
Žemlicka, Josef. (1992) - In: Cesky casopis historicky Bd. 90 (1992) S. 17-32

212Buchbeitrag  Úvahy nad vznikem ceských a moravských mest
Žemlicka, Josef. (1992) - In: FS Ivan Hlavácek S. 549-559

213Buchbeitrag  Art. Levý Hradec
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1925-1926

214Artikel  Repertorium ceských a moravských mest doby premyslovské.
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 29 (1991) S. 251

215Buchbeitrag  Vozniknovenije i razvitije rannefeodal'nych centralizovannych monarchij v Central'noj Evrope
Žemlicka, JosefMarsina, Richard. (1991) - In: Ranne-feodalnyje gosudarstva i narodnosti (južnyje i zapadnyje slavjane VI-XII vv.) S. 167-189

216Buchbeitrag  Art. Krawarn
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1481

217Buchbeitrag  Art. Leitomischl
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1864-1865

218Buchbeitrag  Art. Kourim
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1464

219Buchbeitrag  Art. Libice
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1953

220Buchbeitrag  Art. Kunigunde, böhmische Königin († 1285)
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1571

221Buchbeitrag  Art. Leitmeritz
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1864

222Artikel  Politicky kalendar premyslovskych Cech [Der "politische Kalender" Böhmens in der Premyslidenepoche ]
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Cesky casopis historicky Bd. 89 (1991) S. 31-47

223Buchbeitrag  Gosudarstvennaja ideologija pržemyslovskoj Cechii i formirovanie nacionalnogo soznanija
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Rannefeodalnyje slavjanskije gosudarstva i narodnosti S. 28-34

224Artikel  Stredoveké osídlení a studium hospodárských dejin
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Archaeologia historica Bd. 16 (1991) S. 37-43

225Artikel  K pocátkum a rozrodu Hrabišicu
Žemlicka, Josef. (1990) - In: Folia historica Bohemica Bd. 13 (1990) S. 7-41

226Artikel  K zrodu vrcholne feudální "pozemkové" šlechty ve státe Premyslovcu [Zur Entstehung des feudalen "Bodenbesitzadels" im Staate der Premysliden]
Žemlicka, Josef. (1990) - In: Casopis matice moravské Bd. 109 (1990) S. 17-38

227Artikel  "Duces Boemanorum" a vznik premyslovské monarchie ["Duces Boemanorum" and the Origin of the Premyslid Monarchy]
Žemlicka, Josef. (1989) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 37 (1989) S. 697-721

228Buchbeitrag  Investissements opérés par les villes de Prague dans les années 1420 à 1547
Janácek, JosefŽemlicka, Josef. (1989) - In: Investimenti e civiltà urbana S. 983-992

229Artikel  Ideologie státu posledních Premyslovcu [Die Staatsideologie der letzten Przemysliden]
Žemlicka, Josef. (1988) - In: Folia historica Bohemica Bd. 12 (1988) S. 123-142

230Buchbeitrag  Rane feudální monarchie a královský u západních Slovanú
Žemlicka, Josef. (1987) - In: Typologie rane feudálních slovanských státu S. 77-92

231Artikel  Velka Morava a byzantská misie [Großmähren und die byzantinische Mission]
Žemlicka, Josef. (1986) - In: Cesky casopis historicky Bd. 34 (1986) S. 106-113

232Artikel  Keltské oppidum nad Závistí a jeho osudy v historické dobe. [Das keltische Oppidum oberhalb von Závist und sein Schicksal in der historischen Zeit]
Žemlicka, Josef. (1986) - In: Folia historica Bohemica Bd. 10 (1986) S. 25-40

233Artikel  Odboj kralevice Premysla v letech 1248-1249 a jeho sociální zázemí [Die Rebellion des Königssohnes Premysl in den Jahren 1248-1249 und ihr sozialer Hintergrund]
Žemlicka, Josef. (1985) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 33 (1985) S. 564-586

234Artikel  Na úvod k vedeckému zasedání "Ceský stát a stavovství v 15. a 16. století". [Zur Einführung des wissenschaftlichen Symposiums "Der böhmische Staat und das Ständewesen im 15. und 16. Jahrhundert"]
Žemlicka, Josef. (1984) - In: Folia historica Bohemica Bd. 6 (1984) S. 7-15

235Artikel  K nekterým problémum studia starších ceských dejin do roku 1526.
Žemlicka, Josef. (1983) - In: Folia historica Bohemica Bd. 5 (1983) S. 329-339

236Artikel  Královsky císník Zbraslav a jeho dedictví: Vznik a rozklad jednoho feudálního dominia z první poloviny 13. stol [Der königliche Mundschenk Zbraslav und sein Testament. Entstehung und Zerfall eines feudalen Dominiums aus der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts]
Žemlicka, Josef. (1983) - In: Historická geografie Bd. 21 (1983) S. 117-132

237Artikel  Stát a církev v premyslovských Cechách. [Staat und Kirche im Böhmen der Premysliden]
Žemlicka, Josef. (1983) - In: Sborník Národního Muzea v Praze A Bd. 37 (1983) S. 87-93

238Artikel  Das 13. Jahrhundert in der tschechischen Geschichte
Žemlicka, Josef. (1983) - In: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte , 1 (1983) S. 123-136

239Artikel  Spor Premysla Otakara I. s pražským biskupem Ondrejem [Der Streit König Premysl Ottokars I. mit dem Prager Bischof Andreas]
Žemlicka, Josef. (1981) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 29 (1981) S. 704-730

240Artikel  Slované v severních Cechách.
Žemlicka, Josef. (1981) - In: Folia historica Bohemica Bd. 3 (1981) S. 357-361

241Artikel  K nerovnomernosti hospodárského vývoje v období vrcholného feudalismu. [Zur Disproportionalität der wirtschaftlichen Entwicklung in der Epoche des Hochfeudalismus]
Žemlicka, Josef. (1980) - In: Folia historica Bohemica Bd. 2 (1980) S. 175-187

242Artikel  [Das Gebiet um Bezdez: Königsland Premysl Otakars II.]
Žemlicka, Josef. (1980) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 28 (1980) S. 726-751

243Artikel  Ekonomika ceských zemí v období prechodu od raného k vrcholnému feudalismu. [Die Oekonomik der böhmischen Länder in der Übergangsperiode vom Früh- zum Hochfeudalismus.]
Žemlicka, Josef. (1979) - In: Folia historica Bohemica Bd. 1 (1979) S. 109-129

244Artikel  Nezdarená mestská založení v Cechách ve 13. století [Unsuccessful Foundings of Towns in Bohemia in the 13th Century. ]
Žemlicka, Josef. (1979) - In: Hospodárské dejiny Bd. 4 (1979) S. 43-68

245Artikel  Nezdarená mestská založení v Cechách ve 13. století. [Unsuccessful Foundings of Towns in Bohemia in the 13th Century]
Žemlicka, Josef. (1979) - In: Hospodárské dejiny Bd. 3 (1979) S. 43-68

246Artikel  [Zur Charakteristik der mittelalterlichen Kolonisation in Böhmen]
Žemlicka, Josef. (1978) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 26 (1978) S. 58-81

247Artikel  Formation of the Town Network in Bohemia: the Lower Ohre River Area under Culminating Feudalism, 13th - 14th Century
Žemlicka, Josef. (1978) - In: Hospodárské dejiny Bd. 2 (1978) S. 193-224

248Artikel  Osídlení Litomericka do zacátku 13. století. [Siedlungsgeschichte der Umgebung von Litomerice bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts]
Žemlicka, Josef. (1978) - In: Historická geografie Bd. 17 (1978) S. 65-98

249Buchbeitrag  Osídleni Litomericka do zacátku 13. stoleti [Siedlungsgeschichte der Umgebung von Leitmeritz bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts]
Žemlicka, Josef. (1978) - In: Príspevkú k dejinám osídlení predhusitskych Cech S. 65-98

250Artikel  [Die Burgenzentren der Przemyslidenzeit und die Anfänge der Städte in Böhmen]
Žemlicka, Josef. (1978) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 26 (1978) S. 559-586

251Artikel  K lokalizaci zaniklých osad a pomístních názvu mezi Zbraslaví a Jílovým [Zur Lokalisierung untergegangener Siedlung und Flurnamen zwischen Zbraslav und Jílové]
Žemlicka, Josef. (1970) - In: Historická geografie Bd. 5 (1970) S. 87-97

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.