RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Žemlicka, Josef«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Žemlicka, Josef

RI opac: 296 Einträge

1Sammelwerk  Historický atlas mest Ceské republiky. 31. Jaromer
Burda, TomášCavrnoch, JaroslavDoubrava, DavidFiedler, GünterKuca, KarelMertlíková, OlgaMusil, FrantišekSemotanová, EvaSlavík, JiríŠtych, PremyslTichomirovová, EvaVojtíšková, JanaWoitschová, KláraŽemlicka, Josef [Bearb.]. Šimunek, Robert [Hrsg.]. - Praha (2020)

2Monographie  Konec Premyslovcu: skladba a fungování jejich pozdní monarchie
Žemlicka, Josef. - Praha (2020)

3Sammelwerk  Historický atlas mest Ceské republiky. 30. Policka
Burda, TomášJunek, DavidKonecný, StanislavKuca, KarelMusil, FrantišekSemotanová, EvaŠtych, PremyslVojtíšková, JanaVostrelová, RadkaŽemlicka, Josef [Bearb.]. Šimunek, Robert [Hrsg.]. - Praha (2019)

4Sammelwerk  Vnímavý pozorovatel: výbor z díla
Klápšte, Jan. Wihoda, MartinMarková, MarkétaŽemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (2019)

5Sammelwerk  Souboj mecu, idejí a charakteru: k životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého = Clashing of swords, ideas and personalities: a tribute to professor Ivan Šedivý on the occasion of his 60th birthday
Cechurová, JanaŽemlicka, Josefu.a. [Hrsg.]. - Praha (2019)

6Monographie  Do trí korun: poslední rozmach Premyslovcu: (1278-1301) [Up to Three Crowns: the last boom of the Premyslids (1278-1301)]
Žemlicka, Josef. - Praha (2017)

7Sammelwerk  Tetín svaté Ludmily: místo, dejiny a spiritualita.
Cílek, VáclavMajer, MartinSchmelzová, RadoslavaBolina, PavelBudil, PetrHejna, MichalKlimek, TomášLinka, JanLutovský, MichalMatoušek, VáclavMeduna, PetrPohunek, JanRoutil, MichalSklenár, KarelSláma, JiríStolz, Daniel: Šprynar, Pavel: Žák, KarelŽemlicka, JosefŽivor, Roman [Bearb.]. - Praha (2017)

8Sammelwerk  Návraty do krajiny ceského stredoveku. Výbor z díla
Žemlicka, JosefKlápšte, JanLunáková, Ludmila [Hrsg.]. - Praha (2016)

9Sammelwerk  Zlatá bula sicilská: mezi mýtem a realitou
Wihoda, MartinŽemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (2016)

10Sammelwerk  Otevri zahradu rajskou: [Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300 ; pru°vodce vystavou] = Open the Gates of Paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800-1300
Žemlicka, Josef [Bearb.]. Foltýn, DušanKlípa, JanMašková, PavlínaSommer, PetrVlnas, Vít [Hrsg.]. - Praha (2015)

11Monographie  Království v pohybu: kolonizace, mesta a stríbro v záveru premyslovské epochy
Žemlicka, Josef. - Praha (2014)

12Monographie  Premysl Otakar II.: kral na rozhrani veku
Žemlicka, Josef. - Praha (2011)

13Sammelwerk  Premyslovci: Budování ceského státu [Die Przemysliden. Die Errichtung des böhmischen Staates]
Maskova, PavlinaNovotný, Robert [Bearb.]. Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (2009)

14Sammelwerk  Vladislav II. druhý král Premyslova rodu. K 850. výrocí jeho korunovace
Mašek, MichalSommer, PetrŽemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (2009)

15Monographie  Cechy v dobe knížecí (1034-1198) [ Böhmen in fürstlicher Zeit (1034-1198)]
Žemlicka, Josef. - Praha (2007)

16Monographie  Premyslovci. Jak žili, vládli, umírali
Žemlicka, Josef. - Praha (2006)

17Monographie  Zpoved Kukaty, aneb chmurný príbeh z dob, kdy v Cechách vládli Premyslovci
Žemlicka, Josef. - Praha (2003)

18Sammelwerk  Dejiny ve veku nejistot. Sborník k príležitosti 70. narozenin Dušana Treštíka
Klápšte, JanPleskova, EvaŽemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (2003)

19Monographie  Pocátky Cech královských 1198 - 1253: Promena státu a spolecnosti [ Zu den Anfängen des böhmischen Königtums 1198-1253. Umwandlung von Staat und Gesellschaft.]
Žemlicka, Josef. - Praha (2002)

20Sammelwerk  Historický atlas mest Ceské republiky. 6. Slaný
Semotanová, EvaŽemlicka, JosefFranková, Božena [Hrsg.]. - Praha (1998)

21Monographie  Století posledních Premyslovcu [ Die letzten Jahrhunderte der Przemysliden]
Žemlicka, Josef. - Praha (1998)

22Sammelwerk  Svatý Vojtech, Cechové a Evropa [Der heilige Adalbert, Tschechen und Europa], Mezinárodní sympozium usporádané Ceskou krestanskou akademií a Historickým ústavem Akademie ved CR 19. a 20. listopadu 1997
Treštík, DušanŽemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (1998)

23Monographie  Cechy v dobe knízecí: 1034-1198 [Böhmen in der Feudalzeit]
Žemlicka, Josef. - Praha (1997)

24Monographie  Ilustrované ceské dejiny. 4. Ceské zeme za vlády posledních Premyslovcu. = Illustrated Czech History. 4. The Czech Lands during the Reign of the last Premyslids 1253-1310.
Žemlicka, Josef. - Praha (1996)

25Sammelwerk  Úvod do dejin a kultury nemecky mluvících zemí. 1
Bláhová, MarieKosnar, LubomírSpevácek, JiríŽemlicka, Josef. - Praha (1994)

26Monographie  Cechové, Nemci a stát Premyslovcu.
Žemlicka, Josef. - Praha (1991)

27Monographie  Premysl Otakar I.: Panovník, stát a ceská spolecnost na prahu vrcholného feudalismu [] Ottokar I. aus dem Haus der Premysliden. Staatsmann, Regierung u. der böhmischen Gesellschaft zu Beginn des Hochmittelalters
Žemlicka, Josef. - Praha (1990)

28Monographie  Zlatá bula sicilská
Žemlicka, Josef. - Praha (1987)

29Sammelwerk  Typologie rane feudálních slovanských státu. Typologie rane feudálních slovanských státu. Sborník príspevku z mezinárodní konference k tématu "Vznik a rozvoj slovanských rane feudálních státu a národností ve strední a jihovýchodní Evrope" konané ve dnech 18.-20. listopadu 1986 v Praze
Žemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (1987)

30Monographie  Století posledních Premyslovcu: Ceský stát a spolecnost ve 13. století [ Das Jahrhundert der letzten Premysliden. Böhmischer Staat und Gesellschaft im 13. Jahrhundert]
Žemlicka, Josef. - Praha (1986)

31Artikel  Nec in pontibus, nec in castris edificandis. Pocátky a konce jedné verejné záteže raných
Žemlicka, Josef. (2022) - In: Muzeum (Praha) Bd. 130, 2 (2022) S. 74-92

32Buchbeitrag  K soužití stredovekého mesta a venkova
Žemlicka, Josef. (2021) - In: FS Rudolf Procházka S. 112-133

33Buchbeitrag  Rané premyslovské regnum
Žemlicka, Josef. (2021) - In: Benediktini a stred Evropy. Krestanství, kultura, spolecnost 800-1300 S. 115-126

34Buchbeitrag  Byl Václav II. dyslektik?
Žemlicka, Josef. (2021) - In: FS Ivan Hlavácek (2021) S. 31-39

35Artikel  Vesnice sedláku, hostu, nevolníku. K profilu venkova staršího stredoveku
Žemlicka, Josef. (2021) - In: Historická geografie Bd. 47 (2021) S. 7-18

36Buchbeitrag  Knížata a hrady raných Cech.
Žemlicka, Josef. (2021) - In: Svatá Ludmila. Žena na rozhraní veku S. 75-84

37Buchbeitrag  The early Premyslid Regnum
Žemlicka, Josef. (2021) - In: The Benedictines and Central Europe. Christianity - Culture - Society, 800-1300 S. 115-126

38Artikel  Emfyteuze, nájmy a propujcování jako hrozba církevním majetkum
Žemlicka, Josef. (2020) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 23, 1 (2020) S. 45-58

39Buchbeitrag  Projekt územní smeny z roku 1289 ve vztahu k venným mestum ve východních Cechách.
Žemlicka, Josef. (2020) - In: Hranice v krajinách S. 116-139

40Buchbeitrag  Pocátky ceského státu
Sommer, PetrŽemlicka, Josef. (2019) - In: Dejiny Ceska (2019) S. 22-44

41Buchbeitrag  Co stálo válcení? K vojenským výlohám posledních Premyslovcu.
Žemlicka, Josef. (2019) - In: FS Ivan Šedivý S. 52-62

42Buchbeitrag  Návrat ceských pánu k pohanství? Ke zpráve Františka Pražského o krivdách na farním kléru
Žemlicka, Josef. (2019) - In: Pohané a krestané. Christianizace ceských zemí ve stredoveku S. 31-44

43Artikel  Mendikanti v zacátcích urbanizace ceských zemí
Žemlicka, Josef. (2018) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 21, 2 (2018) S. 109-125

44Buchbeitrag  Král v neklidné dobe: Premysl Otakar II.
Žemlicka, Josef. (2018) - In: Premysl Otakar II., král na rozhraní veku S. 13-29

45Buchbeitrag  Ceské zeme a papežství ve starším stredoveku.
Žemlicka, Josef. (2017) - In: Papežství a ceské zeme v tisíciletých dejinách S. 29-72

46Artikel  Zpráva o probíhajícím pruzkumu kláštera minoritu v Litomericích a jeho predbežných výsledcích.
Kovár, MiroslavŽemlicka, Josef. (2017) - In: Porta Bohemica Bd. 8 (2017) S. 225-238

47Buchbeitrag  Molendium cum decem rotis: k promenám krajiny premyslovských Cech.
Žemlicka, Josef. (2017) - In: FS Ján Lukacka S. 101-111

48Artikel  Zdenek Merínský: (16. ledna 1948 - 9. zárí 2016).
Žemlicka, Josef. (2017) - In: Cesky casopis historicky Bd. 115 (2017) S. 625-627

49Artikel  Kníže a král v souradnicích premyslovského veku [Duke and King in the Framework of the Premyslid Era]
Žemlicka, Josef. (2016) - In: Cesky casopis historicky Bd. 114 (2016) S. 7-31

50Buchbeitrag  Království Premysla Otakara I. v optice Zlaté buly sicilské.
Žemlicka, Josef. (2016) - In: Zlatá bula sicilská. Mezi mýtem a realitou S. 16-46

51Buchbeitrag  Zlatá bula sicilská v promenách casu a poznání.
Wihoda, MartinŽemlicka, Josef. (2016) - In: Zlatá bula sicilská. Mezi mýtem a realitou S. 5-15

52Buchbeitrag  Purkrabí Hirzo a jeho souputníci. Z úredního názvosloví premyslovské doby
Žemlicka, Josef. (2016) - In: FS Jirí Kuthan (2016) S. 83-94

53Buchbeitrag  The Czech Lands and the Papacy in the Early Middle Ages
Žemlicka, Josef. (2016) - In: The papacy and the Czech lands. A history of mutual relations S. 27-60

54Buchbeitrag  The King and 'His' Town of Litomerice/Leitmeritz in Medieval Bohemia
Žemlicka, Josef. (2015) - In: Lords and towns in medieval Europe S. 155-164

55Buchbeitrag  Sedlácek's Hrady, zámky a tvrze 100 Years on A Great Historical Project Revisited.
Žemlicka, Josef. (2015) - In: August Sedlácek in the age of digital humanities S. 73-83

56Artikel  "Právo knížete" a "právo zeme" jako pojmy staršího stredoveku ["Ducal Law" and "the Law of the Land" as Concepts in the Late Middle Ages]
Žemlicka, Josef. (2015) - In: Cesky casopis historicky Bd. 113 (2015) S. 303-345

57Buchbeitrag  Christianizace a etatizacní proces ve strední Evrope.
Žemlicka, Josef. (2014) - In: Cyrilometodejská misie a Evropa. 1150 let od príchodu solunských bratrí na Velkou Moravu S. 22-26

58Buchbeitrag  Dva dny ve meste, a bez úhony: všední príbeh z všední každodennosti predhusitského Slánska
Žemlicka, Josef. (2014) - In: Jeden den ve stredoveku S. 9-27

59Artikel  K využitelnosti Sedláckových Hradu a zámku po 100 letech: ohlédnutí za velkým historickým projektem
Žemlicka, Josef. (2014) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 17, 2 (2014) S. 145-157

60Buchbeitrag  Medieval Prague and the transformations of its structure
Žemlicka, Josef. (2014) - In: Saggi Francesca Bocchi S. 61-78

61Buchbeitrag  Heredes, hereditas, iure hereditario. K jednomu stredovékému pojmu [Heredes, hereditas, iure hereditario. To the One Medieval Term]
Žemlicka, Josef. (2014) - In: FS Jan Klápšte (2014) S. 375-384

62Buchbeitrag  The Christianisation and State Formation Process in Central Europe
Žemlicka, Josef. (2014) - In: The Cyril and Methodius mission and Europe S. 22-27

63Buchbeitrag  Pocátky ceského státu christianizacní optikou.
Žemlicka, Josef. (2014) - In: Otevri zahradu rajskou S. 17-21

64Artikel  Europa Srodkowa i jej wczesne panstwowosci: temat wyczerpany czy perspektywiczny?.
Žemlicka, Josef. (2013) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 120, 4 (2013) S. 911-919

65Buchbeitrag  Cechy a Morava
Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, Josef. (2013) - In: Christianizace a utvarení krestanské monarchie S. 219-261

66Artikel  K organizaci venkovského zázemí stredovekých mest [On the Organisation of the Rural Hinterland of Medieval Towns]
Žemlicka, Josef. (2013) - In: Cesky casopis historicky Bd. 111 (2013) S. 681-727

67Buchbeitrag  Za královskou korunou: premyslovská usilování o dedicné království.
Žemlicka, Josef. (2012) - In: Cesta ke Zlaté bule sicilské. Usilování o královskou korunu S. 14-35

68Artikel  K pozemkové výbave ceské nobility ve starším stredoveku
Žemlicka, Josef. (2012) - In: Cesky casopis historicky Bd. 110 (2012) S. 189-233

69Artikel  Díte ve starsím stredoveku [Das Kind im früheren Mittelalter]
Žemlicka, Josef. (2012) - In: Documenta Pragensia Bd. 31 (2012) S. 81-88

70Artikel  Ceská krajina ve stredoveké transformaci [The Czech Landscape in Medieval Transformation]
Žemlicka, Josef. (2012) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 15, 1 (2012) S. 7-43

71Buchbeitrag  The Germans and the Implantation of German Law among the Bohemians and Moravians in the Middle Ages
Žemlicka, Josef. (2012) - In: The expansion of Central Europe in the Middle Ages S. 237-270

72Buchbeitrag  Epizody z vládni praxe Premysla Otakara II. O revindikacich, hradech a nucené smene [Episodes from the Governmental Practice of Premysl Otakar II. On Revindications, Castles and Forced Changes]
Žemlicka, Josef. (2012) - In: FS Pavel Kouril S. 521-536

73Buchbeitrag  Havelské Mesto pražké: realita nebo fikce?
Žemlicka, Josef. (2012) - In: Havelské Mesto pražské ve stredoveku. Historie, archeologie, stavební historie S. 12-29

74Buchbeitrag  Der langwierige Weg zum Rathaus im tschechischen Mittelalter
Žemlicka, Josef. (2012) - In: Rathäuser als multifunktionale Räume der Repräsentation, der Parteiungen und des Geheimnisses S. 211-226

75Buchbeitrag  Krajina z lodi spatrená: inspekcní cesta Václava II. z Prahy vzhuru po Vltave.
Žemlicka, Josef. (2012) - In: FS Eva Semotanová S. 23-40

76Buchbeitrag  Gemeinsam und gegeneinander: Gefangene und Kerkermeister im Premyslidengeschlecht
Žemlicka, Josef. (2012) - In: The making of Western Christendom, 4th - 8th centuries S. 335-354

77Artikel  Zlatá bula sicilská: 800 let mezi realitou a mýty
Doležalová, EvaŽemlicka, Josef. (2012) - In: Akademický bulletin , 11 (2012) S. 10-11

78Buchbeitrag  Zu den Anfängen der Städte im Staat der Przemysliden. Beispiele aus dem tschechischen Städteatlas
Žemlicka, Josef. (2011) - In: Stadtgründung und Stadtwerdung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung S. 447ff.

79Buchbeitrag  Prager Westhandel im Früh- und Hochmittelalter
Žemlicka, Josef. (2011) - In: FS Franz Irsigler (2011) S. 1-14

80Buchbeitrag  Dux "Boemorum" und rex Boemie im mitteleuropäischen Wettstreit (nicht nur aus tschechischer Sicht gesehen) .
Žemlicka, Josef. (2011) - In: Böhmen und seine Nachbarn in der Premyslidenzeit S. 91-136
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/18162/11964

81Buchbeitrag  Pražský kámen a koruna králu v legitimizacní symbolice premyslovské epochy
Žemlicka, Josef. (2011) - In: FS Petr Sommer S. 169-180

82Buchbeitrag  Smrt posledního Premyslovce jako soucást evropské dynastické "výmeny"
Žemlicka, Josef. (2010) - In: FS Anežka Merhautová S. 377-383

83Buchbeitrag  Rod premyslovských knížat - spolecenství nebezpecné samo sobe.
Žemlicka, Josef. (2010) - In: Wspólnoty male i duze w spoleczenstwach Czech i Polski w sredniowieczu i w czasach wczesnonowozytnych S. 253-265

84Buchbeitrag  Smrt posledního Premyslovce jako soucást europské dynastické "výmeny"
Žemlicka, Josef. (2010) - In: FS Anežka Merhautová S. 377-383

85Buchbeitrag  Svatý Václav jako vecný kníže "Cechu" [Der heilige Wenzel als weiser Fürst der "Tschechen" ]
Žemlicka, Josef. (2010) - In: Svatý Václav. Na památku 1100. výrocí narození knížete Václava Svatého S. 211-220

86Buchbeitrag  K zájmu Premysla Otakara II. o mesta. [On the interest of Premysl II in towns]
Žemlicka, Josef. (2010) - In: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie S. 29-34

87Buchbeitrag  Die Verehrung des heiligen Gotthard (Godehard) im pr(emyslidischen Böhmen
Žemlicka, Josef. (2010) - In: Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter S. 363-368

88Buchbeitrag  Premyslovská epocha optikou dneška.
Žemlicka, Josef. (2010) - In: FS Zdenek Merinský S. 569-580

89Buchbeitrag  Kdo na ceský trun?: Nástupnická otázka po 4. srpnu 1306.
Žemlicka, Josef. (2010) - In: Za zdmi kláštera. Cisterciáci v ceských dejinách S. 99-109

90Buchbeitrag  Premyslovská epocha optikou dneška
Žemlicka, Josef. (2010) - In: FS Zdenek Merinský S. 569-580

91Artikel  K ústrojí premyslovského státu. Cechy a Morava jako zeme, království, markrabství. [On the Mechanism of the Przemyslid State. Bohemia and Moravia as a Land, a Kingdom]
Žemlicka, Josef. (2010) - In: Cesky casopis historicky Bd. 108 (2010) S. 361-405

92Buchbeitrag  Zlatá bula sicilská
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 300-301

93Buchbeitrag  Venkovské románské kostely
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 270-271

94Buchbeitrag  The Czech State in the Era of Przemyslid Princes and Kings (from the Beginning of the 11th Century to 1306). 4. The Realm of Przemysl Otakar II and Wenceslas II
Žemlicka, Josef. (2009) - In: A History of the Czech Lands S. 106-118

95Buchbeitrag  Praha, paní Cech
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 172-174

96Buchbeitrag  The Czech State in the Era of Przemyslid Princes and Kings (from the Beginning of the 11th Century to 1306). 3. The Czech Lands in the Time of the Great Colonization
Žemlicka, Josef. (2009) - In: A History of the Czech Lands S. 98-105

97Buchbeitrag  Jindrich Zdik - biskup, diplomat a organizator
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Jindrich Zdik (1126 - 1150). Olomoucky biskup S. 13-28

98Buchbeitrag  Naši Nemci, cizí Nemci a Židé
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 497-501, 504-507

99Buchbeitrag  Královská korunovace
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 308-309

100Buchbeitrag  Symboly panovnické moci
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 287-289

101Buchbeitrag  Krizovatky Vladislava II. Co mohl a nemohl druhy cesky král?
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Vladislav II. druhý král Premyslova rodu S. 17-27

102Buchbeitrag  The Czech State in the Era of Przemyslid Princes and Kings (from the Beginning of the 11th Century to 1306). 2. Royal Titles and Their Historical Significance
Žemlicka, Josef. (2009) - In: A History of the Czech Lands S. 95-97

103Artikel  O "svobodné soukromosti" pozemkového vlastnictví (K rozsahu a kvalite velmožské držby v premyslovských Cechách) [On "unencumbered appropriation" of landed property. On the scope and quality of aristocratic possessions in Przemyslid Bohemia]
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Cesky casopis historicky Bd. 107 (2009) S. 269-308

104Buchbeitrag  L'écho de la première croisade en Bohême
Žemlicka, Josef. (2009) - In: La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge S. 279-284

105Buchbeitrag  Volba a nastolování ceských knížat
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 290-291

106Buchbeitrag  Pohrby knížat a králu
Bravermanová, MilenaŽemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 348-350

107Buchbeitrag  Premyslovci v ceské historiografii. [The Premysls in the Czech Historiography.]
Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 7-12

108Buchbeitrag  Spolecnost v podrucí státu
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 165-171, 175-181, 185-191, 196-203, 207-215

109Buchbeitrag  Rozmach a vrchol premyslovské moci
Žemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 295-299, 302-307, 311-317, 322-327, 332-337, 341-347

110Artikel  Kasteláni, vilikové a benenficia v netransformované transformaci [Castel bailiffs, Castle stewards (villici) and Beneficia in untransformed transformation]
Žemlicka, Josef. (2008) - In: Cesky casopis historicky Bd. 106 (2008) S. 109-136

111Artikel  Österreich und Böhmen 1156 - 1212: Versuch eines historischen Vergleichs des 'Privilegium minus' und der Goldenen Bulle von Sizilien
Žemlicka, Josef. (2008) - In: Historica Ser. NS, Bd. 13 (2008) S. 47-74

112Buchbeitrag  Privilegium minus a Zlatá bula sicilská: 1156-1212. Srovnání srovnatelného? [ Privilegium Minus and the Golden Bulla of Sicily: 1156-1212. Comparison of Comparable?]
Žemlicka, Josef. (2008) - In: FS Svatava Rakova Tl. 2 S. 475-493

113Buchbeitrag  Przemysl Otakar I.
Žemlicka, Josef. (2008) - In: Cestí králové (2008) S. 79-92

114Artikel  O modelech vývoje premyslovského státu [Über das Modell der Entwicklung des Przemysliden-Staates]
Treštík, DušanŽemlicka, Josef. (2007) - In: Cesky casopis historicky Bd. 105 (2007) S. 122-164

115Buchbeitrag  Bohemia and Moravia
Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, JosefOpacic, Zoë. (2007) - In: Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus' c.900-1200 S. 214-262

116Buchbeitrag  Výberová bibliografie prací profesora Josefa Žemlicky za léta 1997-2006
Žemlicka, Josef. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 566-573

117Buchbeitrag  Praha mezi Reznem a Merseburkem: K politické geografii strední Evropy a jejímu odrazu v Zlaté bule sicilské [Prag zwischen Regensburg und Merseburg. Zur politischen Geographie Mitteleuropas und ihrem Reflex in der Sizilianischen Goldenen Bulle]
Žemlicka, Josef. (2007) - In: FS Václav Ledvinka S. 21-38

118Artikel  The Christianisation of Bohemia and Moravia
Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, JosefDoležalová, Eva. (2007) - In: Annual of medieval studies at Central European University Budapest Bd. 13 (2007) S. 153-163

119Artikel  Die dritte Basler Urkunde Friedrichs II. für die Premysliden (26. September 1212). Zur Interpretation des Begriffs Mocran et Mocran
Žemlicka, Josef. (2007) - In: Archiv für Diplomatik Bd. 53 (2007) S. 251-290

120Buchbeitrag  Cesta Moravy k markrabství [The Moravian Way to the Margraviate Status.]
Žemlicka, Josef. (2007) - In: FS Jaroslav Pánek S. 65-68

121Artikel  Mocren, Mogkran, Muckern: Kde hledat rišský majetek Mocran et Mocran? [Mocren, Mogran, Muckern. Wo lag das Reichsgut Mocran et Mocran?]
Žemlicka, Josef. (2007) - In: Cesky casopis historicky Bd. 105 (2007) S. 305-350

122Buchbeitrag  Zum städtischen Selbstbewusstsein in den böhmischen Ländern während des 13. und 14. Jahrhunderts
Žemlicka, Josef. (2007) - In: Was machte im Mittelalter zur Stadt? Selbstverständnis, Außensicht und Erscheinungsbilder S. 151-155

123Buchbeitrag  K urcování a interpretaci místních jmen ve Friedrichove diplomatári a dalších edicích [Zur Bestimmung und Interpretation von Ortsnamen in Friedrichs Urkundenbuch und in weiteren Editionen]
Žemlicka, Josef. (2007) - In: FS Marie Bláhová S. 539-552

124Buchbeitrag  Sacramenta v politickém živote premyslovských Cech [ Sacramenta im politischen Leben Böhmens in der Premyslidenzeit]
Žemlicka, Josef. (2006) - In: FS Lenka Bobková S. 16-26

125Buchbeitrag  Tertius rex Bohemorum: Premysl Otakar I., král na rozhraní epoch
Žemlicka, Josef. (2006) - In: Cisterciáci na Morave. Sbornik k 800. výrocí príchodu cisterciáku na Moravu S. 42-52

126Artikel  Mocran et Mocran: Tretí basilejská listina Fridricha II. v kontextu Zlaté buly sicilské [Mocran et Mocran. Die dritte Baseler Urkunde von Friedrich II. im Zusammenhang mit der Goldenen Bulle von Sizilien.]
Žemlicka, Josef. (2006) - In: Cesky casopis historicky Bd. 104 (2006) S. 733-782

127Buchbeitrag  Úcta svatého Gotharda v premyslovských Cechách
Žemlicka, Josef. (2006) - In: Svetci a jejich kult ve stredoveku S. 345-349

128Artikel  "Polská koruna" Vratislava II, aneb cím ho nemohl obdarit Jindrich IV. Glosy ke stredoveké korunovacní symbolice [ The "Polish Crown" of Vratislav II. or What Henry IV Could or Could Not Bestow Upon Him. Notes on Medieval Coronation Symbolism]
Žemlicka, Josef. (2006) - In: Cesky casopis historicky Bd. 104 (2006) S. 1-46

129Buchbeitrag  Sídelní geografie premyslovských Cech
Žemlicka, Josef. (2006) - In: Ceské zeme v raném stredoveku S. 74-84

130Buchbeitrag  Wallfahrten aus Böhmen nach dem Heiligen Land und ihre kulturelle Bedeutung (bis Mitte des 12. Jahrhunderts)
Žemlicka, Josef. (2006) - In: Wallfahrten in der europäischen Kultur S. 37-52

131Buchbeitrag  Hmotné zabezpecení nejstarších benediktinských klášteru v Cechách
Žemlicka, Josef. (2006) - In: Svatý Prokop, Cechy a strední Evropa S. 265-276

132Buchbeitrag  Kníže Vladivoj a premyslovská consanguinitas ke skladbe vládnoucího rodu v 10. a zacátkem 11. století [Fürst Vladivoj und die premyslidische consanguinitas zur Zusammensetzung des Herrschergeschlechtes im 10. und frühen 11. Jahrhundert.]
Žemlicka, Josef. (2006) - In: FS Jirí Sláma (2006) S. 181-195

133Artikel  Atlasové projekty v Historickém ústavu Akademie ved Ceské republiky
Felcman, OndrejSemotanová, EvaŠimunek, RobertŽemlicka, Josef. (2005) - In: Historická geografie Bd. 33 (2005) S. 484-504

134Buchbeitrag  Transformation of the Dukedom of 'the Bohemians' into the Kingdom of Bohemia
Žemlicka, Josef. (2005) - In: Political Culture in Central Europe (10th-20th Century) 1 S. 47-64

135Buchbeitrag  Rituál prísahy a koruna Václava II.: K obrazu dvora posledních Premyslovcu
Žemlicka, Josef. (2005) - In: FS František Kavka (2005) S. 35-46

136Buchbeitrag  Die mittelalterliche Stadt in Böhmen und Mähren als Objekt der mediävistischen Forschung. Bilanz und Perspektiven.
Žemlicka, Josef. (2005) - In: Stadt und Region. Internationale Forschungen und Perspektiven S. 127-138

137Buchbeitrag  Güterausstattung der ältesten Benediktinerklöster in Böhmen
Žemlicka, Josef. (2005) - In: Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa S. 289-301

138Buchbeitrag  Premyslovští "Emigranti" a ríšská politika: K diplomacii Sálcu a Štaufu ve strední Evrope [Die premyslidischen "Emigranten" und die Reichspolitik. (Zur Diplomatie der Salier und Staufer im Mitteleuropa).]
Žemlicka, Josef. (2005) - In: FS Ales Skrivan S. 513-524

139Buchbeitrag  Roudnický záznam o "zlých létech" po smrti Premysla Otakara II. Osudy vsi Dájova a František Pražský? [Die Raudnitzer Aufzeichnung der "schlimmen Jahre" nach dem Tode Premysl Otakars II. Das Schicksal des Dorfes Dájov und Franz von Prag?]
Žemlicka, Josef. (2005) - In: FS Jirí Kuthan (2005) S. 89-102

140Buchbeitrag  "Král jak ubohý hríšník svých poklesku litoval v pláci". Václav II., Zbraslav a svatý Ludvík IX. ["The weeeping king regetted his sins like the sinner miserable". Wenzel 2., Zbraslav and St. Luis 9. of France.]
Žemlicka, Josef. (2004) - In: FS František Šmahel (Verba) S. 193-210

141Buchbeitrag  Peruc, Cechy a lovecká vášen knížete Oldricha
Žemlicka, Josef. (2004) - In: Peruc v mýtech a dejinách. Sborník S. 5-23

142Buchbeitrag  Die böhmisch-mährische Stadt in den Bild- und Quellenzeugnissen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit
Žemlicka, Josef. (2004) - In: Bild und Wahrnehmung der Stadt S. 285-299

143Buchbeitrag  Poslední lov knížete Bretislava. K událostem ve Zbecne pred Vánocemi roku 1100. [Die letzte Jagd des Fürstens Bretislav. Zu den Ereignissen in Zbecno vor Waihnachten im Jahre 1100]
Žemlicka, Josef. (2003) - In: FS Jaroslav Mezník S. 231-246

144Buchbeitrag  Die tschechische Mediävistik 1990 - 2002
Šmahel, FrantišekŽemlicka, Josef. (2003) - In: Tschechische Mittelalterforschung 1990 - 2002 S. 11-66

145Buchbeitrag  Stará cesta do Bechynska. K vnímání prostoru a vzdáleností v premyslovských Cechách.
Žemlicka, Josef. (2003) - In: FS Dušan Treštík S. 319-332

146Artikel  Ceské 13. století: "Privatizace" státu [ Das böhmische 13. Jahrhundert. Die "Privatisierung" des Staates]
Žemlicka, Josef. (2003) - In: Cesky casopis historicky Bd. 101 (2003) S. 509-541

147Artikel  Nemci, nemecké právo a transformacní zmeny 13. století. Nekolik úvah a jeden záver [ Die Deutschen, das deutsche Recht und Transformationsänderungen des 13. Jahrhunderts Einige Erwägungen und ein Schluß.]
Žemlicka, Josef. (2003) - In: Archaeologia historica Bd. 28 (2003) S. 33-46

148Buchbeitrag  Die Deutschen und die deutschrechtliche Kolonisation Böhmens und Mährens im Mittelalter
Žemlicka, Josef. (2002) - In: Historiographical Approaches to Medieval Colonization of East Central Europe S. 107-143

149Buchbeitrag  Panovníci z rodu Premyslovcu
Žemlicka, Josef. (2002) - In: Clovek Ceského stredoveku S. 25-56

150Artikel  Medieval studies
Šmahel, FrantišekŽemlicka, Josef. (2002) - In: Historica Ser. NS, Bd. 7/8 (2000/01) S. 13-55

151Buchbeitrag  Das Premysliden-Geschlecht an der Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert
Žemlicka, Josef. (2001) - In: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 S. 79-91

152Artikel  Svatý Václav v dejinách a tradicích zeme
Žemlicka, Josef. (2001) - In: Universum Bd. 9, 41 (2001) S. 28-32

153Artikel  Hmotné vybavení kláštera v Sázave do konce 12. století s výhledem do roku 1419
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Sázavsko Bd. 7 (2000) S. 5-13

154Buchbeitrag  Natürliche Zerstörungen in den böhmisch-mährischen Städten während des Mittelalters und der frühen Neuzeit
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Stadtzerstörung und Wiederaufbau. Zerstörung durch die Stadtherrschaft, innere Unruhen und Kriege S. 147-155

155Buchbeitrag  Die Premysliden und Böhmen
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 430-435

156Buchbeitrag  Gemeinsame Züge der mitteleuropäischen Staaten.
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 830-833

157Buchbeitrag  Hereditates, que vulgariter claske vocantur. Ješte k otázce "kladských" dedin [Hereditates, que vulgariter claske vocantur. Once Again, Concerning the Matter of the "Glatz-Hereditates"]
Žemlicka, Josef. (2000) - In: FS Pavel Spunar (2000) S. 144-154

158Buchbeitrag  Böhmen - von den slawischen Burgzentren zum spätmittelalterlichen Städtenetz (mit Berücksichtigung Mährens)
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Städtelandschaft - Städtenetz - zentralörtliches Gefüge S. 233-254

159Buchbeitrag  Böhmen: Herrschaftszentren und Herrschaftsorganisation.
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 367-372

160Buchbeitrag  Art. Moravia
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Encyclopedia of the Middle Ages Tl. 2 S. 985-986

161Buchbeitrag  Rod Premyslovcu na rozhraní 10. a 11. století
Žemlicka, Josef. (2000) - In: Premyslovský stát kolem roku 1000 S. 267-273

162Buchbeitrag  Stredoveká kolonizace v pojetí Františka Palackého a soucasný stav výzkumu [ Die mittelalterliche Kolonisation im Verständnis František Palackýs und der heutige Forschungsstand.]
Žemlicka, Josef. (1999) - In: František Palacký 1798 - 1998 S. 101-111

163Artikel  Markomané, Nemci a stredoveká kolonizace. K historiografii jednoho problému ceské medievistiky [ Markomannen, Deutsche und die mittelalterliche Kolonisation. Zur Historiographie eines Problems der tschechischen Mediävistik]
Žemlicka, Josef. (1999) - In: Cesky casopis historicky Bd. 97 (1999) S. 235-272

164Buchbeitrag  Natürliche Zerstörungen in den böhmisch-mährischen Städten während des Mittelalters und der frühen Neuzeit
Žemlicka, Josef. (1999) - In: Stadtzerstörung und Wiederaufbau. Zerstörungen durch Erdbeben, Feuer und Wasser S. 147-155

165Buchbeitrag  Art. Zlicanen
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 660

166Buchbeitrag  Art. Smecno
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 574

167Buchbeitrag  Art. Welvarn
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 656-657

168Buchbeitrag  Art. Prerow an der Elbe
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 493-494

169Buchbeitrag  Tradice babenbersko-premyslovských manželských svazku [Die Tradition der babenbergisch-premyslidischen Heiratsverbindungen]
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Cesko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko S. 69-75

170Buchbeitrag  Art. Budec
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 83-84

171Buchbeitrag  Die Tradition der babenbergisch-przemyslidischen Heiratsverbindungen
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert S. 77-84

172Buchbeitrag  Art. Krinetz
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 301

173Buchbeitrag  Art. Oswetiman
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 435-436

174Buchbeitrag  Art. Knobiz
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 268

175Buchbeitrag  Art. Buchlau
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 82

176Buchbeitrag  Art. Sadska
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 539-540

177Buchbeitrag  Art. Dimokur
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 110-111

178Artikel  "Právo nucené smeny" pri zakládání stredovekýych mest [Das Recht des Zwangsaustausches bei der Gründung mittelalterlicher Städte]
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Cesky casopis historicky Bd. 96 (1998) S. 502-531

179Buchbeitrag  Art. Wrana
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 674-675

180Buchbeitrag  Art. Ungarisch Ostra
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 638-639

181Buchbeitrag  Art. Podebrad
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 459-461

182Buchbeitrag  Art. Ungarisch Brod
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 635-636

183Buchbeitrag  "Ríše" ceských Boleslavu, Slavníkovci a biskup Vojtech. ["Das Reich" der tschechischen Boleslaw's, Slavnik's und Bischof Adalbert]
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Swietego Wojciecha S. 61-69

184Buchbeitrag  Art. Budenitz
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 84

185Buchbeitrag  Art. Schlan
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 550-551

186Buchbeitrag  Premyslovci - Piastovci - Slavníkovci.
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Svatý Vojtech, Cechové a Evropa S. 37-48

187Artikel  "Dvacet pánu" Ceské zeme. K vymezení panujícího rodu v 11. a 12. století [ "Zwanzig Herren" des Landes Böhmen. Zur Bestimmung des Herrschergeschlechtes im 11. und 12. Jahrhundert.]
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Casopis matice moravské Bd. 117 (1998) S. 293-309

188Buchbeitrag  Art. Lissa an der Elbe
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 341-342

189Buchbeitrag  Art. Zlonitz
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 687-688

190Buchbeitrag  Art. Buchlowitz
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 83

191Buchbeitrag  Art. Lautschin
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 321

192Buchbeitrag  Art. Nimburg
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 413-415

193Buchbeitrag  Art. Libitz an der Cidlina
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 335

194Buchbeitrag  Art. Ungarisch Hradisch
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 636-638

195Artikel  Vztah Jana Lucemburského k mestum Ceského království [Die Beziehung Johann von Luxemburgs zu den Städten im Königreich Böhmen]
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 5 (1998) S. 27-34

196Buchbeitrag  Art. Znaim
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 660-661

197Buchbeitrag  Art. Bustehrad
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 87-88

198Artikel  Rod, rodina a príbuzenstvo Hroznaty Tepelského. (K otázce fyzické kontinuity ceské šlechty) [Geschlecht, Familie und Verwandschaft Hroznatas von Teplá. (Zur Frage der physischen Kontinuität des böhmischen Adels)]
Žemlicka, Josef. (1998) - In: Západoceský historický sborník Bd. 4 (1998) S. 5-39

199Buchbeitrag  Dekan Vít, hodnostár a dobrodinec pražské kapituly. Sonda do života významné kulturní osobnosti 13. století [ Dekan Veit - Würdenträger und Wohltäter des Prager Kapitels. Eine Sonde in das Leben einer bedeutenden Persönlichkeit des 13. Jahrhunderts]
Žemlicka, Josef. (1998) - In: FS Zdenka Hledíková (1998) S. 549-569

200Buchbeitrag  Art. Liditz
Žemlicka, Josef. (1998) - In: HHSt Böhmen S. 339

201Buchbeitrag  Art. Vladislav II., König von Böhmen (1471-1516) und Ungarn (1490-1516) (1456-1516)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1805

202Buchbeitrag  Art. Vrsovci (dt. Wrschowitzer, im lat. Orig. Wirsovici, Wrissowici, Vrsenses), Adelsgeschlecht in Böhmen
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1875-1876

203Buchbeitrag  Art. Wenzelskrone
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 2194

204Buchbeitrag  Art. Vladislav II., Herzog und König von Böhmen (1140-72) († 1174)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1804-1805

205Buchbeitrag  Slaný - opoždené založení jednoho královského mesta
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Slaný. Ceské mesto ve stredoveku S. 4-11

206Buchbeitrag  Art. Všehrd, Viktorin Cornelius von, böhmischer Jurist und Humanist (um 1460-1520)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1876

207Buchbeitrag  Art. Vratislav I., Fürst von Böhmen (915-921) (888-921)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1873

208Buchbeitrag  Art. Udalrich, Fürst von Böhmen (1012-33, 1033-34/† 1034)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1172-1173

209Buchbeitrag  Art. Vladislav I., Herzog von Böhmen (1109-17, 1120-25) († 1112)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1804

210Buchbeitrag  Art. Vratislav II., Fürst und König von Böhmen (1061-92) (nach 1031-1092)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1873-1874

211Artikel  Vznik mesta Slaného: Príciny a okolnosti pozdního konstituování jednoho královského mesta [ Entstehung der Stadt Slaný: Ursachen und Umstände der späten Konstituierung einer königlichen Stadt]
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Historická geografie Bd. 29 (1997) S. 339-357

212Buchbeitrag  Die Städtepolitik Johanns von Luxemburg im Königreich Böhmen
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Johann der Blinde S. 255-262

213Buchbeitrag  Art. Wenzel II., König von Böhmen, König von Polen. 1. Leben
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 2188-2189

214Buchbeitrag  Art. Stará Boleslav
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 61-62

215Buchbeitrag  Art. Wenzel I. (der Einäugige), König von Böhmen (1230-53) (1205-1253)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 2187-2188

216Artikel  Kastelán Blah a jeho rod. Príbeh velmožské rodiny z Litomericka [Kastellan Blah und sein Geschlecht.]
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 35 (1997) S. 193-206

217Buchbeitrag  Zu den gegenseitigen Raum- und Rechtsverhältnissen der Urbanisierungsprozesse in den Böhmischen Ländern
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 672-675

218Buchbeitrag  Zwangsumtausch als Instrument der königlichen Städtegründungspolitik in Böhmen und Mähren
Žemlicka, Josef. (1997) - In: FS Karlheinz Blaschke (1997) S. 157-166

219Buchbeitrag  Art. Wenzel III., König von Böhmen und Polen 1305-06, König von Ungarn 1301-05 (als Ladislaus V.) (1289-1306)
Žemlicka, Josef. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 2190

220Buchbeitrag  Entstehung und Entfaltung der Marktorganisation in Böhmen und Mähren
Žemlicka, Josef. (1996) - In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa S. 17-27

221Buchbeitrag  Art. Premysliden
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 186-188

222Buchbeitrag  Art. Schlan
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1475

223Buchbeitrag  Art. Spytihnev II., Herzog von Böhmen (1055-1061)
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 2149

224Buchbeitrag  Art. Rostislav, Fürst im Großmährischen Reich (846-870)
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1044

225Buchbeitrag  Premyslovci, Vítkovci, Kuenringové. Vytlacení šlechtické moci do politických hranic 1156/58 - 1310
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Kultury na hranici. Jižní Cechy - Jižní Morava - Waldviertel - Weinviertel S. 39-42

226Buchbeitrag  Art. Sedletz
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1666

227Artikel  Expanze, krize a obnova Cech v letech 935-1055: K systémovym promenám ranych státu ve strední Evrope [ Die Expansion, Krise und Erneuerung Böhmens in den Jahren 935-1055]
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Cesky casopis historicky Bd. 93 (1995) S. 205-222

228Buchbeitrag  Leitmeritz (Litomerice) als Beispiel eines frühmittelalterlichen Burgzentrums in Böhmen
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Burg, Burgstadt, Stadt S. 256-264

229Buchbeitrag  Stredoveké mesto v Cechách a na Morave v pohledech soucasného výzkumu
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Miasto S. 23-27

230Artikel  Das "Reich" des böhmischen Boleslavs und die Kirche an der Jahrtausendwende. Zur Charakteristik der frühen Staaten in Mitteleuropa
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Archeologické rozhledy Bd. 47 (1995) S. 267-278

231Artikel  K dotvárení hradské síte za Bretislava I. [Completing the Fortress Network under Bretislav I. ]
Žemlicka, Josef. (1995) - In: Historická geografie Bd. 28 (1995) S. 27-47

232Buchbeitrag  Vyšehrad 1130: Soud, nebo inscenace? (K "nekosmovskému" pojetí ceských dejin) [Vyšehrad im Jahre 1130. Gericht oder Inszenierung? Zu einer von Kosmas abweichenden Auffassung der böhmischen Geschichte]
Žemlicka, Josef. (1994) - In: FS František Šmahel (1994) S. 47-68

233Artikel  Die Anfänge des "grundherrschaftlichen" Adels im Staat der Premysliden
Žemlicka, Josef. (1994) - In: Historica Ser. NS, Bd. 1 (1994) S. 37-57

234Buchbeitrag  Origins of noble landed property in Premyslide Bohemia
Žemlicka, Josef. (1994) - In: Nobilities in Central and Eastern Europe S. 7-24

235Artikel  Premyslovci - jak je neznáme.
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 31 (1993) S. 52

236Buchbeitrag  Art. Opatovice
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1411

237Buchbeitrag  Art. Mladá Boleslav (Jung Bunzlau)
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 697-698

238Buchbeitrag  Art. Mähren
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 106-111

239Buchbeitrag  Art. Otakar I. Premysl, Herzog von Böhmen (1192-1193), König von Böhmen (1198-1230)
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1553

240Buchbeitrag  Art. Melník
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 502

241Artikel  "Omnes Bohemi": od svatováclavské celedi ke stredoveké slechte ["Omnes Bohemi": Von der "Gemeinde des hl. Wenzel" bis zum mittelalterlichen Adel]
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 3 (1993) S. 111-133

242Buchbeitrag  Art. Olmütz
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1400-1401

243Buchbeitrag  Art. Mojmír I., Herrscher des Großmährischen Reiches (ca. 830-846)
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 720-721

244Buchbeitrag  Art. Mojmír II., letzter Herrscher des Großmährischen Reiches (894-ca. 905/906)
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 721

245Buchbeitrag  Art. Otakar II. Premysl, König von Böhmen (1253-1278)
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1553-1554

246Buchbeitrag  K hodnovernosti listiny Jana XV. pro kláster v Brevnove (31.V.993) [Zur Glaubwürdigkeit des Privilegs Johanns XV. für das Kloster Brevnov]
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Milénium brevnovského klástera S. 25-39

247Artikel  Kultura stredovekého Slezska a Cech
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Cesky casopis historicky Bd. 91 (1993) S. 351

248Artikel  Te ducem, te iudicem, te rectorem: (Snemovni shromazdeni v casne stredovekych cechach - kontinuita ci diskontinuita?) [Te ducem, te iudicem, te rectorem: Die Landtagsversammlungen im frühmittelalterlichen Böhmen - Kontinuität oder Diskontinuität? ]
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Cesky casopis historicky Bd. 91 (1993) S. 369-384

249Artikel  Zrízení pracovní skupiny pro dejiny stredovekého osídlení
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 31 (1993) S. 49

250Buchbeitrag  Art. Otto I., mährischer Teilfürst († 1087)
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1577

251Buchbeitrag  K osobnosti knížete Konráda II. Oty [Zur Persönlichkeit des Fürsten Konrad II. Ota]
Žemlicka, Josef. (1993) - In: Ceský stát na prelomu 12. a 13. století S. 17-27

252Artikel  "Moravané" v casném stredoveku
Žemlicka, Josef. (1992) - In: Cesky casopis historicky Bd. 90 (1992) S. 17-32

253Artikel  Premyslovský stát v politické skladbe rane stredoveké Evropy
Žemlicka, Josef. (1992) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 2 (1992) S. 29-44

254Artikel  Mitra ceských knížat.
Žemlicka, Josef. (1992) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 3 (1992) S. 17-22

255Buchbeitrag  Úvahy nad vznikem ceských a moravských mest
Žemlicka, Josef. (1992) - In: FS Ivan Hlavácek (1992) S. 549-559

256Buchbeitrag  Art. Kunigunde, böhmische Königin († 1285)
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1571

257Buchbeitrag  Art. Levý Hradec
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1925-1926

258Buchbeitrag  Art. Kourim
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1464

259Buchbeitrag  Art. Libice
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1953

260Buchbeitrag  Art. Leitmeritz
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1864

261Buchbeitrag  Vozniknovenije i razvitije rannefeodal'nych centralizovannych monarchij v Central'noj Evrope
Žemlicka, JosefMarsina, Richard. (1991) - In: Ranne-feodalnyje gosudarstva i narodnosti (južnyje i zapadnyje slavjane VI-XII vv.) S. 167-189

262Buchbeitrag  Art. Krawarn
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1481

263Artikel  Stredoveké osídlení a studium hospodárských dejin
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Archaeologia historica Bd. 16 (1991) S. 37-43

264Artikel  Politicky kalendar premyslovskych Cech [Der "politische Kalender" Böhmens in der Premyslidenepoche ]
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Cesky casopis historicky Bd. 89 (1991) S. 31-47

265Artikel  Repertorium ceských a moravských mest doby premyslovské.
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 29 (1991) S. 251

266Buchbeitrag  Gosudarstvennaja ideologija pržemyslovskoj Cechii i formirovanie nacionalnogo soznanija
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Rannefeodalnyje slavjanskije gosudarstva i narodnosti S. 28-34

267Buchbeitrag  Art. Leitomischl
Žemlicka, Josef. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1864-1865

268Artikel  K zrodu vrcholne feudální "pozemkové" šlechty ve státe Premyslovcu [Zur Entstehung des feudalen "Bodenbesitzadels" im Staate der Premysliden]
Žemlicka, Josef. (1990) - In: Casopis matice moravské Bd. 109 (1990) S. 17-38

269Artikel  K pocátkum a rozrodu Hrabišicu
Žemlicka, Josef. (1990) - In: Folia historica Bohemica Bd. 13 (1990) S. 7-41

270Buchbeitrag  Investissements opérés par les villes de Prague dans les années 1420 à 1547
Janácek, JosefŽemlicka, Josef. (1989) - In: Investimenti e civiltà urbana S. 983-992

271Artikel  "Duces Boemanorum" a vznik premyslovské monarchie ["Duces Boemanorum" and the Origin of the Premyslid Monarchy]
Žemlicka, Josef. (1989) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 37 (1989) S. 697-721

272Artikel  Ideologie státu posledních Premyslovcu [Die Staatsideologie der letzten Przemysliden]
Žemlicka, Josef. (1988) - In: Folia historica Bohemica Bd. 12 (1988) S. 123-142

273Buchbeitrag  Rane feudální monarchie a královský u západních Slovanú
Žemlicka, Josef. (1987) - In: Typologie rane feudálních slovanských státu S. 77-92

274Artikel  Velka Morava a byzantská misie [Großmähren und die byzantinische Mission]
Žemlicka, Josef. (1986) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 34 (1986) S. 106-113

275Artikel  Keltské oppidum nad Závistí a jeho osudy v historické dobe. [Das keltische Oppidum oberhalb von Závist und sein Schicksal in der historischen Zeit]
Žemlicka, Josef. (1986) - In: Folia historica Bohemica Bd. 10 (1986) S. 25-40

276Artikel  Odboj kralevice Premysla v letech 1248-1249 a jeho sociální zázemí [Die Rebellion des Königssohnes Premysl in den Jahren 1248-1249 und ihr sozialer Hintergrund]
Žemlicka, Josef. (1985) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 33 (1985) S. 564-586

277Artikel  Na úvod k vedeckému zasedání "Ceský stát a stavovství v 15. a 16. století". [Zur Einführung des wissenschaftlichen Symposiums "Der böhmische Staat und das Ständewesen im 15. und 16. Jahrhundert"]
Žemlicka, Josef. (1984) - In: Folia historica Bohemica Bd. 6 (1984) S. 7-15

278Artikel  Královsky císník Zbraslav a jeho dedictví: Vznik a rozklad jednoho feudálního dominia z první poloviny 13. stol [Der königliche Mundschenk Zbraslav und sein Testament. Entstehung und Zerfall eines feudalen Dominiums aus der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts]
Žemlicka, Josef. (1983) - In: Historická geografie Bd. 21 (1983) S. 117-132

279Artikel  K nekterým problémum studia starších ceských dejin do roku 1526.
Žemlicka, Josef. (1983) - In: Folia historica Bohemica Bd. 5 (1983) S. 329-339

280Artikel  Stát a církev v premyslovských Cechách. [Staat und Kirche im Böhmen der Premysliden]
Žemlicka, Josef. (1983) - In: Sborník Národního Muzea v Praze A Bd. 37 (1983) S. 87-93

281Artikel  Das 13. Jahrhundert in der tschechischen Geschichte
Žemlicka, Josef. (1983) - In: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte , 1 (1983) S. 123-136

282Buchbeitrag  Studium stredovekého osídlení a archeologie
Klápšte, JanSláma, JiríSmetánka, ZdenekŽemlicka, Josef. (1982) - In: Metodologické problémy ceskoslovenské archeologie S. 137-141

283Artikel  Slované v severních Cechách.
Žemlicka, Josef. (1981) - In: Folia historica Bohemica Bd. 3 (1981) S. 357-361

284Artikel  Spor Premysla Otakara I. s pražským biskupem Ondrejem [Der Streit König Premysl Ottokars I. mit dem Prager Bischof Andreas]
Žemlicka, Josef. (1981) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 29 (1981) S. 704-730

285Artikel  K nerovnomernosti hospodárského vývoje v období vrcholného feudalismu. [Zur Disproportionalität der wirtschaftlichen Entwicklung in der Epoche des Hochfeudalismus]
Žemlicka, Josef. (1980) - In: Folia historica Bohemica Bd. 2 (1980) S. 175-187

286Artikel  Bezdezsko: "královské území" Premysla Otakara II. [Das Gebiet um Bezdez: Königsland Premysl Otakars II.]
Žemlicka, Josef. (1980) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 28 (1980) S. 726-751

287Artikel  Litomerická kastelánie a jejl postaveni v rane stredovekvch Cechách
Žemlicka, Josef. (1979) - In: Litomericko. Vlastivedny sbornik Bd. 15 (1979) S. 37-52

288Artikel  Ekonomika ceských zemí v období prechodu od raného k vrcholnému feudalismu. [Die Oekonomik der böhmischen Länder in der Übergangsperiode vom Früh- zum Hochfeudalismus.]
Žemlicka, Josef. (1979) - In: Folia historica Bohemica Bd. 1 (1979) S. 109-129

289Artikel  Nezdarená mestská založení v Cechách ve 13. století. [Unsuccessful Foundings of Towns in Bohemia in the 13th Century]
Žemlicka, Josef. (1979) - In: Hospodárské dejiny Bd. 3 (1979) S. 43-68

290Artikel  Studium dejin osídlení v Cechách a jeho další perspektivy.
Klápšte, JanŽemlicka, Josef. (1979) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 27 (1979) S. 884-906

291Artikel  K charakteristice stredoveké kolonizace v Cechách [Zur Charakteristik der mittelalterlichen Kolonisation in Böhmen]
Žemlicka, Josef. (1978) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 26 (1978) S. 58-81

292Artikel  Formation of the Town Network in Bohemia: the Lower Ohre River Area under Culminating Feudalism, 13th - 14th Century
Žemlicka, Josef. (1978) - In: Hospodárské dejiny Bd. 2 (1978) S. 193-224

293Artikel  Osídlení Litomericka do zacátku 13. století. [Siedlungsgeschichte der Umgebung von Litomerice bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts]
Žemlicka, Josef. (1978) - In: Historická geografie Bd. 17 (1978) S. 65-98

294Artikel  Premyslovská hradská centra a pocátky mest v Cechách [Die Burgenzentren der Przemyslidenzeit und die Anfänge der Städte in Böhmen]
Žemlicka, Josef. (1978) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 26 (1978) S. 559-586

295Buchbeitrag  Osídleni Litomericka do zacátku 13. stoleti [Siedlungsgeschichte der Umgebung von Leitmeritz bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts]
Žemlicka, Josef. (1978) - In: Príspevkú k dejinám osídlení predhusitskych Cech S. 65-98

296Artikel  K lokalizaci zaniklých osad a pomístních názvu mezi Zbraslaví a Jílovým [Zur Lokalisierung untergegangener Siedlung und Flurnamen zwischen Zbraslav und Jílové]
Žemlicka, Josef. (1970) - In: Historická geografie Bd. 5 (1970) S. 87-97

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.