RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Barceló Crespí, Maria«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Barceló Crespí, Maria

RI opac: 133 Einträge

1Monographie  Davant la mort: els rituals medievals a la ciutat de Mallorca (s. XV)
Barceló Crespí, Maria. - Palma de Mallorca (2019)

2Monographie  Beguines i beates mallorquines a la tardor medieval
Barceló Crespí, Maria. - Palma de Mallorca (2017)

3Monographie  Clergues il·lustrats: un cercle humanista a l'entorn de la Seu de Mallorca (1450-1550)
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. - Palma de Mallorca (2013)

4Monographie  El raval de mar de la ciutat de Mallorca, segles XIII-XV.
Barceló Crespí, Maria. - Palma (2012)

5Monographie  La casa gòtica a la ciutat de Mallorca.
Barceló Crespí, MariaRosselló Bordoy, Guillermo. - Palma de Mallorca (2009)

6Sammelwerk  El regne de Mallorca: cruïlla de gents i de cultures (segles XIII-XV): XIII-XV: XXVI Jornades d'Estudis Històrics Locals ; Palma, del 14 al 16 de novembre de 2007
Barceló Crespí, Maria [Hrsg.]. - Palma de Mallorca (2008)

7Monographie  La ciudad de Mallorca: la vida cotidiana en una ciudad mediterránea medieval
Barceló Crespí, MariaRosselló Bordoy, Guillermo. - Palma (2006)

8Monographie  La talla de la ciutat de Mallorca, 1512
Barceló Crespí, Maria. - Palma de Mallorca (2002)

9Monographie  Els Llitrà: una nissaga de notaris a la Mallorca baixmedieval
Barceló Crespí, Maria. - Palma de Mallorca (2001)

10Sammelwerk  Al tombant de l'Edat Mitjana. Tradició medieval i cultura humanista. XVIII Jornades d'Estudis Històrics Locals
Barceló Crespí, Maria [Hrsg.]. - Palma de Mallorca (2000)

11Monographie  El nous horitzons culturals a Mallorca al final de l'edat mitjana
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. - Palma de Mallorca (2000)

12Monographie  El nous horitzons culturals a Mallorca: al final de l'edat mitjana
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. - Palma de Mallorca (2000)

13Monographie  Espanyols i Pacs: poder i cultura a la Mallorca del segle XV
Barceló Crespí, MariaRosselló Bordoy, GuillermoColl Tomas, Baltasar. - Palma de Mallorca (1999)

14Monographie  Terrissa: dades documentals per al'estudi de la ceràmica mallorquina del segle XV
Barceló Crespí, MariaRosselló Bordoy, Guillermo. - Barcelona (1996)

15Monographie  Ferrando Valentí i la seva familia
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. - Abadia de Montserrat (1996)

16Monographie  Elements materials de la vida quotidiana a la Mallorca baixmedieval: part forana
Barceló Crespí, Maria. - Palma (1994)

17Sammelwerk  Espai i temps d'oci a la història: XI Jornades d'Estudis Històrics Locals, Palma, del 14 al 17 de desembre de 1992
Barceló Crespí, MariaSureda, Bernat [Hrsg.]. - Palma de Mallorca (1993)

18Sammelwerk  Estudis sobre la Mallorca medieval, segles XIII - XVI
Barceló Crespí, Mariau.a. [Bearb.]. - Barcelona (1991)

19Sammelwerk  La manufactura urbana i els menestrals (siglos XIII-XVI). IX Jornades d'Estudis Històrics Locals celebrades a Palma, 21-23 de Novembre de 1990
Barceló Crespí, Maria [Hrsg.]. - Palma de Mallorca (1991)

20Monographie  Ciutat de Mallorca en el trànsit a la modernitat
Barceló Crespí, Maria. - Palma de Mallorca (1988)

21Monographie  Porreres. Contribució a l'estudi d'una vila mallorquína a la Baixa Edat Mitjana
Barceló Crespí, Maria. - Porreres (1984)

22Buchbeitrag  Pedreres i pedra a la Mallorca medieval (segles XIV-XV)
Barceló Crespí, Maria. (2017) - In: Les pedreres medievals a la Corona d'Aragó S. 127-148

23Artikel  Aspectes de la relació de Mallorca amb el regne de Nàpols a la baixa Edat Mitjana
Barceló Crespí, Maria. (2016) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 72 (2016) S. 29-51

24Artikel  Aspectes de la relació de Mallorca amb el regne de Nàpols a la baixa Edat Mitjana
Barceló Crespí, Maria. (2016) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana Bd. 72 (2016) S. 29-51

25Buchbeitrag  Luxe i interior domèstic a la Mallorca dels segles XIV-XV
Barceló Crespí, Maria. (2015) - In: Mercados del lujo, mercados del arte. El gusto de las elites mediterráneas en los siglos XIV y XV S. 309-332

26Artikel  Inventari de l'alqueria de Jaume Masroig (1491)
Barceló Crespí, MariaColl Font, Maria Carme. (2015) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana Bd. 71 (2015) S. 261-271

27Buchbeitrag  L'Interregne a Mallorca,
Barceló Crespí, Maria. (2015) - In: Martí l'Humà. El darrer rei de la dinastia de Barcelona S. 757-766

28Buchbeitrag  Processons a la ciutat de Mallorca tardomedieval. La litúrgia al carrer
Barceló Crespí, Maria. (2014) - In: Arquitectura y liturgia. El contexto artístico de las consuetas catedralicias S. 163-196

29Artikel  "In honorem et servicium divini cultus". Nous documents per a l'estudi de l'argenteria sacra en el trànsit a la modernitat
Barceló Crespí, MariaCerdà Garriga, Maria MagdalenaJuan Vicens, Antònia. (2014) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana Bd. 70 (2014) S. 277-285
https://www.academia.edu/11765568

30Buchbeitrag  El Reino de Mallorca y su relación con el Reino de Napoles en la Baja Edad Media
Barceló Crespí, Maria. (2014) - In: Interscambi socio-culturali ed economici fra le città marinare d'Italia e l'Occidente S. 273-298

31Buchbeitrag  Primavera de 1230: andalusins refugiats a la serra de Llevant (Mallorca)
Barceló Crespí, MariaKirchner, HelenaRiera Rullan, Mateu. (2013) - In: V Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears S. 229-239
https://www.academia.edu/6458513

32Artikel  Inventari del botoguer Pere Ylari (1465)
Segura Bonnín, Maria AntòniaBarceló Crespí, Maria. (2013) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana Bd. 69 (2013) S. 289-310

33Artikel  Els Massanet: poder econòmic i prestigi social (segle XV)
Barceló Crespí, Maria. (2013) - In: Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics Bd. 23 (2013) S. 79-107

34Buchbeitrag  Notes sobre l'Hospital de Santa Magdalena de la ciutat de Mallorca (segles XIII-XV)
Barceló Crespí, Maria. (2013) - In: Estudis Maria Teresa Ferrer i Mallol S. 47-55

35Buchbeitrag  Correspondencia entre ets jurats de Mallorca i els consellers de Barcelona en temps de Joan II i Ferran el Católic
Barceló Crespí, Maria. (2013) - In: Estudis Josefina Mutgé i Vives S. 39-54

36Buchbeitrag  De Madina Mayürqa a Ciutat de Mallorca
Barceló Crespí, Maria. (2013) - In: Jaume I. Commemoraciò de viii centenari del naixement de Jaume I Tl. 2 S. 485-494

37Artikel  Notes sobre la torre de les Hores i el rellotge de la Ciutat de Mallorca a la tardor medieval
Barceló Crespí, Maria. (2012) - In: Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana Bd. 68 (2012) S. 27-34

38Artikel  Apunts sobre el monestir de Santa Magdalena de la Ciutat de Mallorca (segles XIII-XV)
Barceló Crespí, Maria. (2011) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 67 (2011) S. 83-100

39Buchbeitrag  Terrissa i ceràmica a l'aixovar de les llars del terme de Manresa al segle XVI
Barceló Crespí, MariaRosselló Bordoy, Guillermo. (2010) - In: Jornades d'Estudis locals Lloret de Vistalegre (2009) S. 47-58

40Buchbeitrag  El reino de Mallorca: una encrucijada en el Mediterráneo occidental (siglos XIII-XV)
Barceló Crespí, Maria. (2010) - In: Islas y sistemas de navegación durante las edades media y moderna S. 19-58

41Buchbeitrag  Configuració urbana de la Ciutat de Mallorca medieval
Barceló Crespí, Maria. (2010) - In: La ciutat de Mallorca i els segles del gòtic S. 13-26

42Artikel  Esperandeu Espanyol, un canonge del segle XV amb interessos humanistes i lul.listes
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2010) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 66 (2010) S. 51-61

43Buchbeitrag  Nova documentació sobre el monestir de les monges Jerònimes de la ciutat de Mallorca
Barceló Crespí, Maria. (2009) - In: Miscellània Josep Estelrich i Costa S. 47-53

44Buchbeitrag  Guerra y victoria. Celebraciones en la Ciudad de Mallorca durante el reinado de Fernando el Católico
Barceló Crespí, Maria. (2009) - In: A Guerra e a Sociedade na Idade Média Tl. 2 S. 359-374

45Buchbeitrag  Els Frau, brodadors i pintors. Nova documentació
Barceló Crespí, Maria. (2009) - In: Miscellània Gabriel Llompart (2009) S. 64-79

46Buchbeitrag  Ordinacions sobre la conservació de la síquia i la salubritat de l'aigua de Coanegra (1503)
Barceló Crespí, Maria. (2009) - In: Els industrials i la indústria a Santa Maria del Camí. Miscellània S. 237-241

47Buchbeitrag  Defensa urbana en Mallorca: la adaptación de las murallas medievales a la nueva poliorcética renacentista
Barceló Crespí, Maria. (2008) - In: Contra moros y turcos. Politiche e sistemi di difesa S. 447-464

48Buchbeitrag  El reino de Mallorca: una encrucijada en el Mediterráneo occidental (siglos XIII-XV)
Barceló Crespí, Maria. (2008) - In: Un mar de leyes. De Jaime I a Lepanto S. 63-82

49Artikel  Tomàs Seguals (? - 1513) i Macià Seguals (? - 1515) "lapiscidae"
Barceló Crespí, Maria. (2008) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 64 (2008) S. 223-246

50Buchbeitrag  La presència de biscaïns a la ciutat de Mallorca (1450-1521)
Barceló Crespí, Maria. (2008) - In: El regne de Mallorca. Cruïlla de gents i de cultures S. 159-178

51Artikel  Daniel Pou, "lapiscida" (? - +1528)
Barceló Crespí, Maria. (2008) - In: Randa Bd. 61 (2008) S. 93-101

52Buchbeitrag  La recepción de las ideas humanistas en Mallorca en la época de los Reyes Católicos
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2007) - In: Isabel la Católica y su época Tl. 2 S. 863-875

53Buchbeitrag  La Ciudad de Mallorca y su proyección en el contexto del Mediterráneo occidental (siglos XIII-XV)
Barceló Crespí, Maria. (2007) - In: La ciudad medieval y su influencia territorial S. 111-136

54Buchbeitrag  Referències documentals sobre Damià Carbó
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2006) - In: Actes de la VIII Trobada d'Història de la Ciència S. 211-214

55Buchbeitrag  Los contactos atlántico-mediterráneos en la baja Edad Media: el caso mallorquín
Barceló Crespí, Maria. (2006) - In: La Península Ibérica entre el Mediterráneo y el Atlántico S. 471-480

56Artikel  Aragoneses en Mallorca bajomedieval
Barceló Crespí, Maria. (2006) - In: Aragón en la edad media Bd. 19 (2006) S. 53-62

57Artikel  Mossèn Gabriel Vaquer en el context de les lletres mallorquines de la tardor medieval
Barceló Crespí, Maria. (2006) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 62 (2006) S. 185-222

58Artikel  El testament de la beata Joana Aixalona (1525)
Barceló Crespí, Maria. (2006) - In: Estudis balearics Bd. 84/85 (2006) S. 81-86

59Artikel  Beguines i beates mallorquines en els anys de la tardor medieval
Barceló Crespí, Maria. (2005) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 61 (2005) S. 39-56

60Buchbeitrag  Església, poder i societat a l'edat mitjana
Barceló Crespí, Maria. (2005) - In: Església, societat i poder a les terres de parla catalana S. 55-62

61Buchbeitrag  El eco de la conquista de las tierras de Málaga en Mallorca (1485-1487)
Barceló Crespí, Maria. (2005) - In: Entre Oriente y Occidente. Ciudades y viajeros en la Edad Media S. 177-198

62Buchbeitrag  L'Antroponímia mallorquina renaixentista
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2005) - In: XVI-XVII Jornades d'antroponímia i toponímia (2003-2004) S. 203-211

63Buchbeitrag  Relació entre els Jurats de Mallorca i els de València en la segona meitat del segle XV
Barceló Crespí, Maria. (2005) - In: La Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-XVI S. 349-360

64Buchbeitrag  Una nau corsària: el seu bastiment
Barceló Crespí, MariaRosselló Bordoy, Guillermo. (2004) - In: El patrimoni marítim i costaner S. 39-48

65Buchbeitrag  Les aportacions culturals de les Balears medievals
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2004) - In: Història de les Illes Balears Tl. 2 S. 210-241

66Artikel  Romia Rovira i Genovard (1422?-1460?) i l'entorn familiar
Barceló Crespí, Maria. (2004) - In: Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics Bd. 14 (2004) S. 25-38

67Buchbeitrag  Toponímia urbana de la Ciutat de Mallorca (segona meitat del segle XV)
Barceló Crespí, Maria. (2004) - In: Sobre onomàstica. Jornades d'Antroponímia i Toponímia (1993-2002) S. 167-176

68Artikel  El casta de les possessions a la Mallorca baixmedieval. Estructura i funció
Barceló Crespí, Maria. (2004) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 60 (2004) S. 101-126

69Buchbeitrag  Alguns aspectes sobre contaminació, neteja i salubritat a la ciutat de Mallorca baixmedieval
Barceló Crespí, Maria. (2003) - In: El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta Tl. 2 S. 25-34

70Artikel  Nous documents sobre l'Art de la construcció
Barceló Crespí, Maria. (2003) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 59 (2003) S. 221-248

71Artikel  La cultura mèdica a Mallorca a través d'alguns professionals sanitaris de finals del segle XV
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2003) - In: Randa Bd. 50 (2003) S. 49-60

72Buchbeitrag  Pervivencia de la Tradición Clásica a través de la Iconografía y la Onomástica en Mallorca durante la época del Humanismo
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2002) - In: Homenaje Antonio Fontán (2002) Tl. 3 S. 1557-1570

73Buchbeitrag  La Universitat de Mallorca: origen i evolució fins el segle XVIII
Barceló Crespí, MariaUrgell Hernández, Ricard. (2002) - In: Les universitats de la Corona d'Aragó, ahir i avui S. 157-192

74Artikel  Notes sobre Joan Alexandre Adrets, metge convers de Mallorca (segle XV)
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2002) - In: Gimbernat Bd. 37 (2002) S. 131-138
http://www.raco.cat/index.php/Gimbernat/article/view/44825

75Buchbeitrag  Els Milià: una altra nissaga de notaris a la Mallorca baixmedieval
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2002) - In: Homenatge Guillem Rosselló Bordoy (2002) Tl. 1 S. 177-191

76Buchbeitrag  Provisión, distribución y control del agua en la ciudad de Mallorca medieval: el ejemplo de una ciudad mediterránea
Barceló Crespí, Maria. (2002) - In: Usos sociales del agua en las ciudades hispánicas a fines de la Edad Media S. 217-272

77Artikel  Toponímia urbana de la Ciutat de Mallorca: (segona meitat del segle XV)
Barceló Crespí, Maria. (2001) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 57 (2001) S. 83-90

78Buchbeitrag  Mallorquins a la cort del Magnànim i a la Itàlia renaixentista: la seva influència cultural al regne de Mallorca
Barceló Crespí, MariaEnsenyat Pujol, Gabriel. (2001) - In: XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona Tl. 2 S. 1293-1310

79Buchbeitrag  Semblança de Guillem Vilasclar
Barceló Crespí, Maria. (2001) - In: Jornades d'Estudis Locals de Felanitx S. 38-48

80Artikel  Murada i vida quotidiana
Barceló Crespí, Maria. (2001) - In: Estudis balearics Bd. 70/71 (2001) S. 7-16

81Artikel  Notes sobre alguns "picapedres" a la Mallorca tardomedieval
Barceló Crespí, Maria. (2000) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 56 (2000) S. 103-116

82Buchbeitrag  Gabriel Móra, un humanista porrerenc
Barceló Crespí, Maria. (2000) - In: Al tombant de l'Edat Mitjana. Tradició medieval i cultura humanista S. 199-211

83Artikel  Agnès de Pacs i l'entorn humanista
Barceló Crespí, Maria. (2000) - In: Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics Bd. 10 (2000) S. 21-47

84Artikel  Conflicto entre los jurados y el obispo y cabildo de Mallorca (1478)
Barceló Crespí, Maria. (1999) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 29 (1999) S. 21-34

85Buchbeitrag  La mitificació del regne de Mallorca (1276-1349) en la historiografia mallorquina
Barceló Crespí, Maria. (1998) - In: Royaume de Majorque. De l'histoire au mythe S. 119-128

86Artikel  Quaranta dades d'art medieval mallorquí
Barceló Crespí, MariaLlompart Moragues, Gabriel. (1998) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 54 (1998) S. 85-104

87Buchbeitrag  El ritmo de la comundidad: vivir en el mundo rural, los trabajos y los dias - el ejemplo de Mallorca bajomedieval
Barceló Crespí, Maria. (1998) - In: La vida cotidiana en la Edad Media S. 129-167

88Artikel  Notes sobre algunes rectories mallorquines a les acaballes del segle XV: el cas de Porreres
Barceló Crespí, Maria. (1998 - 1999) - In: Estudis balearics Bd. 62/63 (1998/99) S. 71-79

89Buchbeitrag  Terminologia i ús dels atuells ceràmics a les apotecaries mallorquines baixmedievals
Barceló Crespí, Maria. (1997) - In: Transferències i comerç de ceràmica a l'Europa mediterrània (segles XIV-XVII) S. 437-453

90Artikel  La síquia de l'aigua de la ciutat (segle XV)
Barceló Crespí, Maria. (1997 - 1998) - In: Mayurqa Bd. 24 (1997/98) S. 33-42

91Buchbeitrag  El eco de la guerra de Granada en Mallorca, 1483-1492
Barceló Crespí, Maria. (1997) - In: La Península Ibérica en la Era de los Descubrimentos (1391-1492) Tl. 2 S. 1373-1386

92Buchbeitrag  Inventari de la possessió de Ramon Gual a Marratxí (1504)
Barceló Crespí, Maria. (1996) - In: I Jornades d'Estudis Locals a Marratxí S. 89-98

93Artikel  Alguns aspectes econòmics del monestir de Santa Elisabet en els seus inicis
Barceló Crespí, Maria. (1996) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 52 (1996) S. 209-226

94Buchbeitrag  Servicio doméstico femenino en la Mallorca bajomedieval
Barceló Crespí, Maria. (1996) - In: El trabajo de las mujeres. Pasado y presente Tl. 2 S. 218-232

95Buchbeitrag  Las "embajadas" del notario mallorquín Pere Llitra a la corte de Juan II y Fernando II
Barceló Crespí, Maria. (1996) - In: El poder real en la Corona de Aragón, siglos XIV-XVI Tl. 1, 2 S. 9-22

96Buchbeitrag  Relaciones comerciales entre Mallorca y Cerdeña (segunda mitad del siglo XV)
Barceló Crespí, Maria. (1996) - In: 14. Congresso di storia della Corona d'Aragona 3 S. 101-121

97Buchbeitrag  El celler de la casa de Bartomeu Alberti (1462)
Barceló Crespí, Maria. (1996) - In: II Jornades d'Estudis Locals S. 197-208

98Buchbeitrag  L'aportació de queviures en l'ajuda mallorquina al rei durant la guerra civil catalana (1462-1472)
Barceló Crespí, Maria. (1995) - In: Actes Ier Col.loqui d'Història de l'Alimentació a la Corona d'Aragó Tl. 2 S. 269-289

99Buchbeitrag  La dieta alimentària a la Cartoixa de Valldemosa: segle XV
Barceló Crespí, Maria. (1995) - In: La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris S. 393-408

100Buchbeitrag  Urbanismo y espacios socioeconómicos de la ciudad de Mallorca en el tránsito a la modernidad
Barceló Crespí, Maria. (1994) - In: 1490. En el umbral de la modernidad Tl. 1 S. 155-179

101Buchbeitrag  Cargamentos de trigo para Mallorca a través del puerto de Málaga (1490-1516)
Barceló Crespí, Maria. (1994) - In: Actas del II Congreso de historia de Andalucía 5 Tl. 2 S. 275-287

102Artikel  Farmàcia i alimentació: l'exemple del sucre a la Mallorca baixmedieval
Barceló Crespí, MariaContreras Mas, Antoni. (1994) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 50 (1994) S. 199-218

103Artikel  Niçards a la Mallorca baixmedieval
Barceló Crespí, Maria. (1994) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 24 (1994) S. 67-87

104Artikel  Notes sobre els Vilasclar, "picapedres"
Barceló Crespí, Maria. (1993) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 49 (1993) S. 127-140

105Buchbeitrag  Festes cívico-religioses, Mallorca, 1458-1516
Barceló Crespí, Maria. (1993) - In: Espai i temps d'oci a la història S. 255-269

106Artikel  "Per lo pont d'Inca novament fahedor": ruina y reconstrucción de un puente mallorquín (1465)
Barceló Crespí, Maria. (1993) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 23 (1993) S. 45-56

107Artikel  Cargamentos de trigo para Mallorca a través del puerto de Mazzarrón (1497-1517)
Barceló Crespí, Maria. (1992) - In: Miscelánea medieval murciana Bd. 17 (1992) S. 43-57

108Buchbeitrag  Mallorca a l'epoca del Descobriment d'América
Barceló Crespí, Maria. (1992) - In: Les Illes Balears i Amèrica Tl. 1 S. 21-35

109Artikel  Identificació del "Mestre de Sant Francesc" i altres documents per a la història de l'art mallorquí, 1495-1524
Barceló Crespí, MariaLlompart Moragues, Gabriel. (1992) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 48 (1992) S. 75-90

110Artikel  Retrat de la ciutat de Mallorca cenc-cents anys enrere: aspectes urbanístics
Barceló Crespí, Maria. (1991) - In: Estudis balearics Bd. 41 (1991) S. 105-121

111Artikel  Per a una aproximació a la climatologia de Mallorca baixmedieval a través dels textos històrics
Barceló Crespí, Maria. (1991) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 47 (1991) S. 123-140

112Buchbeitrag  Problemàtica del gremi dels tintorers devers 1487
Barceló Crespí, Maria. (1991) - In: La manufactura urbana i els menestrals S. 223-234

113Artikel  De bell nou altres novetats entorn de Joan de Salas
Rosselló Bordoy, GuillermoBarceló Crespí, Maria. (1991) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 47 (1991) S. 263-265

114Artikel  Més sobre l'impost del tall (1450-1521)
Barceló Crespí, Maria. (1991) - In: Randa Bd. 29 (1991) S. 185-217

115Buchbeitrag  Noticias sobre Málaga del notario mallorquín Pere Llitra (1487)
Barceló Crespí, Maria. (1991) - In: Las ciudades andaluzas, siglos XIII-XVI S. 653-659

116Buchbeitrag  Algunes anotacions sobre la Cúria de Governació
Barceló Crespí, Maria. (1990) - In: XIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó Tl. 3 S. 7-19

117Buchbeitrag  Corsarisme i comerç a la segona meitat del segle XV
Barceló Crespí, Maria. (1990) - In: El Comerç alternatiu. Corsarisme i contraban S. 71-80

118Artikel  La dona com a subjecte fiscal (segles XV-XVI)
Barceló Crespí, Maria. (1989) - In: Mayurqa Bd. 22 (1989) S. 49-56

119Artikel  Adobs en la murada de la Ciutat de Mallorca, 1450-1500
Barceló Crespí, Maria. (1989) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 45 (1989) S. 155-163

120Artikel  Aspectes agraris d'un nucli urbà (Ciutat de Mallorca a la Baixa Edat Mitjana)
Barceló Crespí, Maria. (1988) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 44 (1988) S. 195-202

121Buchbeitrag  Església i administració a Mallorca a l'época del Cisma d'Occident
Santamaría Arández, AlvaroBarceló Crespí, Maria. (1986) - In: Jornades sobre el cisma d'Occident a Catalunya 1 S. 241-281

122Artikel  Sobre antroponímia femenina a la vila de Porreres (1482-1516)
Barceló Crespí, Maria. (1986) - In: Butlletí interior. Societat d'Onomàstica Bd. 26 (1986) S. 38-40

123Artikel  Els "Miserables" de la Ciutat de Mallorca a la Baixa Edad Mitjana
Barceló Crespí, Maria. (1985) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 41 (1985) S. 131-148

124Buchbeitrag  La ciudad de Mallorca en el último cuarto del siglo XV: parroquias y red viaria
Barceló Crespí, Maria. (1985) - In: La Ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI 2 S. 1321-1332

125Artikel  Església i administra do a l'época del Cisma d'Occident
Barceló Crespí, MariaSantamaría Arández, Alvaro. (1984) - In: Estudis balearics Bd. 13 (1984) S. 55-106

126Artikel  Sobre una talla de 1478
Barceló Crespí, Maria. (1983) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 39 (1983) S. 435-448

127Buchbeitrag  Promoción del area rural de Mallorca: adquisiciones territoriales de Jaime II
Barceló Crespí, Maria. (1983) - In: La società mediterranea all'epoca del Vespro Tl. 2 S. 131-146

128Artikel  De moneta. Notes crítiques sobre moneda, peces de moneda i historiadors
Barceló Crespí, Maria. (1982) - In: Acta Numismatica Bd. 12 (1982) S. 19-30

129Artikel  Anotacions sobre l'interès de les "talles" com a repertori antroponímic: segle XV
Barceló Crespí, Maria. (1982) - In: Butlletí interior. Societat d'Onomàstica Bd. 10 (1982) S. 81-85

130Artikel  El "Capbreu": font per a l'analisi d'una comunitat urbana
Barceló Crespí, Maria. (1980) - In: Mayurqa Bd. 20 (1980) S. 233-242

131Artikel  Comentari a un document sobre traspàs de propietats de Porreres a la Porció Reial (1308)
Barceló Crespí, Maria. (1979 - 1980) - In: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana Bd. 37 (1979/80) S. 469-473
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/bsal/index/assoc/HASH6801.dir/BSAL_1979_1980_Tom_37.pdf

132Artikel  Algunes anotacions sobre el sistema defensiu de Mallorca: els cavalls armats
Barceló Crespí, Maria. (1979) - In: Mayurqa Bd. 19 (1979) S. 97-111

133Artikel  Transferències de domini de propietats agràries a la vila de Porreres (1482-1516)
Barceló Crespí, Maria. (1977 - 1978) - In: Mayurqa Bd. 17 (1977/78) S. 27-28

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.