RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Benešovská, Klára«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Benešovská, Klára

RI opac: 71 Einträge

1Sammelwerk  Circulation as a factor of cultural aggregation: relics, ideas and cities in the Middle Ages
Benešovská, KláraFoletti, IvanRomano, Serena [Hrsg.]. - Brno (2014)

2Sammelwerk  V zajeti stredovekeho obrazu: kniha studii k jubileu Karla Stejskala
Benešovská, Klára [Hrsg.]. - Praha (2011)

3Sammelwerk  Královský snatek - Eliška Premyslovna a Jan Lucemburský 1310: [Praha, Dum U Kamenného zvonu 4.11.2010 - 6.2.2011]
Benešovská, Klára [Hrsg.]. - Praha (2010)

4Monographie  Peter Parler & St Vitus's Cathedral: 1356 - 1399.
Benešovská, Klára. - Praha (1999)

5Sammelwerk  King John of Luxembourg (1296-1346) and the art of his era. Proceedings of the International Conference, Prague, September 16-20, 1996
Benešovská, Klára [Hrsg.]. (1998)

6Buchbeitrag  Ce qu'il advint de l'architecture gothique à la cour de Charles IV et de Venceslas IV
Benešovská, Klára. (2018) - In: Qu'est-ce que l'architecture gothique ? Essais S. 181-210

7Buchbeitrag  Bibliografie Kláry Benesovske
Benešovská, Klára. (2015) - In: FS Klára Benešovská S. 19-41

8Artikel  Circulation as a factor of cultural aggregation: an introduction
Benešovská, KláraFoletti, IvanRomano, Serena. (2014) - In: Convivium. Exchanges and interactions Bd. 1 (2014) S. 17-18
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/131437

9Buchbeitrag  D'artistes exogènes en artistes établis: l'exemple des Parler en Bohême (1356-1420)
Benešovská, Klára. (2014) - In: Les transferts artistiques dans l'Europe gothique S. 189-208

10Artikel  De la circulation des "locis sanctis" - le Mons Sion à Prague
Benešovská, Klára. (2014) - In: Convivium. Exchanges and interactions Bd. 1 (2014) S. 50-62
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/131440

11Buchbeitrag  Die Baukunst in der Königsaaler Chronik: Dichtung und Wahrheit
Benešovská, Klára. (2013) - In: Chronicon Aulae regiae. Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme S. 225-246

12Buchbeitrag  Katedrala
Benešovská, KláraHlobil, IvoVsetecková, Zuzana. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 485-508

13Buchbeitrag  Janova sidla a mista jeho hrobu
Benešovská, Klára. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 381-388

14Buchbeitrag  Prazká sidla Václava IV.
Benešovská, Klára. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 389-396

15Buchbeitrag  Kláster Na Slovanech - Emauzy
Benešovská, KláraKubínová, Katerina. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 585-587

16Buchbeitrag  Un capitulo nascosto della "rinascita romanica" nelle Terre boeme del XII secolo
Benešovská, Klára. (2012) - In: Studies Vladimir P. Goss S. 198-215

17Buchbeitrag  Svedectví jednoho kamenného retáblu
Benešovská, Klára. (2012) - In: FS Ivo Hlobil (2012) S. 19-31

18Buchbeitrag  Scéna ikonoklasmu (?) v Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge, Paris.
Benešovská, Klára. (2011) - In: FS Karel Stejskal S. 115-120

19Buchbeitrag  Wenceslas IV and the Chapel of Corpus Christi in the New Town of Prague
Benešovská, KláraOpacic, Zoë. (2011) - In: Liber Amicorum Paul Crossley 1 S. 157-175

20Buchbeitrag  Forgotten paths to "another" Renaissance: Prague and Bohemia, c. 1400
Benešovská, Klára. (2010) - In: Renaissance. Perceptions of continuity and discontinuity in Europe S. 289-310

21Buchbeitrag  Magistri cum machinis, Maestri commacini nebo Maestri campionesi v ceských zemích 12. století?
Benešovská, Klára. (2010) - In: FS Anežka Merhautová S. 228-244

22Buchbeitrag  Místa pro chvíle slavnostní [Places Designated for Ceremony]
Benešovská, Klára. (2009) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku 3 S. 319-336

23Buchbeitrag  Tri fragmenty neznámého figurálního náhrobku
Benešovská, Klára. (2009) - In: Sborník príspevku ze zasedáni k problematice sepulkrálních památek S. 13-27

24Buchbeitrag  The Legacy of the Last Phase of the Prague Cathedral Workshop. One More Look at the "Weicher Stil"
Benešovská, Klára. (2009) - In: Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich S. 157-172

25Buchbeitrag  The House at the Stone Bell: Royal Representation in Early-Fourteenth-Century Prague
Benešovská, Klára. (2009) - In: Prague and Bohemia. Medieval art, architecture and cultural exchange in Central Europe S. 48-63

26Buchbeitrag  "Obcasné" a "docasne" rezidence Jana Lucemburského v Lucembursku, Francii a Itálii
Benešovská, Klára. (2008) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku Tl. 2 S. 147-167

27Artikel  L'art à la cour des derniers Luxembourg
Benešovská, Klára. (2008) - In: Perspective , 1 (2008) S. 138-145

28Artikel  St George the Dragon-slayer at Prague Castle - the eternal pilgrim without a home?
Benešovská, Klára. (2007) - In: Umení Bd. 55 (2007) S. 28-39

29Buchbeitrag  Architecture at the Crossroads: Three Examples from Bohemia circa 1300
Benešovská, Klára. (2007) - In: The year 1300 and the creation of a new European architecture S. 151-162

30Buchbeitrag  Emauzy a Nové Mesto pražské: otázka architekta [ Emmaus and the Prague New Town: the Question of the Architect.]
Benešovská, Klára. (2007) - In: Emauzy. Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy S. 77-92

31Buchbeitrag  Drobná poznámka k puvodnímu významu tocenice [Small note to the original meaning of the knotted veil]
Benešovská, Klára. (2007) - In: FS Hana Hlavácková S. 371-381

32Buchbeitrag  Architektura ve službách panovníka - Základní architektonická koncepce Karlštejna a její inspiracní zdroje [Architektur in Diensten des Herrschers - die architektonische Grundkonzeption von Karlstein und ihre Inspirationsquellen]
Benešovská, Klára. (2006) - In: Schodištní cykly velké veže hradu Karlštejna. Stav po restaurování S. 96-105

33Buchbeitrag  Praha a Milano roku 1395 in margine bronzového sousoší sv. Jirí na Pražském hrade. [Prague and Milan in 1395. In Margine of the bronze statue of St. George in Prague Castle]
Benešovská, Klára. (2006) - In: FS Jaromír Homolka S. 291-306

34Buchbeitrag  Le bouleversement de la mise en scène du pouvoir: L'art en Bohême à l'époque des rois Wenceslas IV (1378 - 1419) et Sigismond de Luxembourg (1420 - 1437)
Benešovská, Klára. (2006) - In: Sigismundus von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa S. 263-284

35Buchbeitrag  Slohové souvislosti vrcholne gotické prestavby Sázavského kláštera 1315-1420 [Die Stilzusammenhänge der frühgotischen Umbauten im Kloster Sasau]
Benešovská, Klára. (2005) - In: Historia Monastica. I. Sborník z kolokvií S. 163-174

36Artikel  Ideál a skutecnost: (historické a badatelské peripetie kolem královského pohrebište v katedrále sv. Víta v Praze v dobe( Lucemburku).
Benešovská, Klára. (2005) - In: Epigraphica & sepulcralia Bd. 1 (2005) S. 19-48

37Buchbeitrag  Einige Randbemerkungen zum Anteil von Peter Parler am Prager Veitsdom
Benešovská, Klára. (2004) - In: Parlerbauten - Architektur, Skulptur, Restaurierung S. 117-126

38Buchbeitrag  Gotická katedrála. Architektura
Benešovská, Klára. (2004) - In: Katedrála sv. Víta v Praze S. 25-65

39Buchbeitrag  Podoby královského majestátu v Ceských zemích kolem roku 1300. [Die Formen der königlichen Majestät um 1300 in den böhmischen Ländern]
Benešovská, Klára. (2003) - In: FS Josef Krása S. 27-42

40Buchbeitrag  Poznámky k ostrovskému klášteru v dobe gotiky [Bemerkungen zum Kloster Ostrov zur Zeit der Gotik]
Benešovská, Klára. (2003) - In: 1000 let kláštera na Ostrove (999-1999) S. 43-54

41Buchbeitrag  L'impresa italiana di Giovanni di Lussemburgo: testimonianze d'arte
Benešovská, Klára. (2003) - In: Medioevo europeo. Giovanni e Carlo di Lussemburgo in Toscana 1331-1369 S. 209-225

42Buchbeitrag  The Royal House in Brno and its chapels = Královský dum v Brne a jeho kaple
Benešovská, Klára. (2003) - In: Court chapels of the high and late middle ages and their artistic decoration S. 185-193, 426-431

43Buchbeitrag  Záborí a Olomouc: vandrující umelci, skicáre, kopie, vzorníky a úloha uvedomelých stavebníku.
Benešovská, Klára. (2002) - In: FS Ivo Hlobil (2002) S. 51-65

44Buchbeitrag  Aula Sanctae Mariae, abbaye cistercienne féminine de fondation royale: Brno, République Tchèque
Benešovská, Klára. (2001) - In: Citeaux et les femmes S. 55-71

45Buchbeitrag  Pramen ideální podoby kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla. [Eine Quelle zur ideellen Gestalt der Kapitel-Kirche St. Peter.]
Benešovská, Klára. (2001) - In: Královský Vyšehrad 2 S. 90-101

46Artikel  La haute tour de la cathédrale Saint-Guy dans ses rapports avec la façade sud.
Benešovská, Klára. (2001) - In: Umení Bd. 49 (2001) S. 271-289

47Buchbeitrag  Jan Lucemburský u augustiniánu v Pavii [Johann von Luxemburg bei den Augustinern in Pavia]
Benešovská, Klára. (2000) - In: FS Pavel Spunar (2000) S. 200-206

48Buchbeitrag  Petr Parlér v interpretaci Václava Mencla [Peter Parler in the Interpretation of Václav Mencl.]
Benešovská, Klára. (2000) - In: FS Václav Mencl S. 137-152

49Buchbeitrag  Zpusob setkání baroka s gotikou. Klášterní kostel v Sedlci po roce 1700 a po roce 1300
Benešovská, Klára. (2000) - In: 900 let cisterciáckého rádu. Sborník S. 229-244

50Artikel  Das Frühwerk Peter Parlers am Prager Veitsdom.
Benešovská, Klára. (1999) - In: Umení Bd. 47 (1999) S. 351-363

51Artikel  Stavitelé chrámu sv. Víta
Chotebor, PetrHlobil, IvoBenešovská, KláraKostílková, Marie. (1999) - In: Úmeni a remesla Bd. 41, 4 (1999) S. 2-6

52Buchbeitrag  Das frühe Werk von Peter Parler in der Kathedrale zu Prag
Benešovská, Klára. (1999) - In: Dombaumeistertagung in Prag, 1999 S. 17-22

53Buchbeitrag  Les résidences du roi Jean de Bohême: leur fonction de représentation
Benešovská, Klára. (1998) - In: King John of Luxembourg (1296-1346) S. 117-131

54Buchbeitrag  Das Minoriten- und Klarissenkloster in Znaim und seine mittelalterliche Gestalt
Benešovská, Klára. (1998) - In: Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert S. 249-271

55Buchbeitrag  Klášter minoritu a klarisek ve Znojme a jeho stredoveká podoba [Das Minoritten- und Klarissenkloster in Znaim und seine mittelalterliche Gestalt]
Benešovská, Klára. (1998) - In: Cesko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko S. 217-236

56Buchbeitrag  "Aula Regia" près de Prague et "Mons Regalis" près de Paris
Benešovská, Klára. (1996) - In: Les Cisterciens dans le Royaume Médiéval de Bohême S. 231-245

57Artikel  Benediktinský klášter Na Slovanech s kostelem Panny Marie a slovanských patronu. Pokus o revizi názoru na stavební vývoj ve 14. století. [Das Benediktinerkloster Na Slovanech Emauskloster mit der Kirche Mariä und der slawischen Patrone. Versuch einer Revision der Meinungen über die bauliche Entwicklung im 14. Jahrhundert]
Benešovská, Klára. (1996) - In: Umení Bd. 44 (1996) S. 118-130

58Buchbeitrag  Aula Regia prés de Prague et Mons Regalis prés de Paris
Benešovská, Klára. (1996) - In: Cisterciáci ve stredovekém ceském státe. 1142-1992 S. 231-245

59Artikel  Gotická podoba kostela sv. Jindricha a sv. Kunhuty na Novém Meste pražském a jeho stavebník.
Benešovská, Klára. (1995) - In: Pruzkumy památek Bd. 2, 1 (1995) S. 87-90

60Buchbeitrag  "Altare est et dicitur praesepe et sepulchrum domini"
Benešovská, Klára. (1995) - In: Posvátný obraz a zobrazení posvátného S. 90-109

61Artikel  "Altare est et dicitur praesepe et sepulchrum Domini"
Benešovská, Klára. (1995) - In: Listy filologické Bd. 118 (1995) S. 227-245

62Buchbeitrag  Les religieuses de la famille royale, mécènes d'art en Bohême du Xe au XIVe siècle
Benešovská, Klára. (1994) - In: Les religieuses dans le cloître et dans le monde des origines à nos jours S. 773-788

63Buchbeitrag  Cisterciácká architektura
Benešovská, Klára. (1994) - In: Rád cisterciáku v ceských zemích ve stredoveku S. 25-29

64Artikel  Hrob pastýre z Hustopecí
Benešovská, KláraHorácková, LadislavaUnger, JosefVitula, Petr. (1994) - In: Jizni Morava Bd. 30 (1994) S. 275-277

65Artikel  Staronové objevy v lapidáriu Pražského hradu.
Benešovská, Klára. (1994) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 32, 3 (1994) S. 188-190

66Buchbeitrag  Das Zisterzienserinnenkloster von Altbrünn und die Persönlichkeit seiner Stifterin
Benešovská, Klára. (1992) - In: Cystersi w kulturze sredniowiecznej Europy S. 83-100

67Artikel  Eliška Premyslovna a Vyšehrad
Benešovská, Klára. (1991) - In: Umení Bd. 39 (1991) S. 214-222

68Artikel  Kostel v Trstenici u Znojma a otázka funkce tzv. vedlejších prostor stredovekých kostelu
Benešovská, Klára. (1986) - In: Archaeologia historica Bd. 11 (1986) S. 305-312

69Artikel  Nové promeny k dejinám klášterního kostela cisterciáku na Zbraslavi
Benešovská, Klára. (1986) - In: Umení Bd. 34 (1986) S. 385-409

70Buchbeitrag  Pojem prechodného slohu v ceské umeleckohistorické literature [Bemerkungen zum methodischen Zugang beim Studium der Architektur der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts in den böhmischen Ländern]
Benešovská, Klára. (1983) - In: Umení 13. století v ceskych zemích S. 129-147

71Artikel  Klášterní kostel celestýnu na Ojvíne u Žitavy
Benešovská, Klára. (1979) - In: Umení Bd. 27 (1979) S. 133-139

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.