RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Berteloot, Amand«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Berteloot, Amand

RI opac: 54 Einträge

1Sachtitel  Beatrijs
Claassens, Geert H. M.Berteloot, AmandRoolfs, Friedel Helga [Hrsg.]. - Münster (2022)

2Sachtitel  De borchgravinne van Vergi
Berteloot, AmandClaassens, Geert H. M.Hlatky, Jasmin M. [Hrsg.]. - Münster i. W. (2015)

3Monographie  Gulden legende: de Middelnederlandse vertaling van de Legenda aurea door Petrus Naghel
Naghel, Petrus. Berteloot, Amand [Hrsg.]. - Turnhout (2012)

4Sachtitel  Gulden legende. De Middelnederlandse vertaling von de Legenda aurea door Petrus Naghel, uitgegeven naar handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15140
Berteloot, AmandClaassens, Geert H. M.Kuiper, Willem [Hrsg.]. - Turnhout (2011)

5Sammelwerk  Handelingen van de bijeenkomst van universitaire docenten Nederlands in het Duitse taalgebied (Berlijn, 18-20 maart 2004)
Berteloot, AmandKonst, J.Zwijnenburg, N. [Hrsg.]. - Münster i. W. (2005)

6Sachtitel  Het Gaesdonckse-traktatenhandschrift: Olim, hs. Gaesdonck, Collegium Augustinianum, ms. 16 ; diplomatische editie op basis van foto's uit de Titus Brandsmacollectie
Berteloot, AmandMertens, Thomas Felix ConstantijnKienhorst, Hans [Bearb.]. Berg, Marinus K. A. van den [Hrsg.]. - Hilversum (2005)

7Sammelwerk  "Een boec dat men te Latine heet Aurea Legenda". Beiträge zur niederländische Übersetzung der Legenda aurea
Berteloot, AmandDijk, Hans vanHlatky, Jasmin M. [Hrsg.]. - Münster i. W. [u.a.] (2003)

8Sammelwerk  Jacob van Maerlants "Der naturen bloeme" und das Umfeld: Vorläufer, Redaktionen, Rezeption
Berteloot, AmandHellfaier, Detlev [Hrsg.]. - Münster i. W. [u.a.] (2001)

9Monographie  Der Naturen Bloeme / Jacob van Maerlant [Handschrift Detmold, Lippische Landesbibliothek, Mscr. 70 ]
Jacob <van Maerlant>. Berteloot, Amand [Bearb.]. - München (1999)

10Sammelwerk  Reynke de Vos - Lübeck 1498: zur Geschichte und Rezeption eines deutsch-niederländischen Bestsellers ; [Ausstellung mit dem Titel: Die Unheilige Weltbibel. Der Lübecker Reynke de Vos (1498 - 1998)] vom 28. Oktober bis zum 24. November 1998]
Berteloot, Amand [Hrsg.]. - Münster i. W. (1998)

11Sachtitel  Lantsloot vander Haghedochte: fragmenten van een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose
Berteloot, AmandOostrom, Frits Pieter vanSterkenburg, Petrus G. J. van [Bearb.]. Gerritsen, Willem Pieter [Hrsg.]. - Amsterdam [u.a.] (1987)

12Monographie  Bijdrage tot een klankatlas van het dertiende-eeuwse Middelnederlands. Bd. 1: Text; Bd. 2: Karten (Vol. 2)
Berteloot, Amand. - Gent (1984)

13Monographie  Van den vos Reynaerde, Reinart Fuchs: Mittelniederländischer Text und deutsche Übertragung
Berteloot, Amand. - Marburg a. d. Lahn (1982)

14Artikel  Reynaerts Historie en Ogier van Denemarken
Berteloot, Amand. (2021) - In: Leuvense bijdragen Bd. 103 (2021) S. 11-23

15Artikel  Een onbekend Legenda aurea-handschrift
Berteloot, Amand. (2016) - In: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Bd. 126 (2016) S. 77-94
https://verslagenenmededelingen.be/index.php/VM/article/view/110/115

16Buchbeitrag  Gewollt und nicht gekonnt? Oder erst gar nicht gewollt? Der Heidelberger "Ogier von Dänemark"
Berteloot, Amand. (2011) - In: Dialog mit den Nachbarn. Mittelniederländische Literatur S. 193-204

17Artikel  Drei Jahrzehnte Mundartforschung im ostniederländisch-westfälischen Grenzgebiet
Berteloot, Amand. (2009) - In: Niederdeutsches Wort Bd. 49 (2009) S. 77-90

18Artikel  Maerlants Fische: Ein Vergleich zwischen dem Fischebuch in Jacobs van Maerlant Der naturen bloeme und seiner lateinischen Vorlage
Berteloot, Amand. (2009) - In: Reinardus Bd. 21 (2009) S. 16-31

19Buchbeitrag  Van Sinte Bartholomeus geboorte. Een sprookje voor vrome kloosterzusters
Berteloot, Amand. (2007) - In: Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum S. 65-72

20Artikel  Van den vos Reynaerde und Ogier van Denemerken: Topos oder Intertextualität?
Berteloot, Amand. (2006) - In: Reinardus Bd. 19 (2006) S. 25-36

21Artikel  "Van Sunte Bartholomeus gebort"
Berteloot, Amand. (2004) - In: Niederdeutsches Wort Bd. 44 (2004) S. 1-28

22Artikel  Van "du" naar "ghi". Waarom het pronomen "du" uit het Nederlands verdween [From du to ghi. Why the pronoun du disappeared from Dutch]
Berteloot, Amand. (2003) - In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Bd. 119 (2003) S. 204-217

23Buchbeitrag  Zweimal der Kindermord zu Betlehem: Redaktion oder Übersetzung?
Berteloot, AmandHlatky, Jasmin M.Heth-Decorte, Stephanie. (2003) - In: FS Volker Honemann S. 687-710

24Artikel  Veertiende-eeuwse Hollandse klerken in het vizier
Berteloot, Amand. (2003) - In: Millennium Bd. 17 (2003) S. 157-170

25Buchbeitrag  Vergadre mine beenre die ghestroyt sijn! Der Plural von been im Mittelniederländischen
Berteloot, Amand. (2003) - In: "Een boec dat men te Latine heet Aurea Legenda" S. 65-82

26Buchbeitrag  Die südniederländische Legenda aurea und der Bijbelvertaler van 1360
Berteloot, AmandHlatky, Jasmin M.. (2003) - In: "Een boec dat men te Latine heet Aurea Legenda" S. 35-52

27Artikel  "Que faire avec cela?"
Berteloot, Amand. (2002) - In: Queeste Bd. 9 (2002) S. 82-85

28Buchbeitrag  Saints' lives, Dutch
Berteloot, Amand. (2001) - In: Medieval Germany. An encyclopedia S. 684-687

29Buchbeitrag  ... ons voghets ende ons monbors ... Der Vormund in der niederländischen Urkundensprache 13. Jahrhunderts
Berteloot, Amand. (2001) - In: Skripta, Schreiblandschaften S. 673-684

30Artikel  De bronnen en hun taal
Berteloot, Amand. (2001) - In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Bd. 111 (2001) S. 383-392

31Buchbeitrag  "Of ghi yet wilt spreect ieghen mi in Dietsche dat ict mach verstaen." Welke taal sprak Reynaert?
Berteloot, Amand. (2000) - In: Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde S. 23-37

32Buchbeitrag  Legenda aurea, Vlaams, anno 1400. Aantekeningen bij de taal van handschrift Stockholm, Koninklijke Bibliotheek A 159.
Berteloot, Amand. (2000) - In: Huldealbum Hugo Ryckeboer S. 19-34

33Buchbeitrag  Die mittelniederländischen Bezeichnungen für städtische und private Krankenpflege- und Sozialeinrichtungen
Berteloot, Amand. (2000) - In: Regionalsprachen, Stadtsprachen und Institutionssprachen im historischen Prozess S. 15-26

34Buchbeitrag  Die mittelniederländischen Bezeichnungen für den Weltgeistlichen
Berteloot, Amand. (1999) - In: Gedenkschrift Hartmut Beckers S. 21-38

35Artikel  Die mittelniederländischen Bezeichnungen für den Müller
Berteloot, Amand. (1999) - In: Niederdeutsches Wort Bd. 39 (1999) S. 9-20

36Buchbeitrag  "Were al dat laken pergement dat dar wert ghemaket tho Gent, men scholdet dar nicht in konen schryuen ...": zur Vorgeschichte des 'Reynke de Vos'
Berteloot, Amand. (1998) - In: Reynke de Vos - Lübeck 1498 S. 11-44

37Buchbeitrag  Die 'Legenda aurea' an Rhein, Maas und Ijssel
Berteloot, Amand. (1997) - In: Die spätmittelalterliche Rezeption niederländischer Literatur im deutschen Sprachgebiet S. 9-38

38Artikel  Herzog Librandus von Burgund. Ein frommer Fürst im Dickicht der niederlandischen Legenda aurea-Tradition
Berteloot, Amand. (1996) - In: Ons geestelijk erf Bd. 70 (1996) S. 121-142

39Artikel  De wet, de rechter en de beul. Lexicale variatie in de Legenda aurea
Berteloot, Amand. (1996) - In: Leuvense bijdragen Bd. 85 (1996) S. 393-423

40Buchbeitrag  Regionale, lokale en individuele variatie in de 13de-eeuwse Nederlandse oorkondentaal
Berteloot, Amand. (1995) - In: Historische Dialectologie S. 91-123

41Artikel  Sint Bartholomeus in Maastricht
Berteloot, Amand. (1995) - In: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg Bd. 131 (1995) S. 7-46

42Buchbeitrag  Das Mittelniederländische als Urkundensprache im 13. Jahrhundert
Berteloot, Amand. (1995) - In: Beiträge zum Sprachkontakt und zu den Urkundensprachen zwischen Maas und Rhein S. 173-196

43Buchbeitrag  Een Brugse klerk in de kaart gekeken
Berteloot, Amand. (1995) - In: FS Jan Goossens (1995) Tl. 1 S. 141-151

44Artikel  Van dichter tot kopiist. Een dialectgeografisch onderzoek
Van den Berg, EvertBerteloot, Amand. (1994) - In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Bd. 110 (1994) S. 34-54

45Artikel  Was Jacob van Maerlant schepenklerk te Damme?
Berteloot, Amand. (1993) - In: Vlaanderen. Tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en letteren Bd. 42 (1993) S. 241-244

46Buchbeitrag  Art. Mittelniederländische Sprache
Berteloot, Amand. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 695-697

47Buchbeitrag  Een acrostichon in Reynaerts historie
Berteloot, Amand. (1993) - In: Reynaert bloemleest Tiecelijn S. 70-73

48Artikel  Wanneer voltooide Jacob van Maerlant zijn Rijmbijbel?
Berteloot, Amand. (1991) - In: Spiegel der letteren Bd. 33 (1991) S. 69-72

49Buchbeitrag  Een vormleerhoofdstukje uit de Maerlant-grammatica
Berteloot, Amand. (1990) - In: FS Jan Goossens (1990) S. 15-28

50Buchbeitrag  Zur Datierung von "Reynaerts Historie"
Berteloot, Amand. (1988) - In: Sprache in Vergangenheit und Gegenwart S. 26-31

51Artikel  De Middelnederlandse legende van Sint-Godelieve. Een tekstkritische studie van een heiligenleven op de taalgrens
Berteloot, Amand. (1988) - In: De Franse Nederlanden Bd. 13 (1988) S. 79-88

52Buchbeitrag  " Waarom zouden wij aan Westvlaanderen denken, wanneer wij alles zo goed in Holland kunnen plaatsen ?" Rijmonderzoek in "Reynaerts Historie".
Berteloot, Amand. (1987) - In: Opstellen Jan Deschamps Tl. 2 S. 389-400

53Artikel  Overwegingen bij de "lieden/luden"-kaart
Berteloot, Amand. (1984) - In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Bd. 100 (1984) S. 29-45

54Artikel  Flandrijs in Brabant? Een taalonderzoek op basis van gegevens uit dertiende-eeuwse oorkonden
Berteloot, Amand. (1983) - In: Leuvense bijdragen Bd. 72 (1983) S. 273-293

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.